Tijdwinst met behulp van robotisering dataverwerking

Door het toepassen van robotic process automation wint een verzekeringsmaatschappij veel tijd bij het uitvoeren van standaard-analyses.

Wat was het probleem?

Een verzekeringsmaatschappij heeft veel verschillende businessunits met elk een eigen boekhouding en analyse van de cijfers. Ook al is bij de verzekeringsmaatschappij veel werk geautomatiseerd, toch zijn steeds terugkerende handmatige handelingen nodig om elke periode tot financiële rapportages te komen. Deze handelingen kosten veel tijd en voegen geen waarde toe.

Financiële dienstverlener

Wat was de oplossing?

In de praktijk bleek driekwart van de rapportages bij de verzekeringsmaatschappij volgens vaste controles en analyses tot stand te komen. Samen met de klant zag PwC goede kansen om de handelingen die nodig zijn voor deze rapportages uit te laten voeren met gebruik van robotic process automation (RPA). De RPA-software werkt op bestaande software en kan grote hoeveelheden data in een paar seconden analyseren.

De analysemethoden die controllers gebruiken, zijn door specialisten van PwC in de RPA-software geprogrammeerd. Deze software kan dus een deel van de taken van een controller overnemen. Om snel aan te kunnen tonen dat RPA werkt, zijn we eerst met een proof of concept gestart in een van de businessunits. Later volgt de implementatie van RPA binnen de bestaande infrastructuur van deze businessunit en mogelijk in andere businessunits van de verzekeringsmaatschappij.

Wat was het resultaat?

Door het toepassen van robotic process automation kost het verzamelen en verwerken van data, het creëren van overzichten en het uitvoeren van standaard-analyses veel minder tijd. Daarnaast worden er geen fouten meer gemaakt in het creëren en analyseren van rapportages. Het startpunt voor de controller is een rapportage inclusief analyses waaraan specifieke businesskennis, acties of advisering aan kan worden toegevoegd. Controllers leveren op die manier meer toegevoegde waarde en krijgen meer tijd om de rol van businesspartner goed in te vullen. 

Volg ons