Een nieuwe morgen

Verbinding staat centraal in ons jaarbericht 2019/2020

De Covid-19-pandemie heeft impact op onze levens, de economie en de samenleving als geheel. Deze tijd maakt ons ook duidelijk dat het steeds belangrijker wordt verbonden te zijn met de maatschappij, met onze klanten en met elkaar. Verbinding is de spil van onze transformatie. We zijn trots op wat we afgelopen jaar met elkaar hebben bereikt. In ons jaarbericht doen we hiervan uitgebreid verslag. Informatie over ons kwaliteitsbeleid en de vooruitgang die we hebben geboekt, vindt u in ons transparantieverslag. In ons publieksverslag gaan we dieper in op de door ons gekozen maatschappelijke thema’s en de uitdagingen van onze klanten.

Houvast in veranderende tijden

PwC biedt houvast in een snel veranderende tijd. Met onze kennis en expertise gebruiken wij een verscheidenheid aan ideeën, lenzen of perspectieven bij het ondersteunen van onze klanten en andere stakeholders. Dat doen we samen, voor een betere morgen. Tijdens deze Covid-19-tijd ben ik me van dit laatste nog meer bewust geworden. Het thuiswerken zette ons op fysieke afstand, maar bracht ons als collectief dichter bij elkaar. We leerden als organisatie opnieuw dat we alleen samen verder komen. We stonden meteen klaar voor onze klanten en vingen samen de eerste klappen op. Vanuit de kracht van onze gecombineerde dienstverlening kijken we nu hoe organisaties het beste uit deze crisis kunnen komen. Het is mooi om die verbondenheid en gedrevenheid bij onze medewerkers te zien en daar ben ik dan ook trots op.

Ad van Gils - voorzitter raad van bestuur van PwC in Nederland

Onze wereld verandert en wij veranderen mee

In deze onzekere tijd spraken we ook over waarden en wat we belangrijk vinden in het leven. We moeten ons meer op ons gemak gaan voelen als we over ongemakkelijke onderwerpen zoals ongelijkheid en racisme praten. Alleen op die manier kunnen we met elkaar de moeilijke gesprekken voeren die nodig zijn en elkaar uitdagen het juiste te doen. Dat is een logisch onderdeel van de transformatie die we bij PwC een aantal jaren geleden zijn begonnen. Een transformatie die door de ontwikkelingen op het wereldtoneel alleen maar in een versnelling is gekomen. Alleen dan kunnen we samen het potentieel van de ontstane mogelijkheden volledig benutten. We zijn meer naar buiten gaan kijken, we zijn beter naar onze klanten gaan luisteren en we hebben ons kwetsbaarder opgesteld. Met die transformatie gaan we onverminderd door. Want morgen maak je samen_

Maatschappelijke thema’s

We zien in onze dienstverlening de behoeften van de markt en de klant geleidelijk evolueren en verschuiven in onze dienstverlening van branchespecifieke thema’s naar meer sectoroverschrijdende thema’s. Dit jaar hebben we vier maatschappelijke thema’s gedefinieerd die aansluiten bij de uitdagingen van onze klanten. 

Deze thema's zijn duurzame vooruitgang, risk & regulatory, future of work en future of finance. Deze uitdagingen spelen natuurlijk ook voor onze eigen organisatie. Voor ons publieksverslag hebben we per thema externe experts gevraagd met elkaar in gesprek te gaan. Zo stimuleren we ook onszelf om vanuit verschillende perspectieven naar elk onderwerp te kijken. 

Picture the
future
Aan de hand van zelfgekozen foto’s praten externe experts over een van onze vier maatschappelijke thema’s. Klik op de foto’s om de video’s te zien.

×
×
Duurzame vooruitgang
Rebellie of meer naar de feiten kijken?
Tweegesprek tussen Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar corporate governance, en millennialexpert Talitha Muusse. Ondanks het leeftijdsverschil zitten ze vooral op één lijn als het gaat om duurzame vooruitgang. Het is nu tijd voor verandering.
Volgende
Vorige
×
×
Risk & regulatory
Op zoek naar een gelukkig huwelijk
Innovatie en het vermijden van risico’s gaan op het eerste gezicht niet hand in hand. Toch is het in deze tijd belangrijk dat er tussen deze twee ‘uitersten’ sprake is van een huwelijk, betoogt Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken van De Nederlandsche Bank in gesprek met cybersecurity-expert Mary-Jo de Leeuw.
Volgende
Vorige
×
×
“Ik ben verantwoordelijk voor de Digitale Innovatie”
Future of work
Oog voor de kwetsbaren
Door de digitalisering en het gebruik van nieuwe technologieën hebben kwetsbare groepen het steeds moeilijker op de arbeidsmarkt. FNV-voorzitter Han Busker pleit er samen met Cheyenne Haatrecht, teamleider bij de Amsterdamse vreemdelingenpolitie, voor dat ‘iedereen een plek aan de tafel krijgt’.
Volgende
Vorige
×
×
“Dit is dé kans om de toekomst van accountancy te ontdekken”
Future of finance
Anticiperen op grote veranderingen
Businessmodelexpert Patrick van der Pijl en Antje Kuilboer-Noorman (commissaris en docent Nyenrode Business Universiteit) twijfelen nog. Maar ze zijn er wel van overtuigd dat de toekomst van de financiële functie in het anticiperen op grote veranderingen ligt.
Volgende

Financiële resultaten als basis voor duurzame investeringen

In de eerste negen maanden van het boekjaar waren de financiële prestaties van PwC Nederland zeer goed. Vervolgens eiste de Covid-19-pandemie onze volle aandacht op. Net als elk ander bedrijf zijn we nog niet eerder tegen een dergelijke uitdaging aangelopen. Door de stabiele financiële basis van PwC Nederland hebben we geen gebruikgemaakt van de ondersteuningspakketten van de Nederlandse overheid.
Ondanks de uitdagende omstandigheden is de omzet ten opzichte van 2018/2019 met 7,4 procent gestegen naar 949,8 miljoen euro (2018/2019: 884,1 miljoen euro). Advisory en Tax & Legal laten een groei in omzet zien door een toenemende vraag naar onze diensten en een aantal grote projecten. Het bedrijfsresultaat is met 0,7 procent gestegen naar 164,5 miljoen euro (2018/2019: 163,3 miljoen euro).

Onze prioriteiten

Op deze vier belangrijke onderwerpen laten we graag zien waar wij het afgelopen boekjaar op hebben gestuurd en met welke resultaten.


Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons