Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Wat is het Qualified Intermediary regime?

Onder het Qualified Intermediary (QI) regime kunnen niet-Amerikaanse financiële dienstverleners, zoals banken en bewaarders, ervoor kiezen om inhoudingsplichtige te worden voor Amerikaanse belasting- en rapportagedoeleinden. Zodra een QI-overeenkomst met de IRS is goedgekeurd, kan de niet-Amerikaanse financiële dienstverlener Amerikaanse bronbelastingdiensten ‘at source’ aanbieden en jaarlijkse rapportage aanleveren over bepaalde Amerikaanse inkomsten die zij namens hun klanten of andere zakenpartners heeft ontvangen. In essentie is het QI-regime een dienst van niet-Amerikaanse financiële dienstverleners aan hun klanten (of zakenpartners) met als doel hun ervaring op het gebied van Amerikaanse belastingheffing en rapportage te verbeteren.

Voor niet-Amerikaanse financiële dienstverleners is het QI-regime het alternatief voor het zijn van een Non-Qualified Intermediary (of NQI). Wanneer een niet-Amerikaanse financiële dienstverlener een NQI is, heeft niet de NQI maar de upstream-betalingsagent de controle over de Amerikaanse bronbelasting en over de rapportagediensten.

Buiten het zijn van een (N)QI hebben niet-Amerikaanse financiële dienstverleners mogelijk andere Amerikaanse belastinginhouding en rapportageverplichtingen waarmee ze compliant dienen te zijn. Heeft u hulp nodig om de QI-status te verkrijgen? PwC assisteert en begeleidt u graag in het proces. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening.

De QI-status wordt verkregen door het aangaan van een Qualified Intermediary Agreement (of QI-overeenkomst) met de IRS. Over het algemeen kunnen onder de QI-overeenkomst Amerikaanse regels voor belastinginhouding en rapportage worden toegepast:

  • Op het moment dat de inkomsten op de rekening van de klant worden bijgeschreven.
  • Gebaseerd op documentatiestandaarden die gebruik maken van reeds toepasselijke klantenonderzoeken (customer due diligence).
  • Zonder dat u vertrouwelijke klantgegevens hoeft te delen met upstream-betalingsagenten.

Voordelen brengen ook verplichtingen met zich mee. QI’s verbinden zich aan de IRS om:

  • Het toepasselijke belastingtarief voor haar klanten te bepalen op basis van volledige en geldige klantdocumentatie.
  • In veel gevallen belasting in te houden op betalingen en dit af te dragen aan de IRS.
  • Jaarlijkse informatierapportage aan de IRS en haar klanten/zakenpartners uit te voeren.
  • Een QI-compliance raamwerk te implementeren en de effectiviteit eens in de drie jaar te certificeren.

Klik hier voor meer over de vier Qualified Intermediary compliance pijlers

Volg ons

Contact

Robert Jan Meindersma

Robert Jan Meindersma

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 360 84 41

Ralph van Melick

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 002 41 67

Hide