AI voor toezichthouders

Effectiever toezicht met AI-toepassing voor toezichthouders

De informatiestromen waarmee toezichthouders werken zijn omvangrijk – en met de toenemende hoeveelheid data in de onlinewereld wordt deze alsmaar groter. Digitalisering krijgt een plek in de toezichtstrategie omdat toezicht met alleen menselijke inzet steeds minder toereikend zal zijn. Hoe kan Artificial Intelligence (AI) de effectiviteit van toezicht vergroten en zo de maatschappelijke taakuitvoering versterken?

Maatschappelijke waarden en normen bewaken

Toezichthoudende organen werken vanuit de wens om maatschappelijke waarden en normen te waarborgen. Of het nu gaat om het bestrijden van privacyschending, aanzetten tot geweld, witwassen van criminele gelden, bezit en verspreiding van illegaal digitaal materiaal, of misleiding en oplichting van consumenten, digitale toepassingen kunnen ondersteunen bij het toezicht op al deze onderwerpen. 

Met Artificial Intelligence interne werkdruk onder controle

Met de almaar uitdijende datastromen in de digitale wereld zal toezicht door alleen menskracht niet langer voldoende zijn. Als resultaat hiervan hebben toezichthoudende instanties in de praktijk vaak te maken met (te) hoge werkdruk. Het digitaal versterken van de toezichtstrategie biedt ook hiervoor mogelijk uitkomst. Door de toepassing van kunstmatige intelligentie kunnen toezichthouders zowel de maatschappelijke taak beter uitvoeren als de interne werkdruk onder controle krijgen.

Automatisch beeld, geluid en tekst analyseren

PwC biedt een AI-oplossing voor toezichthouders, die automatisch grote hoeveelheden video- en fotomateriaal, geluid en/of tekst kan analyseren op relevante signalen die voor het toezicht van belang zijn. De beperkte selectie van informatie verschijnt vervolgens in de workflow van medewerkers, die de informatie verder kunnen beoordelen. Omdat de voorselectie is geautomatiseerd en de uitkomsten geprioriteerd, kan dezelfde groep medewerkers veel meer resultaat boeken. Onze toepassing van AI voor toezichthouders is zowel geschikt voor het actief doorzoeken van extern beschikbare data als voor het nagaan van meldingen, klachten en tips.

Hoe het werkt: supervised machine learning met menselijke verantwoordelijkheid

AI voor toezichthouders begint met een gedefinieerd toezichtonderwerp, het bepalen van de relevante databronnen en het vaststellen van de workflow van de toezichthouder. In dit proces worden ook de business-/toezichtregels gedefinieerd, die een fundamentele input vormen voor de AI-oplossing. Onze experts gebruiken deze input om het machine learning-model te trainen – dit is de kern van het AI-algoritme.

Het machine learning-model verbetert zichzelf automatisch door te leren van trainingsgegevens die bestaan uit zowel de input als de verwachte output. In dit iteratieve proces kunnen de AI-experts de relevantie van bepaalde inputs verfijnen en de criteria aanscherpen om de nauwkeurigheid van het AI-algoritme te verbeteren. Op deze manier optimaliseren we het voorspellingsmodel.

AI-toepassing altijd in ontwikkeling

De parameters waarop het systeem is getraind – de algoritmes en het voorspellingsmodel – kunnen wij te allen tijde verantwoorden en aanpassen: zo blijft de mens in controle over wat het systeem doet. Lees meer over onze visie op Responsible AI.

De toepassing van AI bij specifieke toezichtstaken kan altijd worden bijgesteld als de prioriteiten of regels van het toezicht veranderen. Verder zien wij dat de mogelijkheden van AI steeds geavanceerder worden. Onze specialisten kunnen de nieuwste technische inzichten toepasbaar maken voor uw toezichtsfunctie. Dit deden wij onder meer al voor het Expertisebureau Online Kindermisbruik en voor financiële instellingen die in het kader van Know Your Customer klanten screenen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Kennis van digitalisering, ervaring bij toezichthouders

Voor de toepassing van AI voor toezicht hebben wij experts in huis op het gebied van data, AI en digitalisering. Deze mensen brengen wij samen met adviseurs die ruime ervaring hebben bij toezichthoudende organisaties, in zowel de publieke als de private sector. Samen helpen wij u om het toezicht digitaal te versterken, uw maatschappelijke taak effectief te vervullen en uw interne organisatie optimaal te laten functioneren.

Contact

Selwyn Moons

Selwyn Moons

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 71 07

Volg ons