Interview BLM en I&D

Inclusie en diversiteit vereisen daadkracht van iedereen

PwC’ers Pauline Mbundu en Remold Krol praten over de interne briefwisseling naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging, over racisme en discriminatie, inclusie en diversiteit. Hoe kijken zij terug op een jaar waarin deze thema’s stevig op de voorgrond stonden in de media, de maatschappij en binnen PwC?

Pauline Mbundu (38)

  • Manager Consulting
  • Voorzitter Connected Cultures
  • Pauline werkt twaalf jaar bij PwC binnen Consulting en is een van de briefschrijvers rondom Black Lives Matter. 
  • Naast haar werk bij PwC, is ze ook oprichter van stichting African Young Professional Network en voorzitter van stichting Bolingo Community.

Waardevolle ervaring

Pauline: ‘Voor mij begon het natuurlijk niet met die briefwisseling. BLM bestaat sinds 2013 en vanaf het begin ben ik geïnteresseerd in de beweging vanwege mijn culturele achtergrond. Toch was het schrijven een ingrijpend proces voor mij. Ik moest terugblikken op de afgelopen twaalf jaar, waarbij de leuke, maar ook de minder leuke zaken weer de revue passeerden. Dat was zeer intens.'

‘Gelukkig was de briefwisseling een zeer waardevolle ervaring voor mij en volgens mij ook voor PwC als geheel. Die briefwisseling over de zomer van 2020 gaf een extra impuls aan het onderwerp en heeft volgens mij binnen PwC tot een verdiepingsslag en meer aandacht voor het onderwerp geleid. Zelf kreeg ik veel positieve reacties van collega’s met gevarieerde achtergronden: man/vrouw, wit/gekleurd, een afspiegeling van de organisatie. Velen wilden ook verder praten met me, ervaringen delen of zich verdiepen in het onderwerp. Het heeft mij veel gebracht.’

Onderscheid op basis van uiterlijke kenmerken

Remold: ‘Als witte man sta je minder vaak of nauwelijks stil bij hoe je eruit ziet. Dat komt doordat je tot de - zoals ik het noem - geprivilegieerde meerderheid behoort. Tijdens het lezen van de brieven dacht ik dus ook niet heel erg na over hoe de auteur eruit zou zien. Dat maakt tenslotte ook niet uit. Maar de inhoud drukte me wel met de neus op de feiten. Ik besefte dat er wel onderscheid wordt gemaakt tussen mensen op basis van uiterlijke kenmerken. In zekere zin doet het er soms helaas wel toe wie de boodschapper is. Ik werd me meer bewust van hoe wij mensen in groepen indelen en dat vaak als maatstaf nemen in plaats van de individuele kwaliteiten.’

‘Wat me echt bij is gebleven van de brieven is dat iedere schrijver wel relateerde aan het gevoel dat ze bij tijd en wijle genegeerd zijn, niet op waarde werden geschat, zich telkens opnieuw moeten bewijzen. Daarom is het goed dat PwC zich nog meer focust op inclusie. Diversiteit alleen is niet voldoende. Het streven moet zijn dat iedereen betrokken wordt, dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.’

Remold Krol (49)

  • Manager Digital Identity
  • Remold werkt vijf jaar bij PwC en is een van de brieflezers rondom Black Lives Matter.

Becoming comfortable with the uncomfortable

Pauline: ‘BLM en de briefwisseling binnen PwC hebben ertoe geleid dat ik mij openlijk durf uit te spreken over hoe ik mij voel als zwarte vrouw en wat bepaald gedrag met mij en de mensen in mijn omgeving doet. Dat deed ik eerst liever niet. Ik ben nu openhartiger, zonder bang te zijn voor weerstand. De open sfeer die PwC heeft gecreëerd, heeft mij daarin gesterkt en zelfverzekerder gemaakt. Ook om het gesprek aan te gaan met collega’s, want ook zij zijn zich steeds meer bewust van thema’s die voor mij al mijn hele leven spelen. Ik denk dat we echt werken aan becoming comfortable with the uncomfortable.’

Remold: ‘Ik ben me nu meer bewust van het probleem. Ik reflecteer nu vaker of ik juist heb gehandeld richting mijn collega’s. Ben ik inclusief geweest in mijn communicatie, is niemand genegeerd, worden promotie en beloningen bepaald op basis van inzet en kwaliteiten, en niet op onbewuste vooroordelen? Ik zie deze momenten van reflectie ook terug bij andere collega’s binnen PwC en bij de organisatie als geheel.’

‘Ik hoop dat we doorgroeien in inclusie en diversiteit richting belonging. Op die manier realiseren we dat iedereen zich veilig voelt en helemaal zichzelf kan zijn bij PwC.’

Pauline: ‘Daar kan ik me helemaal in vinden. Iedereen moet worden beoordeeld op basis van de talenten die ze bezitten en de prestaties die ze behalen, los van hoe ze eruitzien en hun achternaam. De aanpak die PwC hierin kiest, doet recht aan die ambitie.’

Contact

Hayat Ihataren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 11

Tarik Samandar

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 238 19 39

Pauline Mbundu

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 304 39 42

Volg ons