ProRail als aantrekkelijke werkgever

30/09/21

Spoorwegbeheerder werkt hard aan verjonging en diversiteit

De snel ontwikkelende maatschappij vraagt ook van ProRail meer wendbaarheid en slagvaardigheid, en medewerkers die daarin mee kunnen. De spoorwegbeheerder zit momenteel midden in de transformatie daarnaartoe. ProRail streeft naar verjonging en meer diversiteit.

Raymond van Hattem, HR-directeur van ProRail, heeft het personeelsplaatje duidelijk voor ogen. ‘We gaan met de tijd mee als het gaat om digitaliseren en verduurzamen. De arbeidsmarkt vraagt van ons dat we een moderne en aantrekkelijke werkgever zijn die de maatschappelijke ontwikkelingen volgt. Door onze productiegroei hebben we de komende jaren veel nieuwe mensen nodig, met nieuwe en andere competenties. Dan is het dus belangrijk dat je een aantrekkelijke werkgever bent.'

'We vinden het belangrijk dat mensen als ProRailer binnenkomen en niet bijvoorbeeld als projectmanager. We willen namelijk dat ze over vijf of tien jaar nog steeds bij ons werken en zich verder hebben ontwikkeld.’

Raymond van Hattem HR-directeur ProRail

’We zoeken echte ProRailers’

Een belangrijk onderdeel van de omslag bij ProRail is de verbouwing van het monumentale hoofdkantoor in Utrecht. De coronacrisis en het verplichte thuiswerken zorgden voor een versnelling. 

Van Hattem: ‘Ons kantoor is een rijke weerspiegeling van de historie van het spoor, maar tegelijk willen we dat het aansluit op wat medewerkers nu nodig hebben in hun werkomgeving. Het kantoor wordt helemaal ingericht op hybride werken. Compleet met projectruimtes om samen te werken, goede catering en koffiebars. De manier waarop we komen tot hybride werken - met principes in plaats van regels als uitgangspunten - is een belangrijke pijler die helpt bij het creëren van de gewenste bedrijfscultuur.’

Gewenste competenties

Ook bracht ProRail in kaart welke competenties het bedrijf in de toekomst in huis wil hebben. Het paste daar zijn arbeidscommunicatie op aan, vertelt Van Hattem. 'We nemen mensen veel meer op de gewenste competenties aan en niet zozeer vanwege hun perfecte kennis of ervaring op een bepaald vlak. We vinden het belangrijk dat mensen als ProRailer binnenkomen en niet bijvoorbeeld als projectmanager. We willen namelijk dat ze over vijf of tien jaar nog steeds bij ons werken en zich verder hebben ontwikkeld.’

Digitaal leiderschap

Bij een bedrijf van de toekomst hoort digitaal leiderschap. 'Je moet mensen de kans geven zich aan te passen aan een veranderende omgeving en ze helpen de voortgaande digitalisering te adopteren', vindt Van Hattem.

‘Als jouw mensen zich niet blijven ontwikkelen, word je als organisatie nooit wendbaar. Want ondanks alle technologische veranderingen zijn mensen het allerbelangrijkst voor die veranderingen. Zij bepalen of je relevant blijft. Daarom werken we ook hard aan onze diversiteit en inclusie. We willen een werkomgeving creëren waarin medewerkers hun talenten maximaal inzetten. We hebben vaak te maken met complexe problemen die je beter oplost met een divers team. Onze mensen moeten zich daarom thuis voelen in de organisatie en zichzelf kunnen zijn. Alleen dan kun je je als organisatie verbeteren.'

Bewustwording over vooroordelen

Verandering begint met interne bewustwording. 'Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van hun – meestal onbedoelde – vooroordelen', stelt Van Hattem. 'Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het onbewust aannemen van mensen die op je lijken. Het zit ook in vacatureteksten. Je moet je ervan bewust zijn dat je die anders moet opstellen als je mensen wilt aantrekken die je nodig hebt. Kies niet altijd de veilige weg en geef mensen een kans, anders verandert er nooit iets.’

ProRail belicht deze thema’s uitvoerig in zijn arbeidsmarktcampagnes. Van Hattem: ‘We hebben filmpjes gemaakt over het gebruik van 5G en modulair bouwen. Die filmpjes hebben we via sociale media uitgezet. Waarbij we ons veel meer op specifieke functies hebben gericht. Zo hebben we heel bewust gecommuniceerd over een groot tekort aan treindienstleiders. En dat blijkt te werken. We krijgen veel meer reacties en we staan op de lijstjes van meest aantrekkelijke werkgevers. Daar stonden we een paar jaar geleden echt niet tussen.'

Omscholing en nieuwe vaardigheden

Grote maatschappelijke ontwikkelingen vragen om omscholing en nieuwe vaardigheden. ‘Organisaties willen zich optimaal positioneren om het schaarse talent aan zich te binden, weet Bastiaan Starink, bij PwC verantwoordelijk voor het thema future of work.

'Organisaties die hun employee experience weten te optimaliseren, krijgen de beste mensen. Daarbij moeten organisaties zich sterk maken voor een inclusieve bedrijfscultuur, waarin plaats is voor iedereen. Dat vraagt ander leiderschap, met een betere balans tussen “harde” en “zachte” criteria.'

Verbeteren employee journey

Bij ProRail speelt deze uitdaging ook. Starink: 'Wij helpen door te adviseren bij de recruitmentstrategie, de onboarding, het verbeteren van de totale employee journey, het diversiteitsbeleid en het programma voor re- en upskilling. Samen zorgen we ervoor - via programma’s als ProRail groeit, dat gericht is op het verjongen en het vergroten van de flexibiliteit en de diversiteit, en Werken als een pro - dat ProRail wendbaar en slagvaardig blijft’.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Volg ons