Een snelle, maar complexe oplossing als reactie op de energiecrisis

Het prijsplafond voor lagere energierekening consumenten

Het prijsplafond voor lagere energierekening consumenten
  • Casestudie

Het prijsplafond ging begin dit jaar onder enorme tijdsdruk en maatschappelijke onrust in. De gasprijzen stegen de pan uit en energieleveranciers moesten de maatregel in korte tijd uitvoeren. Sean Saturday, technologie- en controlexpert bij PwC en jurist Peter van Asperen keken met een energieleverancier mee en adviseerden over de implementatie en betrouwbare uitvoering van het prijsplafond.

Energieleveranciers moesten het prijsplafond uitvoeren en hun interne systemen hier in korte tijd op inrichten. De vertaling van een juridisch kader naar systemen en processen is vrij complex.

Recht op het prijsplafond

‘Dat is de reden dat deze energieleverancier ons benaderde om als experts hierop te adviseren. Het is belangrijk dat je gedurende de regeling in 2023 bewaakt dat alle klanten die recht hebben op het prijsplafond, deze korting ook gedurende het jaar krijgen. Daarnaast moet je dit na 2023 voor de uiteindelijke subsidievaststelling kunnen verantwoorden aan de subsidieverstrekker met een accountantsverklaring’, vertellen Van Asperen en Saturday.

Community of solvers

Dat Van Asperen en Saturday vanuit hun eigen disciplines samenwerkten op deze opdracht, vinden ze niet meer dan logisch. ‘Het prijsplafond is mede mogelijk gemaakt vanuit Europa. Toen het Europese noodpakket in de herfst van vorig jaar werd gelanceerd, belde ik met Sean. Hij was toen al aan de slag bij deze energieleverancier. We voelden meteen aan dat we hier samen iets mee moesten doen’, legt Van Asperen uit.

Playback of this video is not currently available

0:01:08

Peter van Asperen over onze community of solvers

Playback of this video is not currently available

0:00:52

Sean Saturday over onze community of solvers

Goed ingevoerd in de juridische kanten

Voor Saturday voelde de kennis van zijn collega als het ontbrekende puzzelstukje dat de energieleverancier kon helpen. ‘Peter is goed ingevoerd in de juridische kanten en heeft ervaring op het gebied van consumentenmarkten. Ik zit in de technologie, de financiële processen en het beheer ervan.’

Verschillende expertises

Die totaal verschillende expertises komen ook volgens Van Asperen de samenwerking ten goede. ‘Des te meer verschillend elkaars kennis is, des te meer je je best doet om elkaars werelden te begrijpen.’

Andere denkwereld

‘Juristen hebben een andere denkwereld dan technologie-experts. Ik begrijp bijvoorbeeld niets van “queries” (een term binnen de informatica om een opdracht aan een database te beschrijven, red). En als jurist merk ik dat we graag alles dicht willen timmeren met ingewikkelde constructies. Sean kan daar met een frisse blik naar kijken en heeft ook data- experts in zijn team. Het samenwerken met andere specialisten houdt je scherp en maakt dat je elkaars expertise enorm waardeert.’

Juridisch kader in drie stappen

Om de inrichting van het proces bij de energieleverancier door te lichten, richtten Saturday en Van Asperen de opdracht in drie stappen in. ‘Om te beginnen met een juridische analyse met daarin de vertaling naar de operatie. Daarna volgde de vertaling naar een implementatie- en beheersingskader voor de organisatie. De derde en laatste stap vormde de doorvertaling naar data. Omdat je de financiële stromen moet kunnen bewaken en verantwoorden’, legt Van Asperen uit.

Voorwaarden die bij het prijsplafond horen

Het team van Saturday verdiepte zich in het proces en de technische inrichting. Die kennis was nodig, want facturatieprocessen bij een energieleverancier zijn volgens Saturday complexe materie.

‘Je hebt namelijk niet alleen te maken met allerlei voorwaarden die bij het prijsplafond horen, maar ook met de reguliere transacties waaraan regels zijn verbonden. Denk aan gas, elektra en netbeheerkosten. Die moeten allemaal volgens de regels in de juiste “bakjes” terechtkomen.’ 

Hoe het prijsplafond een vervolg kan krijgen

Door hun werk voor de energieleverancier hebben Saturday en Van Asperen inmiddels een duidelijk beeld over hoe het prijsplafond een vervolg kan krijgen; zowel in hun werk als daarbuiten.

‘De ervaring die we nu hebben opgedaan over het prijsplafond, kunnen we inzetten voor het maatschappelijk debat. Een blijvend thema in dat debat is dat we bewuster moeten nadenken over mensen met een kleine beurs. Deze groep wordt heel erg geraakt door bijvoorbeeld een energiecrisis. De vraag blijft hoe je deze groep nog beter kunt helpen bij een nieuwe crisis’, aldus Van Asperen.

Maatschappelijk debat

‘Vlak ook bedrijven niet uit. Energie is voor hen vaak een heel groot risico. Met een overheid die niet altijd bereid is om in te springen. Dus een maatschappelijk debat hierover lijkt me sowieso zinvol.’ 

Saturday ziet het prijsplafond als een maatschappelijke opdracht en tegelijkertijd als een uitdaging om het volgens de regels zo goed mogelijk te laten verlopen. ‘Ik noem in deze context het verscherpte toezicht op energieleveranciers. Om te voorkomen dat bedrijven enorme overwinsten gaan maken of om te voorkomen dat ze omvallen.’ 

Investeren in de energietransitie

‘Regulering is noodzakelijk om grip te houden op waar het geld wordt verdiend en hoe het wordt geïnvesteerd in de energietransitie, als helder signaal naar de maatschappij. Het leuke aan deze opdracht is dat dit ook als bedrijfsstrategie is opgenomen. De energieleverancier wil dat doen vanuit de vrije markt. Voor ons zijn die maatschappelijke doelstellingen heel interessant. En vooral, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen bereiken binnen de regels die we samen hebben bedacht’, besluit Saturday.

Contact us

Peter van Asperen

Peter van Asperen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 38 18 47 73

Sean Saturday

Sean Saturday

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 244 62 15

Volg ons