Green Deal Monitor

Hoe maken we de Green Deal waar? 

De Green Deal is het antwoord van de Europese Unie op de existentiële bedreigingen van klimaatverandering. De Green Deal zal, net als het klimaatbeleid van individuele lidstaten zoals het Nederlandse Klimaatakkoord, grote invloed hebben op de manier waarop we produceren, consumeren en leven. Het beroep daarin op het bedrijfsleven om bij te dragen aan een succesvolle transitie naar een duurzame samenleving is groot. Bedrijven en organisaties krijgen hierdoor te maken met bedreigingen, maar ook met kansen en nieuwe mogelijkheden. Met onze Green Deal Monitor willen we u regelmatig informeren over de impact van nieuwe wet- en regelgeving. We willen u voorzien van data en inzichten, u inspireren met goede praktijkvoorbeelden en het debat aanjagen met de mening van onze eigen en andere experts.

Green deal
Kernelementen van de Green Deal

Kernelementen van de Green Deal 

  • Een circulaire economie die geen broeikasgassen uitstoot in 2050
  • Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit
  • Een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem
  • Het versnellen van de overgang naar duurzame en slimme mobiliteit
Volg ons

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Gülbahar Tezel

Gülbahar Tezel

Partner Strategy&, Lead Denktank Energietransitie, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 391 56 71

Hide