Publieke Sector

Publieke sector met de beste juridische ondersteuning

Een goed functionerende publieke sector is een voorwaarde voor een stabiele samenleving. Als de uitdagingen in onze samenleving veranderen en de politiek nieuwe keuzes maakt, vraagt dit vaak om aanpassingen bij publieke of semi-publieke organisaties, of het nu om gemeenten of zorginstellingen gaat. Hoe zorgt u ervoor dat de juridische structuur van uw organisatie en van uw samenwerkingsverbanden maximaal bijdragen aan uw publieke functie?

Juridisch advies bij de koers van publieke organisaties

Onze juridisch adviseurs zijn op de hoogte van de specifieke wet- en regelgeving en kennen bovendien de publieke sector als geen ander. Wij werken in een geïntegreerde aanpak met Tax en Advisory om onze klanten in de publieke sector optimaal bij te staan. Voor het beste juridisch advies denken wij met u mee, zorgen we voor implementatie van maatregelen en voor het duurzaam borgen van resultaat.

Zo kunnen wij u helpen

  • Analyseren of uw huidige juridische of governance-structuur nog past bij de strategie en de uitdagingen waar uw organisatie voor staat.
  • Optimaliseren van samenwerkingsvormen met of binnen uw organisatie.
  • Verbeteren en verduurzamen van inkoop- en aanbestedingsprocessen.
  • Toekomstbestendig maken van uw juridische structuur door onder andere contractmanagement te optimaliseren of uw aanbestedingsbeleid anders in te richten.
  • Opstellen van relevante juridische documentatie.

Contact

Hans Linders

Hans Linders

Senior Director

Tel: +31 (0)88 792 52 56

Allard Knook

Allard Knook

Partner

Tel: +31 (0)63 437 77 85

Volg ons