Geïntegreerd rapporteren bij Jumbo

23/06/21

Écht impact maken in vijf stappen

Met bijna zevenhonderd Jumbo-winkels en ruim zeventig La Place restaurants, zo’n honderdduizend medewerkers, honderden leveranciers en miljoenen klanten staat supermarktketen Jumbo midden in de samenleving. Dat is ook de enige positie die het kan innemen om op lange termijn succesvol te blijven. Daarvan is het familiebedrijf uit Veghel doordrongen: 'We hebben een behoorlijke impact op de wereld om ons heen', stelt Claire Trügg, bij Jumbo verantwoordelijk voor corporate communicatie en sustainability. 'Het zit echt in de familie en het bedrijf om goed om te willen gaan met de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.'

Verankeren in de basis

Tot zo'n drie jaar geleden waren inspanningen om de duurzaamheid van Jumbo te vergroten vooral projectmatig georganiseerd. Maar Jumbo realiseerde zich dat duurzaamheid vanuit de basis moest komen als het zijn positieve maatschappelijke impact werkelijk wilde vergroten. 'Dat maakt een wezenlijk verschil', zegt Marieke van Zoggel, MVO-adviseur bij Jumbo. 'Alleen als duurzaamheid onderdeel is van je manier van werken, als het verankerd is in je structuur, je cultuur en je strategie kun je echt impact maken en dingen ten goede veranderen.'

Strategie en rapportage gaan hand in hand

Het concrete initiatief om duurzaamheid op te nemen in het grotere geheel ontstaat bij Jumbo eind 2018 in de afdeling corporate communicatie en sustainability. Daar bestaat de wens om meer impact te maken, en ook om daar transparanter en gestructureerder over te kunnen communiceren. Het begint met het opnemen van het dan nog aparte duurzaamheidsrapport in het jaarverslag, reden om ook collega's van Finance & Accounting erbij te betrekken en PwC's Integrated Reporting framework te omarmen. 'Rapportage is hierin niet het sluitstuk, maar niet meer en minder dan de reflectie van wat je intern doet', legt Femke Helgers, senior manager sustainability bij PwC, uit. 'Strategie en rapportage gaan dus hand in hand. Met geïntegreerde verslaggeving laat je zien dat ESG (environmental, social, governance) thema's van toegevoegde waarde zijn voor de hele organisatie doordat ze overal terugkomen, in strategie, processen, risico's en resultaten.'

PwC's Integrated reporting framework

1. In gesprek met de buitenwereld

De eerste van de vijf stappen in het Integrated Reporting framework is een gesprek met de buitenwereld. 'Samen met Jumbo hebben we gekeken wie hun belanghebbenden zijn en hoe zij vinden dat Jumbo duurzamer kan worden. Daarnaast hebben we onderzocht op welke gebieden Jumbo de grootste impact kan maken', vertelt Femke Helgers. Uit deze materialiteitsanalyse kwamen twaalf thema's naar voor. Deze omvatten niet alleen duurzaamheidsthema's zoals dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden in de ketens, maar bijvoorbeeld ook betaalbare gezonde producten en bieden daarmee een integrale kijk op duurzaamheid.

2. Relatie thema's en strategie

De volgende stap is te analyseren hoe ieder thema gerelateerd is aan de strategie: wat is de ambitie voor elk thema? Welke activiteiten zijn nodig om die ambitie te realiseren? Welke risico's loopt de organisatie als dat niet lukt? Hoe kun je meetbaar maken wat je doet en wat je impact is?

3. Enorm verandertraject behapbaar maken

Nadat deze vragen voor ieder thema zijn beantwoord, bestaat stap drie uit het inrichten van interne processen zodat ze bijdragen aan de geformuleerde ambities. Cruciaal daarbij is dat de duurzaamheidsdata en -informatie van dezelfde kwaliteit zijn en net zo goed te ontsluiten vallen als financiële informatie. 'Door deze stappen te volgen heeft PwC ons houvast gegeven en een enorm verandertraject voor ons behapbaar gemaakt. Met de tools die ze aandragen konden we concreet aan de slag en hebben we concrete resultaten kunnen boeken', zegt Claire Trügg. 'We hebben bijvoorbeeld een professionaliseringsslag op data gemaakt en de kwaliteit van onze niet financiële informatie is flink verhoogd.'

4. Geïntegreerd dashboard

Daarmee zijn de bouwstenen beschikbaar voor stap vier, het creëren van een geïntegreerd dashboard waarmee ook integrale sturing op de doelstellingen voor ieder thema mogelijk wordt. 'Het dashboard is inmiddels onderdeel van onze financiële rapportage, dat is voor ons echt een megastap geweest', zegt Marieke van Zoggel. 'En het mooie is dat dit direct zorgt voor feedback en nieuwe vragen en ideeën waarmee we voortdurend kunnen blijven verbeteren.'

5. Integreren van financiële en niet-financiële rapportages

De vijfde stap ten slotte is het integreren van de financiële en niet-financiële rapportages in het jaarverslag. 'Wij hebben Jumbo daarbij kunnen helpen door bestaande raamwerken voor geïntegreerde verslagen aan te dragen en mee te denken over de structuur, de inhoud, de goede benchmarks en de visuele representatie. Daarbij geven we ook aan wat de trends in rapportages zijn en bieden we een overzicht van relevante wet- en regelgeving', zegt Femke Helgers. 'De belangrijkste vraag voor ons daarbij is altijd wat je wilt bereiken met je rapportage. Bovendien willen we zorgen dat het verslag een gebalanceerd verhaal vertelt, dat het niet alleen de positieve impact meldt maar ook inzicht geeft in de dilemma's, de risico's en de keuzes die gemaakt zijn.'

Duurzaamheid integraal onderdeel van manier van werken

Wat heeft Jumbo dan bereikt sinds het bijna drie jaar geleden de eerste stap zette richting geïntegreerde ESG verslaggeving? "Duurzaamheid staat nu hoog op de agenda. De keuze om dat te bereiken via de route van 'integrated reporting' is een gouden zet geweest', zegt Marieke van Zoggel. 'In een retailbedrijf als Jumbo moet je resultaatgericht zijn, snel schakelen en steeds weten waar je naartoe gaat. Het PwC-framework helpt daar enorm bij omdat het toch wel complexe materie concreter en begrijpelijker maakt.'

'Voor ons is het heel waardevol dat we inzichtelijk hebben kunnen maken wat duurzaamheid in de breedste zin van het woord voor Jumbo betekent', vult Claire Trügg aan. 'Duurzaamheid is niet langer een apart onderwerp maar vormt een integraal onderdeel van onze strategie en onze manier van werken. Voor alle twaalf thema's weet iedereen waar we nu staan, waar we naartoe willen en welke stappen we daarvoor nog moeten zetten om ook op lange termijn waarde te blijven creëren. We kunnen daarom nu veel transparanter zijn in de communicatie met onze stakeholders, zoals we bijvoorbeeld doen via jumborapportage.com. Dat wordt van ons verwacht en je ziet dat het gewaardeerd wordt. Dat is superbelangrijk voor ons.'

Volg ons

Contact

Femke Helgers

Femke Helgers

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 016 21 34

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Hide