>

Wij zijn een community of solvers

Door mensen met verschillende achtergronden en perspectieven samen te brengen, komen we tot betere oplossingen

arrow pointing down

De beste oplossing bedenk je samen

Vanuit PwC dragen we graag bij aan vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke en vaak complexe uitdagingen voor organisaties. Daarvoor zijn samenwerking en het bouwen van relaties nodig. Met elkaar, met onze klanten en met onze stakeholders. Als we die relaties, kennis en expertise combineren met de juiste technologie, ontstaan er kansen. We komen tot betere oplossingen als we vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken bekijken wat er slimmer kan. Dat is de kracht van onze community of solvers.

Samen zorgen we voor duurzame resultaten die waarde creëren voor onze klanten en de wereld

Playback of this video is not currently available

0:02:53

Voedselbanken Nederland

Aart Barkey Wolf, secretaris van Voedselbanken Nederland, vertelt over de uitdagingen van de non-profitorganisatie en de samenwerking met PwC.

Playback of this video is not currently available

0:01:25

Mitra Tydeman-Yousef

Mitra Tydeman-Yousef, belastingspecialist bij PwC, vertelt over de dienstverlening aan Voedselbanken Nederland en hoe zij onze community of solvers ziet.

Playback of this video is not currently available

0:00:41

Martine Koedijk

Martine Koedijk, sectorvoorzitter Lokale Overheden bij PwC, over het belang van het samenbrengen van verschillende expertises binnen onze community of solvers.

Kijk vanuit verschillende invalshoeken naar uitdagingen om betere oplossingen te ontdekken

Vertrouwen opbouwen voor een blijvende impact op bedrijfsleven en samenleving

Vertrouwen is nog nooit zo belangrijk geweest. Vertrouwen is de schakel die uw organisatie, uw mensen, uw klanten, uw stakeholders en de wereld met elkaar verbindt. Maar vertrouwen is niet iets dat je ergens kunt ‘kopen’. Je verdient het door elke interactie die je maakt, door elke ervaring die je deelt, door elke relatie die je aangaat en door elke oplossing die je bedenkt.

Casestudie

Productiviteit uitvoeringsorganisaties onder de loep

Een team binnen de groep Publieke Sector nam de productiviteit van uitvoeringsorganisaties onder de loep. Het leverde een benchmark op met proces, IT en personeel als grootste uitdagingen voor de sector. De benchmarktool kan helpen in de advisering bij de complexe uitvoeringsvraagstukken die nu bij de rijksoverheid liggen.

Lees meer

Het leveren van duurzame uitkomsten die een verschil maken

Kiezen voor duurzaamheid is meer dan goede voornemens. Het gaat erom een verschil te maken – voor uw bedrijf en onze wereld. Het gaat om het leveren van blijvende resultaten die niet alleen een belangrijk zijn voor het bedrijf, maar voor iedereen. Oplossingen die waarde genereren en groei stimuleren, en tegelijkertijd ons milieu en onze samenleving versterken.

Casestudie 

Speelveldtoets maakt effect klimaatbeleid inzichtelijk

Wijzigingen in het klimaatbeleid hebben invloed op industriële bedrijven en hun handelingsperspectief in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat probeert die invloed in kaart te brengen en vergelijkingen met andere landen te trekken. Om die vergelijkingen te kunnen maken, voert PwC een speelveldtoets uit die inzicht geeft in het effect van het klimaatbeleid.

Lees meer

Menselijke vindingrijkheid + technologie = waardevolle oplossingen

Als we iets hebben geleerd in de afgelopen periode, is het dat mensen het verschil blijven maken. Met onze strategie ‘The New Equation’ streven we naar een toekomst die door mensen wordt geleid en door technologie wordt aangedreven. Bij ons gaan mens en techniek hand in hand. We zijn ervan overtuigd dat wanneer we menselijke vindingrijkheid combineren met technologie, we sneller waardevolle oplossingen kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd vertrouwen opbouwen in de hele waardeketen.

Casestudie

Het prijsplafond voor lagere energierekening consumenten

Het prijsplafond ging begin dit jaar onder enorme tijdsdruk en maatschappelijke onrust in. De gasprijzen stegen de pan uit en energieleveranciers moesten de maatregel in korte tijd uitvoeren. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Een PwC-team adviseerde een leverancier op zowel technisch als juridisch vlak.

Lees meer

Wilt u meer weten over onze community of solvers?

Neem dan contact met ons op

Ontdek jouw carrière bij PwC

Join our community of solvers

Onze community of solvers is de kern van The New Equation

In onze dienstverlening maken onze mensen het verschil. Zij vormen onze community of solvers en zijn de kern van onze strategie ‘The New Equation’. Daarin staan vertrouwen en duurzame vooruitgang centraal. Samen leiden vertrouwen en duurzame vooruitgang tot een grotere relevantie.

Onze community of solvers is de kern van The New Equation

Contact

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-Aukes

Voorzitter raad van bestuur, PwC Netherlands

Volg ons