Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

‘In bouwsector moet bewustzijn over duurzaamheid omhoog’

21/10/21

PwC en Cobouw lanceren aanmoedigingsprijs voor een duurzamere bouwsector

De bouwsector moet sneller verduurzamen. Dat geluid is in de politiek en de maatschappij steeds duidelijker te horen. Cobouw en PwC hebben daarom samen een aanmoedigingsprijs voor het meest duurzame bouwbedrijf in het leven geroepen.

De aanmoedigingsprijs is vooral bedoeld om bouwbedrijven te stimuleren hun duurzaamheidsplannen nog eens goed tegen het licht te houden. ‘De maatschappij wordt op verschillende niveaus namelijk steeds kritischer als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bijvoorbeeld hoe bouwbedrijven omgaan met de impact op de leefomgeving’, aldus Bas Weber, partner bij PwC en expert van de bouwsector.

Strengere regelgeving vanuit de EU

Scherp toezicht komt ook vanuit de Europese Unie. Die komt begin volgend jaar met strengere richtlijnen voor verslaglegging, de EU-taxonomie. Dit systeem moet bedrijven helpen bij het in kaart brengen van duurzame activiteiten en hoe deze te kwalificeren in hun rapportages. En het moet allemaal sneller. Cobouw en PwC hopen daarom dat de aanmoedigingsprijs een aanjager is om het bewustzijn van duurzaamheid, en de noodzaak van die belangrijke versnelling, sectorbreed te vergroten.

Denkwijze over SDG's

De nieuwe prijs wordt op 16 november aanstaande samen met de jaarlijkse Cobouw Awards in Leusden uitgereikt. De winnaar is een van de elf grotere bouwbedrijven in Nederland. Er is bewust voor deze groep gekozen, omdat zij in hun jaarverslagen hun denkwijze over de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties relatief goed inzichtelijk maken.

In de beoordeling worden de jaarverslagen langs de meetlat van vier onderdelen gelegd: strategie, transformatie, rapportage en verantwoording. Met deze onderwerpen is onder andere goed te zien of duurzaamheid al verankerd is in de organisatie, of de duurzaamheidsrapportage aansluit bij de strategie en of er een externe partij is betrokken bij de verantwoording over die duurzame prestaties.

'De grootste uitdaging voor de sector is om de projecten bedrijfsbreed op te pakken. Dat betekent onder meer werken met inclusieve teams en het ontwikkelen van een andere kijk op materiaalgebruik.'

Bas Weber expert bouwsector bij PwC

Methodiek voor uniformer rapporteren

‘We noemen het specifiek een aanmoedigingsprijs omdat we hopen dat er volgend jaar minimaal 25 tot dertig (ook niet-beursgenoteerde) bouwbedrijven uit de Cobouw50 willen meedingen naar deze prijs met een heldere verslaglegging van hun SDG-gerelateerde activiteiten. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat we alle bouwbedrijven kunnen beoordelen op het realiseren van deze doelen’, aldus Eric Verweij, hoofdredacteur Cobouw. ‘Daartoe zal er ook uniformer gerapporteerd moeten worden door de bouwbedrijven. Daar moet nog wel een methodiek voor ontwikkeld worden.’

Weber ziet wel dat het bewustzijn bij enkele bouwbedrijven groeit. 'Een aantal ondernemingen die meedingen naar de prijs, verwijst nadrukkelijk naar de SDG’s. Op basis daarvan maken ze keuzes die bepalend zijn voor hun duurzaamheidsstrategie. Daar leggen ze niet alleen verantwoording over af, maar ze laten het vooral zien met fantastische projecten.’

Initiatieven rondom duurzaam ontwerpen

Weber ziet veel initiatieven ontstaan rondom duurzaam ontwerpen. ‘Digitaal voorbouwen is bijvoorbeeld zo’n initiatief. Daarbij worden alle data voor het ontwerp, bouw en beheer vastgelegd in een 3D-informatiemodel.'

'Daarnaast zien we ook hoe bouwbedrijven als organisatie steeds bewuster met het onderwerp duurzaamheid omgaan vanuit de keten als geheel. Denk aan de medewerkers, de leveranciers en het materieel. De grootste uitdaging voor de sector is om de projecten bedrijfsbreed op te pakken. Dat betekent onder meer werken met inclusieve teams en het ontwikkelen van een andere kijk op materiaalgebruik. Dat laatste vraagt om een verandering in het wensenpakket van de klant en de leverancier. Maar dat is wel noodzakelijk als we die versnelling willen realiseren.’

Contact

Bas Weber

Bas Weber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 037 60 45

Volg ons