Thuiswerkvergoeding op de fiscale agenda

29/06/21

In januari van dit jaar is al aangekondigd dat het kabinet in samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners de mogelijkheden zou gaan onderzoeken van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook andere thuiswerkkosten te vergoeden (anders dan reeds mogelijk is op grond van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen en het noodzakelijkheidscriterium). 

Het is lange tijd stil geweest maar inmiddels is er weer iets meer bekend.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een voorlopig overzicht van de voorgenomen fiscale maatregelen van het pakket Belastingplan 2022 aan de Kamer gestuurd. Dit overzicht biedt inzicht in de onderwerpen die in het najaar worden behandeld. In dit overzicht staat onder het kopje "Wetsvoorstel Belastingplan 2022" het onderwerp "Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten". Ook staat er "verhoging vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19".

Meer informatie wordt ook nu niet gegeven en we weten dus nog steeds niet om welke mogelijkheden het gaat, maar het lijkt er nu nog meer concreet op dat er een gerichte vrijstelling komt voor het vergoeden van thuiswerkkosten.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Veel werkgevers geven op dit moment invulling aan het toekomstig beleid rondom het hybride werken. Welke voorzieningen organiseer ik voor het thuiswerken? Hoe ga ik om met de reis- en thuiswerkkosten die de werknemer maakt?

Hierbij lijkt het verstandig dat flexibiliteit wordt ingebouwd om de aanstaande mogelijkheden op een later moment nog te kunnen inbouwen.

Contact

Henk van Keersop

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 285 13 14

Volg ons