De reis richting een duurzame luchtvaart

Waarom is een duurzame luchtvaart zo belangrijk? En hoe nemen we bij PwC Nederland onze verantwoordelijkheid door te reduceren, compenseren en innoveren en hoe dragen we bij aan onze Net Zero in 2030 ambitie? Welkom aan boord van onze duurzame vliegreis.

Met de Environmental Footprint Insights app willen we inzichtelijk maken wat de impact van onze keuzes zijn en daarmee duurzame gedragsverandering te realiseren.

Playback of this video is not currently available

0:02:28

PwC NL gaat over op 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF)

We denken graag mee over de toekomst van de luchtvaart

Als internationaal bedrijf vinden we het belangrijk om over de toekomst van de luchtvaart mee te denken en bij te dragen aan de verduurzaming ervan. Wij zijn voorzitter van de werkgroep Anders Vliegen in de coalitie Anders Reizen. Dit is een netwerk van grote bedrijven die samen werken aan de verduurzaming van hun zakelijke mobiliteit. Wij moedigen andere organisaties aan ons te volgen in het streven naar minder uitstoot door vliegen.

Innovatie in de luchtvaart stimuleren we door onder andere onze financiële donatie aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voor de aanschaf van een elektrisch vliegtuig. Zo kan verder onderzoek worden gedaan naar duurzame manieren van vliegen. Onze donatie aan Stichting Duurzaam Vliegen en de Nederlandse Vereniging van luchthavens moet de ontwikkeling van laadstations voor vliegtuigen stimuleren.

We stimuleren het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof wereldwijd

PwC schaart zich achter een initiatief om de levering en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof te versnellen. Samen met andere bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, verenigd in de World Economic Forum’s Clean Skies for Tomorrow Coalition, wil PwC dat tenminste 10% van de wereldwijde brandstofvoorziening voor vliegtuigbrandstof in 2030 duurzaam is. Daarvoor gaat het haar kennis en kunde delen in deze brede coalitie om de luchtvaartsector verder te verduurzamen. Hiermee draagt PwC bij aan de ontwikkeling van een systeem van SAF-certificaten in de luchtvaart en hoe men de CO2-impact kan meten en rapporteren.

“Duurzaam vliegen is onderdeel van het realiseren van onze net zero ambitie voor 2030” zegt Renate de Lange, lid van de raad van bestuur bij PwC en verantwoordelijk voor corporate sustainability. “De afgelopen jaren zien we een sterke reductie in onze mobiliteit, door corona kwam dit verder in een versnelling. Maar om ons werk goed te kunnen uitvoeren, komen we soms niet onder (vlieg)reizen uit.” Daarom zoekt PwC continu naar mogelijkheden om haar Net Zero ambitie te realiseren. Bijvoorbeeld door het invoeren van een interne CO2-beprijzing, het compenseren van CO2 en nu de toezegging om vanaf 2022 voor vliegreizen volledig over te gaan op SAF.

Playback of this video is not currently available

2:26

How can aviation become more sustainable?

De luchtvaart is jaarlijks verantwoordelijk voor maar liefst 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Wineke Haagsma, Corporate Sustainability Director bij PwC Nederland legt uit hoe de impact van de luchtvaart kan worden verminderd om de net-zero doelstellingen te bereiken.

PwC NL medewerkers vliegen volledig met Sustainable Aviation Fuels (SAF)

Als eerste grote organisatie vliegen medewerkers van PwC Nederland voortaan met Sustainable Aviation Fuels (SAF). We hebben een contract voor de afname van biokerosine. De CO2-uitstoot van deze duurzame kerosine heeft de potentie tot 85% reductie. Met deze toezegging reduceren we onze eigen CO2-uitstoot als gevolg van zakelijk vliegverkeer en draagt we bij aan de toekomst van duurzame kerosine. Wineke Haagsma, Corporate Sustainability Director bij PwC Nederland legt uit hoe de impact van de luchtvaart kan worden verminderd om de net-zero doelstellingen te bereiken.

Hoe werkt het?

Het betekent niet dat alle vluchten waarop PwC collega’s meevliegen met duurzame brandstof opstijgen. Het is te vergelijken met een contract voor groene elektriciteit. Je neemt voldoende duurzame energie af voor jouw verbruik en draagt daarmee bij aan de toekomst van duurzame energie.

PwC betaalt de meerprijs van SAF ten opzichte van fossiele kerosine aan een SAF leverancier. Voor elke liter kerosine die PwC met haar vluchten gebruikt, betaalt PwC voor een liter SAF. De leverancier levert de hoeveelheid SAF aan een luchthaven en ontvangt daar een bewijs van. Daarmee vliegen dus in de praktijk alle vliegtuigen die daar tanken, een klein beetje duurzamer. Alleen de CO2-reductie die daarmee behaald wordt mag worden toegerekend aan emissierapportage van PwC.

Op dit moment neemt PwC om aan haar 100% SAF commitment te voldoen alleen biokerosine af. Als grondstoffen voor biokerosine worden alleen rest- en afvalstromen ingezet zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet. Er zijn onvoldoende van dergelijke stromen beschikbaar om uiteindelijk aan de wereldwijde vraag te voldoen. Daarom volgen we de ontwikkelingen van andere SAFs op de voet, zoals duurzame synthetische kerosine. Met de biokerosine afname verwachten we een CO2 reductie te halen van maximaal 85% ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstof. Aangezien PwC ook rapporteert over de niet-CO2 effecten van vliegen, zal de effectieve reductie lager zijn, naar verwachting 40-45%.

Afspraken bij klanten blijven belangrijk, maar de corona crisis heeft ons een nieuw perspectief op reizen gebracht. We zijn meer vertrouwd geraakt met online vergaderen.

Het stimuleren van verandering beïnvloeden van besluitvorming

Na COVID ontdekken veel organisaties een nieuwe balans om minder en duurzamer te reizen. Als wereldwijde organisatie blijven klantbijeenkomsten, zowel persoonlijk als virtueel, een essentieel onderdeel van ons werk. Zo implementeerde PwC Sustainable Network Travel Principles en vele andere maatregelen. Een van de maatregelen die PwC Nederland in 2022 heeft aangekondigd, is het betalen van de toeslag voor Sustainable Aviation Fuels (SAF) bovenop fossiele paraffine aan een SAF-leverancier voor alle vliegkilometers van ons personeel.

Vanaf juli 2023 hebben wij een volgende stap gezet door de SAF-kosten door te berekenen aan interne afdelingen en onze opdrachtgevers. We geloven dat deze volgende stap verandering verder zal stimuleren en de besluitvorming over vliegreizen zal beïnvloeden, wat een positief effect zal hebben op de vermindering van onze totale vliegemissies. Deze aanpak dient meerdere doelen. In wezen is het een gedeelde verantwoordelijkheid om onze CO2-uitstoot door reizen te verminderen. En het creëert een stimulans voor alle belanghebbenden om internationaal reizen actief te verminderen.

Duurzame keuzes gaan over gedrag

Met onze eigen, handige Environmental Footprint Insights (EFI) app houden we de emissies van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van onze werknemers bij. Hierdoor hebben we precies zicht hoeveel duurzame brandstof we moeten inkopen. Daarnaast hopen we, door met de app inzichtelijk te maken wat de impact van onze keuzes zijn, duurzame gedragsverandering te realiseren. Als een medewerker of klant bewust is van de CO2-impact merken we dat men minder snel geneigd is te reizen. En als we dan vliegen, doen we dat 100% met SAF.

PwC net zero in 2030 

Binnen PwC Nederland hebben onze vliegreizen de meeste impact op onze CO2-uitstoot. Het afgelopen boekjaar (2020/2021) is de CO2-uitstoot door vliegen met meer dan 95 procent gedaald ten opzichte van pre-covid, grotendeels ook door deze pandemie. Hoewel klantcontact voor ons als wereldwijd opererende organisatie een essentieel onderdeel blijft van ons werk, werpt de corona crisis een nieuw perspectief op reizen. We zijn meer vertrouwd geraakt met online vergaderen, maar afspraken bij klanten blijven belangrijk. 

Het gaat om het vinden van een nieuwe balans. Daarbij gaan we verder op de weg die we voor de corona-crisis zijn ingeslagen. Het uitgangspunt blijft om zelf kritisch te zijn op wanneer we in het vliegtuig stappen. En als we vliegen, kiezen we zoveel mogelijk voor directe vluchten. De meeste uitstoot komt namelijk door opstijgen en landen. Voor relatief korte reizen naar bijvoorbeeld Frankfurt, Parijs en alle tussengelegen stations nemen we vooral de trein.

Playback of this video is not currently available

1:17

PwC's sustainable aviation journey

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Karin Meijer

Karin Meijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 39 90

Volg ons