CEO’s willen voortgang meten op niet-financieel gebied

CEO’s willen meer meten (en vaak ook rapporteren) om hun voortgang op het gebied van bijvoorbeeld milieu-impact, innovatie en cybersecurity vast te stellen. Dat blijkt uit de resultaten van de CEO Survey 2021

Uit de antwoorden op deze jaarlijkse wereldwijde enquête komt naar voren dat zij weinig behoefte hebben nog meer financiële indicatoren te meten, maar dat ligt anders op het gebied van het meten van ontwikkelen in het niet-financiële domein.

Om goed te meten, moet datakwaliteit op orde zijn.

PwC-partner Alexander Staal zegt dat niet-financiële gegevens van groot belang zijn voor het aansturen van organisaties. ‘Financiële data zijn de uitkomsten van dat sturingsproces. Vergelijk het sturen op alleen financiële indicatoren met een coach die langs de lijn "2-0, 2-0" staat te roepen. Dat is misschien wel het gewenste resultaat, maar de spelers in het veld hebben er niet zoveel aan. Betere data leiden tot betere beslissingen.' 

Probleem is echter dat de datakwaliteit van veel organisaties niet op orde is. Alexander Staal: ‘Organisaties kunnen lang niet altijd op basis van eigen niet-financiële data relatief eenvoudige, maar wel belangrijke vragen beantwoorden. Omdat eenduidige definities ontbreken, of omdat de data onnauwkeurig, in het verkeerde formaat  of helemaal niet worden vastgelegd. Of omdat systemen die in de loop van de tijd aan elkaar zijn geknoopt, niet lekker met elkaar communiceren.’

Staal noemt het verbeteren van datakwaliteit een ‘rotklus’, waarvan de opbrengst echter wel hoog is.

Lees hier de blog van Alexander Staal

Volg ons

Contact

Alexander Staal

Alexander Staal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 05 95

Hide