Integrated Reporting

Sturen op meer dan financiële indicatoren

Bedrijven en organisaties die daadwerkelijk duurzaam willen opereren, moeten een duurzame strategie hebben, deze uitvoeren en monitoren. Omdat duurzaamheid gaat over het bevorderen van positieve en het verminderen van negatieve impact op zaken als milieu, mensen en maatschappij, vergt dat veel meer dan sturing op hoofdzakelijk financiële indicatoren. Welke strategische doelen heeft u nu? Dragen deze bij aan de impact die u wilt realiseren? Op welke indicatoren moet u dan sturen? Hoe monitort u deze? En hoe weet u dat u goed op weg bent en tegemoet komt aan de behoefte van uw stakeholders? Dit valt allemaal onder Integrated Reporting.

Lees verder of neem contact op met Femke Helgers

Relevante interne en externe informatie

Bedrijven en organisaties hebben te maken met een brede groep stakeholders - bijvoorbeeld investeerders, klanten, huidige en toekomstige werknemers en regelgevers - die verwachten dat zij een positieve rol spelen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en dat ook kunnen aantonen. Daarnaast is er een groeiende groep ‘purposegedreven’ organisaties die vanuit intrinsieke motivatie een bijdrage wil leveren aan hun omgeving. Integrated Reporting helpt al deze organisaties om het proces van waardecreatie te verduidelijken en centraal te stellen. Hierdoor draagt het sterk bij aan het verhogen van de relevantie en begrijpelijkheid van interne en externe informatie. Integrated reporting sluit naadloos aan bij het integreren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in de strategie van bedrijven en organisaties.

Wij hebben een track record op het gebied van integrated reporting

Wij hebben jarenlange ervaring met het helpen van klanten bij het opzetten van een extern integrated report en een intern integrated management dashboard. Bovendien hebben wij als PwC zelf de nodige ervaring. Als een van de pioniers in Nederland publiceerden wij al in 2013 ons eerste eigen integrated report. Onze Raad van Bestuur maakt daarnaast al enkele jaren gebruik van een integrated dashboard met zowel financiële als pre-financiële informatie.

Waar kunnen we u mee helpen:

  • Wie zijn uw belangrijkste stakeholders? Wat verwachten zij en op welke thema’s zou u zich dus moeten focussen?
  • Hoe kunt u een duurzame strategie ontwikkelen en verankeren in uw bedrijfsvoering, processen en cultuur?
  • Ligt u op koers om uw strategie te realiseren? Heeft u de juiste indicatoren om dit te monitoren en om tijdig bij te sturen?
  • Maakt u de impact die u wilt maken? Sluit deze aan bij uw strategie en stakeholderbehoeften?

Contact

Femke Helgers

Femke Helgers

Director, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 016 21 34

Volg ons