Data & Technology

Artificial Intelligence & Continuous Monitoring Platform

Digitale mogelijkheden benutten, in control blijven

Digitale transformatie biedt organisaties nieuwe mogelijkheden om te optimaliseren, te ondernemen en te innoveren. Technologie zoals Artificial Intelligence wordt steeds toegankelijker, zodat u het bereiken van uw businessdoelen ermee kunt versnellen. Tegelijk nemen de eisen rondom maatschappelijke verantwoording toe en wilt u het vertrouwen van uw stakeholders behouden. Wij helpen u om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten en met digitale tools zoals het Continuous Monitoring Platform maximaal in control te blijven – of het nu gaat om uw jaarrekeningcontrole of om andere door data gedreven bedrijfsprocessen.

Digitale mogelijkheden benutten, in control blijven

Welke kansen ziet u voor AI?

Met Artificial Intelligence (AI) kunnen organisaties grote hoeveelheden data zonder menselijke tussenkomst verwerken, om efficiëntie te verhogen, producten en diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Met name Generative AI-toepassingen, waarmee bijvoorbeeld nieuwe content wordt gecreëerd, nemen een grote vlucht. Welke kansen ziet u om met AI uw organisatie te optimaliseren of zelfs uw bedrijfsmodel te transformeren? En hoe zorgt u met Responsible AI voor een verantwoorde toepassing waarmee u het vertrouwen van uw stakeholders behoudt?

Voldoen aan Europese AI-regelgeving

In (naar verwachting) 2024 wordt de AI Act van kracht in de Europese Unie. Met deze wet op kunstmatige intelligentie streeft de Europese Unie naar een innovatieve, digitale Europese markt, waarin AI veilig, transparant, traceerbaar en ethisch is. De AI Act zal eisen stellen naar gelang het risico van een AI-toepassing. Aan welke eisen moet uw organisatie voldoen?

‘Wij volgen de ontwikkeling van de Europese AI Act op de voet en ondersteunen klanten om tijdig compliant te zijn.’

Mona de Boerexpert data & technology

Zo kan PwC u ondersteunen bij de (verantwoorde) toepassing van AI

  • Doelen bepalen vanuit uw businessvragen waarbij AI-technologie kan helpen versnellen.
  • Volwassen organisatie creëren rondom AI-innovaties, van strategie en beleid tot raamwerken voor gebruik en training van medewerkers.
  • Advies over privacy en security van data, over compliance en toezicht op systemen.
  • Helpen beantwoorden van juridische en ethische vragen – wat mag u met data doen en wat wilt u met data doen?
  • Tijdig uw systemen en werkwijze op orde hebben voor de AI Act.

Betere controls en processen tegen lagere kosten

Wet- en regelgeving stelt een toenemend aantal eisen aan organisaties, zowel voor de controle van de jaarrekening als voor andere gebieden. Digitale technologie kan uitkomst bieden, maar leidt vaak tot nieuwe compliance-vragen – door een stapeling van implementaties bijvoorbeeld, onder meer na fusies of overnames. Hoe zorgt u ervoor dat u maximaal in control bent over uw risico’s, afdoende verantwoording kunt afleggen en uw processen optimaliseert?

Continuous Monitoring Platform

Continuous Monitoring Platform

Wij helpen u om uw controls en interne beheersing van uw bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Dit doen we door een intelligente automatisering van uw interne beheersing. Een veelzijdige, door PwC zelf ontwikkelde tool die wij hierbij vaak toepassen, is het Continuous Monitoring Platform (CMP). Het CMP monitort automatisch en continu alle gekozen transacties, masterdata of processen. Op uw organisatiespecifieke dashboard ziet u onmiddellijk de afwijkingen, zodat u maximaal in control kunt zijn. Uw data is optimaal veilig bij de toepassing van het CMP – onafhankelijke accountant BDO heeft hiervoor een ISAE 3402 type II-verklaring afgegeven.

Lees meer over het Continuous Monitoring Platform

‘De implementatie van het CMP kunnen wij al binnen enkele dagen realiseren. Geïnteresseerd in een demo? Neem contact met mij op.’

Rudi Selhorstdirector CMP

Zo kan PwC u ondersteunen met het CMP

Het CMP is geschikt voor elke databron en elk monitoringdoel:

  • Jaarrekeningcontrole
  • Monitoring van salaris- of ERP-systemen
  • Monitoren van banktransacties
  • Horizontaal toezicht door de fiscus
  • IT-, SOX en GDPR-controls, etc.
Zo kan PwC u ondersteunen met het CMP
Volg ons