Overzicht pensioenactualiteiten 2019-Q4

21/01/20

In dit overzicht over het vierde kwartaal van 2019 leest u onder meer over de maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid, ontwikkelingen in de werknemersvertegenwoordiging en de dreiging van pensioenkortingen per 2020 en op langere termijn.

Duurzame inzetbaarheid

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025
In 2025 zal op basis van de afspraken in het pensioenakkoord de AOW-leeftijd 67 jaar zijn. Omdat de AOW-leeftijd voor 2024 al eerder is vastgesteld op 67 jaar, is er geen sprake van een stijging tussen 2024 en 2025. De fiscale pensioenrichtleeftijd blijft in 2021 ook 68 jaar. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Meer informatie over deze brief van de minister is te vinden in dit PwC Actueelbericht.

Productiewerkers vleesindustrie na twintig jaar met vervroegd pensioen
Door de afspraken die zijn gemaakt in de cao voor de vleesindustrie, mogen medewerkers na twintig jaar werk in deze branche drie jaar voor AOW-datum met pensioen. Hierbij komt ook de voorwaarde kijken dat de medewerkers al tien jaar in dienst zijn bij hun huidige werkgever. Deze maatregel in de cao is mogelijk door een van de maatregelen uit het Pensioenakkoord, namelijk de versoepeling van de RVU-heffing. Dit is een fiscale boeteheffing die onder voorwaarden niet meer opgelegd wordt door het Pensioenakkoord.

Recht op pensioen na 45 jaar werk voor het eerst in cao
Vakbonden en werkgevers in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) hebben op 10 oktober 2019 een onderhandelingsresultaat afgesloten voor de gehele sector. Als eerste cao in Nederland is opgenomen dat je na 45 jaar werken met pensioen kan.

Beantwoording Kamervragen over leeftijdsontslag in het licht van het pensioenakkoord
Minister Ollongren en minister Koolmees beantwoorden vragen over leeftijdsontslag in het licht van het pensioenakkoord.

Hof Amsterdam: wat is de pensioengerechtigde leeftijd: AOW- of pensioenrichtleeftijd?
De partijen in deze zaak zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door werkneemster. Het geschil tussen partijen betreft de vraag wat de pensioengerechtigde leeftijd is: de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd zoals die volgt uit het pensioenreglement. In haar uitspraak komt het gerechtshof tot de conclusie dat onder de pensioengerechtigde leeftijd in de arbeidsovereenkomst de pensioenrichtleeftijd in het pensioenreglement moet worden verstaan.

Kamerbrief met reactie op advies langer doorwerken en gezondheid

In het door de Gezondheidsraad uitgebrachte advies staat de volgende hoofdvraag centraal: wat is er vanuit gezondheidsperspectief nodig voor langer doorwerken? De Gezondheidsraad pleit voor maatwerk in maatregelen voor inzetbaarheid, jong beginnen met duurzame inzetbaarheid, flexibele vormen van pensionering, inzet op arbeidsomstandigheden en kennisontwikkeling. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert afzonderlijk op deze maatregelen in zijn brief.

Werknemersvertegenwoordiging

Leegloop vakbonden in stroomversnelling
Het ledenverlies van vakbonden versnelt zich, meldt het Financieel Dagblad op 25 oktober 2019. Zeker jonge werknemers zijn niet meer geïnteresseerd in de bonden. De krimp komt onder andere door de vergrijzing en de individualisering. Ondanks deze trend, vinden werkgevers de vakbond nog steeds een representatieve onderhandelaar.

Pensioenkortingen

Ingrijpen minister Koolmees en een hogere rente voorkomen pensioenkortingen voor 2020
Dankzij de stijging van de rente aan het eind van het jaar en goede rendementen op de portefeuille, was het voor veel pensioenfondsen niet nodig om te korten per 2020. De minister heeft op 11 december 2020 de wettelijke ruimte geboden aan fondsen om verschillende kortingen uit te stellen. De meeste fondsen hebben deze maatregelen van Koolmees uiteindelijk niet nodig gehad, omdat zij door de licht stijgende rente al uit de gevarenzone voor kortingen in 2020 waren. De grote pensioenfondsen PME en PMT hebben wel gebruik gemaakt van een van de twee nieuwe maatregelen van Koolmees. Ondanks het goede nieuws voor 2020, is er voor een groot aantal fondsen nog een aanzienlijk risico op kortingen per 2021. De maatregelen van Koolmees zijn tijdelijk, en kunnen niet meer toegepast worden op eventuele kortingen die dreigen per 2021.

CPB rekent op meerdere jaren van kortingen bij grote fondsen
Het CPB verwacht in haar middellangetermijnverkenning dat ABP, PFZW, PMT en PME vanaf 2021 drie jaar achter elkaar zullen korten. Gemiddeld zal deze korting ongeveer 2,5% per jaar zijn. Het CPB gaat er in de middellangetermijnverkenning vanuit dat de grote fondsen onvoorwaardelijke kortingen zullen uitsmeren over drie jaar en niet over de maximaal toegestane periode van tien jaar. Minister Koolmees heeft in een Kamerdebat laten weten dat hij fondsen zelf laat bepalen welke spreidingstermijn zij aanhouden.

Verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds

Mortelindustrie in de toekomst wellicht niet meer verplicht bij bpfBouw
Bedrijven in de bedrijfstak mortel- en morteltransportondernemingen voldoen volgens Minister Koolmees niet aan de vereisten voor verplichte aansluiting bij bpfBouw. Voor de verplichte aansluiting moet 60% van de werknemers in dienst zijn bij een bedrijf dat lid is van de werkgeversorganisatie VOBN. De bedrijfstak mortel- en morteltransportondernemingen moet binnen twee jaar aantonen dat zij wel verplicht aangesloten dienen te zijn bij het fonds. Wanneer dit niet lukt, is volgens het fonds een vrijwiliige aansluiting bij bpfBouw een optie.

Contact

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons