Brexit: aanvraagtermijn verblijfsdocument voor Britten verlengd

03/06/21

De termijn waarbinnen Britten een aanvraag kunnen doen voor een verblijfsvergunning of een grensarbeider document wordt met 3 maanden verlengd tot 1 oktober 2021.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft in haar kamerbrief van 31 mei 2021 aangegeven dat er momenteel nog meer dan drieduizend in Nederland woonachtige Britten geen aanvraag voor een vergunning hebben gedaan en hen hierbij aanvullende tijd wordt gegeven dit alsnog te doen.

 

Britse burgers en hun familieleden die voor het einde van de overgangsfase op 1 januari 2021 in Nederland ingeschreven en woonachtig waren, hadden eerder tot en met 30 juni 2021 de tijd om een verblijfsdocument aan te vragen. Het grootste gedeelte van deze uit ongeveer 45.000 personen bestaande groep heeft reeds een verblijfsdocument aangevraagd. Voor de ruim 3000 Britse burgers die momenteel in Nederland staan ingeschreven zonder geldig verblijfsdocument zal worden onderzocht of zij daadwerkelijk nog in Nederland woonachtig zijn. Indien dit het geval is zal er actief worden aangestuurd op het aanvragen van een passende vergunning.

De IND heeft daarnaast bevestigd dat deze termijn ook wordt uitgesteld voor Britten die voor 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland werkten maar niet in Nederland woonden. Zij hebben nu ook tot 1 oktober 2021 om een grensarbeider document aanvragen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Het is aanbevolen om werknemers op wie bovenstaande wellicht van toepassing is zo snel mogelijk te identificeren, te informeren en te sturen op het zo snel mogelijk indienen van een aanvraag bij de IND. Als werkgever dient u actief te verifiëren of uw werknemers een rechtmatige verblijfs- en werkstatus hebben om een eventuele boete voor illegale tewerkstelling te vermijden. Sinds 1 januari 2021 geldt dit ook voor uw Britse werknemers.

Contact

Yvette van Gemerden

Yvette van Gemerden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 200 59 24

Volg ons