Duurzaamheid

Een circulair businessmodel voor omzetgroei en innovatie

De bouw maakt sinds een aantal jaren serieus werk van het onderwerp circulaire economie. Veel bouwbedrijven werken aan het reduceren van grondstofgebruik, hergebruik of recycling van gebruikte materialen en het beperken van bouw- en sloopafval.

Ook kiest men voor een aangepast businessmodel dat past bij de circulaire economie, met elementen zoals product-als-dienst, remanufacturing, refurbishing, asset sharing en alternatieve biologische of secundaire grondstoffen. Hoe gaat uw onderneming bijdragen aan het sluiten van de kringloop?

Duurzaamheid, kostenreductie, omzetgroei en innovatie

Overwegingen om bij te dragen aan de circulaire economie, gaan verder dan duurzaamheid en een lagere impact om het milieu. Achterliggende doelen zijn vaak kostenreductie, omzetgroei en innovatie. Ook in de bouwsector merkt men dat de lineaire economie van take-make-waste eindig is en dat er veel te winnen is bij een visie op duurzaamheid.

We zien inmiddels een groot aantal initiatieven waarin circulaire economie een rol speelt. Denk aan de Green Deal Circulaire Gebouwen, met als doel de ontwikkeling van een gebouwenpaspoort waarin circulaire kenmerken van een gebouw zijn vastgelegd. Een ander voorbeeld zijn de platforms  waarop hergebruikte of duurzame materialen worden aangeboden.

Ketensamenwerking als voorwaarde

Ketensamenwerking is een belangrijke voorwaarde om de circulaire economie tot een succes te maken is. Al in de ontwikkelingsfase van een bouwproject moet nagedacht worden over de consequenties voor bijvoorbeeld onderhoud en beheer. Overleg tussen ketenpartners is daarbij essentieel: van producenten van bouwmaterialen, architecten, ingenieursbureaus en opdrachtgevers tot bouwers, slopers en recyclers.

Zo kan PwC u helpen 

Wij denken graag met u mee over het duurzamer maken van uw onderneming. Dit doen wij onder meer op de volgende manieren.

"We zien inmiddels een groot aantal initiatieven waarin circulaire economie een rol speelt, zoals bijvoorbeeld de platforms waarop hergebruikt of duurzaam materiaal wordt aangeboden."

Contact

Taco Bosman

Taco Bosman

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 066 77 80

Volg ons