Certification Services

Certification Services is een onderdeel van het wereldwijde PwC-netwerk. De werkzaamheden van Certification Services bestaan uit verificatie en certificering. Wij voeren verificaties uit van CO2-rapportages. Verder certificeren we managementsystemen op grond van ISO27001 (informatiebeveiliging), ISO9001 (kwaliteit) en ISO22301 (business continuity).

Accreditatie

Werkzaamheden van Certification Services worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een separate juridische entiteit PricewaterhouseCoopers Certification BV. Deze Certificerende Instelling is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Onze accreditatie voor CO2-verificaties is geregistreerd onder nummer V104. Onze accreditatie voor het certificeren van managementsystemen (ISO27001, ISO9001 en ISO22301) onder nummer C203.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciaal bij het uitvoeren van certificerings- en verificatiewerkzaamheden. De professionals van Certification Services garanderen onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Hiervoor gelden strikte acceptatieprocedures voor onze klanten en opdrachten.

Certification Services

Contact

Suzanne Keijl

Partner

Tel: +31 (0)88 792 35 17

Peter Jongerius

Partner

Tel: +31 (0)88 792 52 65

Volg ons