Certification Services

Certification Services is een onderdeel van het wereldwijde PwC-netwerk. De werkzaamheden van Certification Services bestaan uit verificatie en certificering. Wij voeren verificaties uit van CO2-rapportages. Verder certificeren we managementsystemen op grond van ISO27001 (informatiebeveiliging), ISO9001 (kwaliteit) en ISO20000 (IT service management).

Accreditatie

Werkzaamheden van Certification Services worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een separate juridische entiteit PricewaterhouseCoopers Certification BV. Deze Certificerende Instelling is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Onze accreditatie voor het certificeren van managementsystemen (ISO27001, ISO9001 en ISO20000) onder nummer C203.

Certification Services

U mag de "PricewaterhouseCoopers" of "PwC" handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's of ontwerpen, of enig ander handelsmerk van PwC, een en ander in de ruimste zin van het woords, al dan niet met inschakeling van derden niet verveelvoudigen, te openbaren of exploiteren. Niets op de websites mag worden opgevat als een recht om handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's of ontwerpen te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Contact

Mirjam Pauw

Mirjam Pauw

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 75 39

Volg ons