Operations Transformation

Transformatie van het primaire proces: digitaal, duurzaam en flexibel

De wereld verandert sneller dan ooit

De wereld is in verandering en de veranderingen volgen elkaar sneller op dan ooit: klantwensen veranderen, digitale innovaties versnellen en onverwachte gebeurtenissen dienen zich aan in een ongekend hoog tempo. Om relevant te blijven moeten organisaties inspelen op deze nieuwe en complexe situaties. Dit kan alleen door het primaire proces van ondernemingen te veranderen en aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd.

Deze verandering stopt niet bij het operations-domein. Samenwerking tussen alle functies binnen een bedrijf is benodigd om dingen anders te doen én andere dingen te doen. Met Operations Transformation bieden we integrale oplossingen voor de huidige uitdagingen in de markt, die cross-functionele inzichten bij elkaar brengen, gericht op digitalisering, duurzaamheid en flexibiliteit.

Drie wereldwijde thema’s

Digitaliseren | Digital Operations

Nieuwe technologieën en digitalisering brengen veel nieuwe mogelijkheden. Het digitaliseren van de primaire bedrijfsprocessen draagt bij aan het verhogen van de productiviteit, het reduceren van kosten of het verbeteren van de klantervaring.

Belangrijke randvoorwaarde hiervoor is voldoende transparantie en inzicht waarbij verder gekeken moet worden dan software en systemen alleen. Silo’s moeten doorbroken worden om perspectieven te integreren, data moet op orde zijn én er moet zorggedragen worden voor de verandering van de organisatie, zodat de organisatie klaar is om daadwerkelijk te acteren op de verkregen inzichten. 

Verduurzamen | Responsible Operations

Zowel strengere wetgeving, schaarste aan grondstoffen en productiemiddelen, als voorkeuren van klanten vragen om een steeds meer duurzame benadering van bedrijfsprocessen. Daarnaast vragen ESG-criteria naast duurzame, ook om sociaal en ethisch verantwoorde keuzes en bedrijfsprocessen die bijdragen aan een verantwoorde supply chain.

Wij inspireren, activeren en begeleiden bij een duurzamer ontwerp van primaire bedrijfsprocessen. Hierbij kan gedacht worden aan de keuze voor (andere) leveranciers, productietechnieken, locatie-selectie en bijvoorbeeld milieuvriendelijke distributie en transport.

Flexibiliseren | Flexible Operations

Geopolitieke ontwikkelingen en onverwachte gebeurtenissen vragen om steeds meer flexibiliteit van organisaties. Door recente verstoringen zoals de Covid-pandemie en de internationale invloed van Brexit, is duidelijker dan ooit geworden dat organisaties geen moment kunnen stilzitten. Daarnaast veranderen klantwensen snel en is het van belang om hier snel op te kunnen reageren om competitief te blijven. Het is daarom belangrijk om vooruit te denken en in beweging te blijven en in te spelen op mogelijke veranderingen.

Extra flexibiliteit binnen de organisatie maakt het makkelijker om te reageren op iedere nieuwe situatie die zich voordoet. Wij helpen organisaties om meer flexibiliteit in het primaire proces te krijgen zodat organisaties in kunnen spelen op de snel veranderende klantenwensen en plotselinge veranderingen die processen (noodgedwongen) ondersteboven keren.

Hoe kunnen we uw organisatie helpen?

Met Operations Transformation leveren onze consultants integrale oplossingen voor belangrijke uitdagingen binnen het primaire proces van organisaties. Dankzij onze diepgaande expertise, wereldwijde ervaring en specifieke kennis van iedere branche leveren we complete oplossingen voor bijvoorbeeld:

  • Digital Procurement om intelligenter en verantwoorder in te kopen
  • Connected Planning om vraag en aanbod binnen de supply chain efficiënt en transparant te matchen
  • Smart Manufacturing voor meer inzicht in productieprocessen en slimmere fabrieken

Naast deze specifieke oplossingen helpen wij onze klanten in het operations domein ook met integrale vraagstukken rondom het Operating Model in samenwerking met onder andere onze tax-collega’s of met vraagstukken rondom bredere technologie en cloudtoepassingen in samenwerking met onze technologie allianties.

Meer weten

Benieuwd naar onze oplossingen? Neem contact op.

Volg ons

Contact

Rolf Bos

Rolf Bos

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 149 54 19

Esmee Arends

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 273 67 05

Hide