Juridische dienstverlening in de publieke sector

Juridisch ondersteuning bij complexe maatschappelijke transformaties

Een goed functionerende publieke sector is een voorwaarde voor een stabiele samenleving. Als de uitdagingen in onze samenleving veranderen en de politiek nieuwe keuzes maakt, vraagt dit vaak om aanpassingen bij publieke of semi-publieke organisaties, of het nu om gemeenten, zorginstellingen of zelfs de energietransitie gaat. Hoe zorgt u ervoor dat de juridische structuur van uw organisatie en van uw samenwerkingsverbanden maximaal bijdragen aan uw publieke functie?

We ondersteunen (decentrale) overheden en organisaties in het publieke domein (zorg, onderwijs, binnenlands bestuur) bij complexe maatschappelijke transformaties. Dat doen we door hoogwaardig juridisch advies te combineren met een strakke regievoering (legal projectmanagement). Hoe we dat doen? Samen met u maar ook samen met onze fiscale, financiële en digitale collega’s. Ons doel hierbij is veranderingen van ontwerp en strategie tot implementatie en (juridische) executie te begeleiden. Onze expertisegebieden daarbij zijn:

  • Staatssteun & subsidies
  • Aanbestedingsrecht
  • Structurering & governance
  • Zorg & Life Sciences

In nauwe samenwerking met andere PwC-disciplines focussen wij ons op het begeleiden van transities van organisaties in de publieke sector van strategie tot en met implementatie. Waar mogelijk gebruiken wij technologie om processen slimmer te laten werken. 

Belangrijke strategische thema’s juridische advisering in de publieke sector

Energietransitie

De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet en de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet II) vergen tijd en aandacht. De veranderingen die binnen de publieke sector moeten worden doorgevoerd zijn groot. Het is belangrijk uw organisatie hierop aan te passen, zowel op organisatorisch en bedrijfsmatig vlak, als vanuit strategisch, juridisch, fiscaal en financieel oogpunt.

Lees meer

Hybride overheden

De overheid is in de huidige samenleving hybride. Zij voert zowel de klassieke beleidstaken uit, als die van investeerder en marktpartij. De rol en het instrumentarium van de overheid is daarin steeds meer hybride publiek-privaat. Het oplossen van maatschappelijke problemen wordt gedaan vanuit vehikels of samenwerkingen die daarin publiek en privaat bij elkaar brengen. Dit brengt juridische, organisatorische, financiële en fiscale vraagstukken bij elkaar en biedt kansen publieke en private waarden naar elkaar toe te laten groeien.

Lees meer

Toekomst van zorg

De Zorg & Life Sciences sector is gecompliceerd. Er zijn veel wetten en regels voor zorginnovaties en het is steeds moeilijker om personeel en kapitaal aan te trekken. Daarnaast komt de Nederlandse overheid steeds vaker met nieuwe regelgeving om kosten te beheersen en onjuist gebruik van (schaarser wordende) publieke middelen tegen te gaan. Met behulp van digitale oplossingen kunnen we de zorg bestendigen. Een zorgorganisatie zonder technologie is haast ondenkbaar als er wordt gedacht aan de zorg van de toekomst. Hoe kunt u (digitaal) transformeren binnen complexe en veranderende wettelijke kaders?

Lees meer
Volg ons