Kerncijfers pensioen voor 2021

16/12/20

In de afgelopen weken zijn de pensioen kerncijfers voor 2021 gepubliceerd. De Belastingdienst heeft de voorlopige AOW-franchises en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 bekendgemaakt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tevens de voorlopige AOW-bedragen per 1 januari 2021 bekendgemaakt. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de Pensioenfederatie de waardeoverdrachtfactoren gepubliceerd voor 2021. 

Maximum pensioengevend loon

Het fiscaal maximum pensioengevend loon is voor 2021 voorlopig vastgesteld op € 112.189 (in 2020: € 110.111). Het maximaal pensioengevend loon is (het gedeelte van) het brutoloon waar, na aftrek van de AOW-franchise, fiscaal gefaciliteerd aanvullend pensioen over mag worden opgebouwd.

AOW-franchises

Omdat iedereen in Nederland recht heeft op een AOW-uitkering, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit wordt de AOW-franchise genoemd. De Belastingdienst heeft de voorlopige minimale AOW-franchises voor 2021 gepubliceerd voor middelloon- en eindloonregelingen:

  • Fiscaal minimale franchise middelloon: € 14.544 (2020: € 14.167);
  • Fiscaal minimale franchise eindloon: € 16.458 (2020: € 16.030).

AOW-franchises bij verlaagde opbouw

Voor een middelloon- en eindloonregeling met een lager opbouwpercentage dan het fiscaal maximum, mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. De fiscaal minimale franchise bij een middelloonregeling (maximum opbouwpercentage is 1,875%):

  • met opbouwpercentage van maximaal 1,701%: € 11.614 (2020: € 11.312);
  • met opbouwpercentage van 1,701% tot en met 1,788%: € 13.111 (2020: € 12.770).

De fiscaal minimale franchise bij een eindloonregeling (maximum opbouwpercentage 1,675%):

  • met opbouwpercentage van maximaal 1,483%: € 13.141 (2020: € 12.800);
  • met opbouwpercentage van 1,483% tot en met 1,570%: € 14.834 (2020: € 14.449).

Voor een overzicht van bovenstaande cijfers verwijzen wij naar de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst

AOW-bedragen per 1 januari 2021

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt jaarlijks halverwege december de definitieve AOW-bedragen per 1 januari van het daaropvolgende jaar bekend. De voorlopige AOW-bedragen per 1 januari 2021, genoemd als bruto jaarbedragen, zijn als volgt:

  • AOW getrouwd of samenwonend: € 10.908 (2020: € 10.625);
  • AOW alleenstaande: € 16.061 (2020: € 15.627).

Voor een overzicht en de totstandkoming van de AOW-bedragen van deze bedragen verwijzen wij naar de website van SVB en het Ministerie SZW

Factoren individuele waardeoverdrachten

De pensioenfederatie heeft de factoren voor individuele waardeoverdrachten in 2021 vastgesteld. Op basis van deze tabellen kunnen waardeoverdrachten van deelnemers naar een pensioenfonds worden berekend. Ten opzichte van 2020 is alleen de rekenrente gewijzigd naar 0,082% voor 2021 (2020: 0,290%).

De daling van de rekenrente betekent dat de overdrachtswaarde voor pensioenen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst (middelloon-, eindloonregelingen) in vergelijking met 2020 hoger wordt.

Voor de tabellen verwijzen wij naar de website van de pensioenfederatie.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons