Staatssteun

Er is geen rechtsgebied dat zo snel is veranderd als het staatssteunrecht. De strekking van het staatssteunrecht is in het kort dat het verboden is voor overheden om ondernemingen te steunen, tenzij er sprake is van een uitzondering. Op hoofdlijnen is van een dergelijke uitzondering sprake als de voorgenomen steun het algemeen belang dient. Staatssteun kan veel vormen aannemen en is niet slechts beperkt tot subsidies. Ook kan bijvoorbeeld worden gedacht aan fiscale vrijstellingen, het onder de marktprijs verkopen van gemeentelijke grond aan voetbalclubs of verstrekken van leningen en garanties door overheden.

Webcast staatssteun

Op 12 januari 2020 spraken Allard Knook, Martijn Koopal en Wouter Amersfoort tijdens een PwC webcast over ‘Staatssteun en de toenemende noodzaak tot samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven’. In deze webcast ging Allard Knook in op de laatste stand van zaken omtrent de Europese en Nederlandse staatssteunontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de uitbraak van het coronavirus. Allard Knook sprak onder andere over de vraag onder welke voorwaarden steun kan worden verkregen en hoe in de loop der maanden deze voorwaarden zijn uitgebreid en in sommige gevallen versoepeld. Wouter Amersfoort sprak over de hybride overheid. Dit is de trend die laat zien dat publieke en private entiteiten naar elkaar toegroeien en samenwerken om maatschappelijke veranderingen vorm te geven. Martijn Koopal ging in op de vraag of, en in hoeverre, de nieuwe relatie tussen overheid en bedrijfsleven invloed heeft op de wijze waarop bedrijven worden bestuurd. Deze webcast kunt u hiernaast terugkijken. De slides zijn eveneens beschikbaar als download.

Waarmee kan PwC u van dienst zijn?

PwC kan u helpen te navigeren door het staatssteunlandschap en de regelgeving. Met onze experts bent u verzekerd van de laatste inzichten op het gebied van staatssteun. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen wij u ook lokaal van dienst zijn. Wij kunnen u helpen op het gebied van onder meer:

  • Het beoordelen van de rechtmatigheid van overheidsfinanciering (onder meer op het gebied van het staatssteunrecht, subsidierecht, aanbestedingsrecht en EU-recht).
  • De inrichting van subsidieprogramma’s en andere vormen van overheidsfinanciering (zoals fondsen).
  • Het vormgeven van samenwerkingsverbanden tussen overheden en bedrijfsleven, triple helix (overheid, bedrijfsleven en universiteiten) of hybride overheden.
  • De mogelijkheden om van subsidieprogramma’s of andere vormen overheidssteun gebruik te maken, zowel nationaal als op Europees niveau.

Met onze diepgewortelde kennis over diverse sectoren kunnen wij overheden binnen zeer korte termijn helpen om de instrumenten vorm te geven die nodig zijn om de juiste hulp te bieden. Hierbij borgen wij zowel effectiviteit als rechtmatigheid, of het nu gaat om overheidsleningen, -garanties, specifieke compensatieregelingen of andere financiële maatregelen.

Ondernemingen en sectoren helpen wij toegang te krijgen tot de steunmaatregelen, juist omdat wij vaak bij het ontwerpen daarvan zijn betrokken.

State Aid Centre of Excellence

PwC heeft de grootste staatssteunsectie binnen Nederland. Het landelijk staatssteunnetwerk, dat de academische kennis en expertise samenbrengt met praktijkjuristen, is bij deze sectie ondergebracht. Het landelijk staatssteunnetwerk is ontstaan vanuit het Utrechtse departement rechtsgeleerheid. Binnen het Europese netwerk van PwC is daarnaast alle expertise op het vlak van staatssteun gebundeld in het State Aid Centre of Excellence.

Volg ons