Kwaliteit pensioenadministratie kwestie van integrale controle

Lilian van Duijnhoven Director, PwC Netherlands 02/03/20

Goed gebruik van data zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar zij recht op hebben

In de huidige discussies over de kwaliteit van pensioenadministraties staan vooral wantrouwen en onzekerheid centraal, zegt Lilian van Duijnhoven. Volgens de pensioenspecialist van PwC is er een simpele manier om de zorgen weg te nemen: een goede integrale controle gebaseerd op data-analyse.

Wantrouwen en onzekerheid centraal in discussies over pensioenadministraties

‘Rap minder fouten als die gevolgen hebben voor bestuurders’, ‘De Kamer wil weten: krijgen mensen waar zij recht op hebben? Zo nee, waar gaat het mis? En hoe vaak?’ en ‘Ons beeld is dat de administraties goed op orde zijn’. Zomaar een aantal quotes uit de kranten van de afgelopen weken, waarin de kwaliteit van pensioenadministraties centraal staat. Wat in alle discussies over de kwaliteit van pensioenadministraties volgens mij centraal staat, is wantrouwen en onzekerheid. Die kunnen alleen weggenomen worden door aantoonbare juistheid van de pensioenadministraties. Niet door middel van een paar steekproefcontroles, want dan zul je net zien dat daar geen fouten in zitten, maar door integrale controles van de pensioenadministratie.

Steekproefcontroles pensioenadministraties geven vaak vertekend beeld

Het selecteren van dossiers met aantoonbare fouten en daaraan een conclusie verbinden over de hele pensioenadministratie leidt tot (wellicht onnodige) stemmingmakerij. En de ‘aselecte’ steekproefsgewijze controles die momenteel worden uitgevoerd (ook in het kader van de zogenoemde Quinto-P-onderzoeken) zijn inefficiënt, tijdrovend en duur, en geven vaak een vertekend of te beperkt beeld.

Integrale kwaliteitstoetsing van hele deelnemerspopulatie

Wij hebben bij PwC gezocht naar een oplossing en uiteindelijk de tool DARE gemaakt: Data Analytics Reverse Engineering. Een team van pensioendeskundigen, data-analisten en wiskundigen  ontwikkelde deze applicatie, die een integrale kwaliteitstoetsing van de hele deelnemerspopulatie mogelijk maakt. De krachtige software checkt en dubbelcheckt op basis van mutatiedata welke rekenregels zijn toegepast, en identificeert en visualiseert afwijkingen.

DARE: uitgaan van beschikbare data en daaruit rekenregels afleiden

DARE werkt op basis van algoritmische gegevensverwerking en is geprogrammeerd volgens het uitgangspunt dat voor deelnemers met dezelfde karakteristieken in beginsel dezelfde rekenregels moeten zijn gehanteerd. Alles draait om reversed engineering: niet uitgaan van rekenregels en op basis daarvan pensioenaanspraken narekenen, maar uitgaan van beschikbare data en daaruit de rekenregels afleiden.

Structurele oorzaken en of het gevolg van menselijk falen

Dit proces vindt plaats in een aantal herhaalstappen. Gevonden afwijkingen worden gevisualiseerd, waardoor zichtbaar wordt welke afwijkingen te wijten zijn aan structurele oorzaken en welke het gevolg zijn van menselijk falen of andere incidentele fouten. Ook is het door deze visualisatietechnieken mogelijk om de oorzaak te vinden van afwijkingen zonder dat de historie van de betrokken deelnemers moet worden nagegaan.

DARE geeft forse tijd- en efficiencywinst in backoffice

Omdat een integrale controle van alle mutaties over een periode plaatsvindt, kan een eenmaal gecontroleerde periode volledig worden afgesloten. Bij een volgende controle hoeft de historie niet langer te worden meegenomen, zodat uiteindelijk in de backoffice forse tijd- en efficiencywinst kan worden geboekt.

Tevens besparing in de kosten

Ook kan op termijn een besparing in de kosten worden gerealiseerd, omdat het aantal handmatige tweedelijnscontroles kan worden verminderd. Pensioenuitvoeringsorganisatie (puo’s) en pensioenfondsen kunnen ook beter monitoren waar eventuele procesverbeteringen en aanpassingen in de organisatie nodig zijn. Bovendien is DARE betrekkelijk eenvoudig te combineren met allerlei plausibiliteitschecks. 

Maar bovenal hebben fondsen en puo’s met DARE de zekerheid dat ze in control zijn over het meest complexe en gevoelige onderdeel van de pensioenuitvoering: zorgen dat iedereen krijgt waar zij recht op hebben.

Een fundamentele verandering van het pensioenstelsel

Pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties zitten in een overgangsfase naar een fundamentele verandering van het pensioenstelsel. Zij moeten nadenken over strategische opties voor het pensioen van de toekomst. Daarbij blijven de thema’s verlaging van uitvoeringskosten en het persoonlijker maken van de dienstverlening belangrijk en urgent. Hierbij spelen technologie en innovatie een belangrijke rol.

Lees meer over PensioenTech >

Contact

Lilian van Duijnhoven

Lilian van Duijnhoven

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 156 95 30

Volg ons