Continuous Monitoring Platform

Continuous Monitoring Platform geeft realtime inzicht in processen en procedures

Stakeholders vragen van organisaties dat zij meer in control zijn en een betere grip hebben op hun risico’s. Afdelingen als Finance en Risk & Compliance hebben echter hun handen vol aan toenemende eisen op het gebied van wet- en regelgeving en documentatie. Zij zouden meer waarde toevoegen aan hun organisatie - en ze willen dat ook graag - wanneer zij zich meer kunnen richten op het verkrijgen van meer inzicht in risicogebieden en het verbeteren van processen. Het Continuous Monitoring Platform maakt dat mogelijk.  

Playback of this video is not currently available

1:15

Continuous Monitoring Platform

Continuous Monitoring Platform
Hoe werkt Continuous Monitoring?    

Het Continuous Monitoring Platform monitort automatisch transacties, masterdata en processen en geeft real-time inzicht in de werking daarvan. Hierdoor weet u precies of uw organisatie voldoende in control is. Een eigen dashboard geeft inzicht in de afwijkingen, zodat u adequaat kunt reageren.

Continuous Monitoring Platform verlicht de druk op organisaties

Het continue monitoren van uw systemen zorgt ervoor dat:  

 • betrokken afdelingen minder tijd kwijt zijn aan het voldoen aan compliance- en documentatievereisten en zich daardoor kunnen richten op zaken die meer waarde toevoegen aan de organisatie; 
 • u beter grip krijgt op uw risico’s omdat u continu inzicht hebt; 
 • de kwaliteit verbetert: het platform doet geen steekproeven, maar monitort alle transacties. Alle uitzonderingen die het real time identificeert, kunnen tijdig opgepakt worden (in plaats van weken of maanden later zoals nu vaak het geval is);
 • de informatie die het platform genereert, gebruikt kan worden ten behoeve van externe stakeholders, zoals toezichthouders en accountants, voor externe certificering (zoals SOC1, ISO 270010) en andere externe verantwoording (bijvoorbeeld de jaarrekening en horizontaal toezicht van de fiscus).

Continuous Finance Monitoring

 • Geautomatiseerd testen van IT-controls
 • Monitoren van relevante businessprocessen, masterdata en systeeminstellingen

Download infographic

Automated SOx testing

 • Real-time inzicht in SOx control framework
 • Bruikbaar voor externe stakeholders

Automated Security & Privacy Testing

Monitoringsactiviteiten uitvoeren ten behoeve van:

 • GDPR trust services (certificatie en assurance)
 • ISO 270001:2013
 • DigiD / BIG / BIR / NEN7510

Download infographic

Automated Internal Audit

 • Geautomatiseerde real-time interne-auditprocedures
 • Opvolgen en herstellen van excepties

Continuous Tax Monitoring

 • Real-time tax-inzicht
 • In control zijn op een datagedreven manier
 • Monitoren van datakwaliteit voor interne controle en externe rapportage vereisten

Download infographic

Third Party Assurance

 • Geautomatiseerde real time third party assurance
 • SOC 1 (ISAE 3402) en SOC 2

Geen nieuw systeem maar een platform dat bestaande systemen integreert 

Het Continuous Monitoring Platform is een applicatie waarop bestaande systemen (data uit verschillende bronnen) aangesloten kunnen worden. Het is dus geen volledig nieuw systeem, maar een platform dat de bestaande systemen integreert.

Wij implementeren het Continuous Monitoring Platform in vijf stappen

Analyse huidige situatie

 • Inzicht krijgen in de huidige relevante risico's, processen en controls. 
 • Toepassingsgebieden continuous monitoring vaststellen. 
 • Bestaande controls actualiseren en/of nieuwe definiëren. 


Instellen monitoring

 • Inrichten van het Continuous Monitoring Platform.
 • Het uitvoeren van testwerkzaamheden.
 • Training van applicatiebeheerders.

Overdracht

 • Uitvoeren van een gebruikersacceptatietest.
 • Ingebruikneming van het Continuous Monitoring Platform.

Uitvoeren monitoring

 • Begin monitoring en opvolgen van uitzonderingen.

Continue verbetering

 • Definiëren van nieuwe controls en/of optimaliseren van controls op basis van ervaring en resultaten van continuous monitoring.

Contact

Rudi Selhorst

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 252 88 38

Volg ons