SIRA: relevante integriteitsrisico’s effectief mitigeren

SIRA voor breed scala integriteitsrisico’s

Integriteitsrisicoanalyse is sinds 2015 één van de prioriteiten van het cross-sectorale toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren zijn verplicht een systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA) uit te voeren. Een SIRA dekt een breed scala aan integriteitsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan witwassen, omkoping en corruptie, terrorismefinanciering en inbreuk op privacy en data.

‘Hoe zorgt uw financiële instelling voor een systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA), een van de toezichtprioriteiten van DNB?’

Integriteitsrisico’s en verbetermogelijkheden

Financiële instellingen moeten integriteitsrisico’s identificeren, analyseren, managen en monitoren op periodieke basis. Hierbij moeten instellingen zowel het bruto als het netto risico beoordelen – het risico voor en na het nemen van maatregelen – en (verbeter)maatregelen treffen om de risico’s te mitigeren die buiten de risk appetite vallen.

Naast bijstelling van uw SIRA, door veranderingen in uw organisatie, zijn er vaak allerlei operationele optimalisaties mogelijk. Is de SIRA bijvoorbeeld voldoende geborgd in de organisatie? Hoe sluit uw SIRA aan op uw control framework? En kan uw instelling op basis van data-analyse de SIRA nog slimmer te maken?

Integreer fiscale integriteit in uw SIRA

DNB geeft de te hanteren risico-gebaseerde aanpak voor de SIRA, maar laat het aan financiële instellingen over om te bepalen welke fiscale integriteitsrisico’s acceptabel zijn. Dit is complex. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met (inter)nationale belastingregels, maar ook met de belangen van stakeholders en de (duurzame) bedrijfsstrategie van de financiële instelling. Wij helpen u graag.

Lees meer

 

Onze aanpak

Op basis van de guidance van DNB en onze ervaring bij verschillende cliënten hebben wij een aanpak ontwikkeld voor het opzetten van de SIRA. Onze high-level aanpak ziet er als volgt uit:

‘Onze specialisten hebben ruime ervaring met de volledige implementatie van SIRA voor klanten die een DNB-vergunning aanvragen. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.’

Thomas Rijneveld

Zo kunnen wij u helpen

Wij beschikken over brede expertise om u te ondersteunen bij alle SIRA-gerelateerde activiteiten, ongeacht de schaal of volwassenheid van uw organisatie. Wij kunnen u onder meer ondersteunen met:

• Opzetten van een SIRA-proces 

• Optimaliseren van uw bestaande SIRA-proces

• Geavanceerde risicobeoordeling op basis van data-analyse

• Advies over specifieke integriteitsrisicogebieden, zoals belastingontwijking en fiscale fraude

• Afstemmen van SIRA op uw control framework en beoordelen van de effectiviteit daarvan

Onze specialisten hebben ruime ervaring met de volledige implementatie van SIRA voor klanten die een DNB-vergunning aanvragen. Ook kunnen we helpen met het opzetten of optimaliseren van de afzonderlijke bouwstenen:

Contact

Thomas Rijneveld

Thomas Rijneveld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 20

Ralf van Thoor

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 331 54 46

Volg ons