Maatschappelijke uitdagingen vragen om samenwerking door overheid, bedrijven en burgers

Hoe geef je daar gezamenlijk vorm aan?

De hedendaagse veiligheidsthema’s stijgen boven de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Veiligheid is al lange tijd niet meer alleen van de overheid, maar vraagt ook een rol van burgers en bedrijven. Grote thema’s zoals ondermijning, terrorisme en cybercrime hebben een aanpak met nieuwe partners en nieuwe vormen van blijvende samenwerking nodig. Maar hoe doe je dat? PwC experts op veiligheid & samenwerking ontwikkelden voor de grote veiligheidsvraagstukken de methodiek van opgavegerichte netwerkvorming.

Opgavegerichte netwerkvorming

Opgavegerichte netwerkvorming

De aanpak van vraagstukken als ondermijning, terrorisme en cybercrime vraagt vanwege complexiteit, schaal en beperkte capaciteit om samenwerking door de overheid, burgers en bedrijven. Door actief te investeren in samenwerking kunnen netwerken ontstaan die maatschappelijke opgaven doelgericht aanpakken én verankeren in de eigen organisatie(s) of community.

De samenwerking voor maatschappelijke opgaven vraagt om:

 1. Centraal stellen van maatschappelijke opgave
 2. Een gezamenlijk beeld van de behoefte
 3. Overeenstemming welke partij welke rol moet vervullen

Maatschappelijke netwerken

Maatschappelijke netwerken kunnen variëren van publieke ketens (zoals de strafrecht- en executieketen) en publiek-private samenwerkingsverbanden tot aan burgercollectieven. Als voorbeeld, de aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om samenwerking tussen gemeenten, opsporingsdiensten, toezichthouders en private dienstverleners. Daarbij kunnen burgers helpen door melding te maken van bijvoorbeeld vermoedens van drugslabs. 

Opgavegerichte netwerkvorming

Hoe geef je de netwerksamenwerking vorm?

De methodiek ‘opgavegerichte netwerkvorming’ gebruikt zeven bouwblokken om een sluitend netwerk voor maatschappelijke opgaven te realiseren:

 • Probleemdefinitie
 • Analyse van structuren
 • Planvorming voor samenwerking
 • Externe verbinding & regie
 • Interne inrichting
 • Uitvoering
 • Monitoring & evaluatie

Netwerken functioneren het best als de bouwblokken met elkaar in verbinding staan.

Stapsgewijze benadering

Samenwerking begint met een open gesprek over het maatschappelijk probleem en een ieders beweegredenen om een rol te spelen bij de aanpak ervan. De analysefase maakt duidelijk welke netwerkstructuren in praktijk al aanwezig zijn en waar partijen van meerwaarde kunnen zijn. Bij de stappen interne inrichting en externe verbinding & regie wordt de vertaalslag gemaakt van strategie naar uitvoering. Vanuit monitoring & evaluatie houden partners zicht op ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Met de methodiek van opgavegericht samenwerken kunnen overheid, bedrijven en burgers gezamenlijk toewerken naar sluitende netwerken rondom maatschappelijke veiligheidsthema’s. De stapsgewijze benadering van de methodiek maakt grote en complexe vraagstukken overzichtelijk en behapbaar. 

Opgavegerichte netwerkvorming bij financieel-economische criminaliteit

Partijen als FIOD, FIU en grootbanken werken samen voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het maatschappelijk probleem in deze is dat criminelen legale, financiële infrastructuren misbruiken voor het verkrijgen of witwassen van crimineel geld. Dat vraagt om een bundeling van krachten. Bij witwassen kunnen bedrijven en burgers vermoedens signaleren, dienen grootbanken ongebruikelijke transacties te registreren en zorgen opsporingsdiensten voor strafrechtelijke handhaving. 

Succesfactoren voor samenwerken

Drie factoren dragen bij aan het succes voor samenwerken:

 • Vertrouwen en openheid: samenwerken aan opgaven vraagt om vertrouwen in elkaar en openheid over eigen standpunten en belangen.
 • Kracht van verschil en vernieuwing: vanuit de mogelijkheden van alle partijen en vernieuwende perspectieven neemt de kans op een succesvolle samenwerking toe.
 • Verbinding met eigen kerntaak vanuit het gemeenschappelijk belang: begrip en erkenning van de verschillende rollen en taken binnen het veiligheidsdomein creëert aandacht voor eenieders doelstellingen.

Maatschappelijke opgaven samen aanpakken

PwC helpt toe te werken naar een maatschappij waarin meer partijen samenwerken aan de aanpak van maatschappelijke opgaven in het veiligheidsdomein. Wij helpen problematiek te identificeren, ieders positie te bepalen en de samenwerking opzetten en vormgeven. Zo werken we doelgericht samen aan maatschappelijke opgaven in het veiligheidsdomein. Vragen over deze methodiek en hoe wij u kunnen helpen? Neem gerust contact op.

Contact

George Alders

George Alders

Director, Global Government Security Sector Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 080 65 40

Wouter Prause

Wouter Prause

Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 310 24 56

Volg ons