Responsible investment

ESG verankeren in investeringen en transacties

ESG-factoren (environmental, social & governance) zijn niet meer weg te denken bij investeringsbeslissingen. Voorheen bekeken private-equityhuizen (PE), grote ondernemingen en investeringsfondsen responsible investment vooral vanuit compliance en risico. Inmiddels stellen investeerders actief ESG-ambities op, om invulling te geven aan de wensen van stakeholders en om waarde te creëren. Hoe verankert uw organisatie ESG in de investeringsstrategie en in de uitvoering? En hoe beoordeelt u ESG bij fusies en overnames?

Responsible investment heeft de aandacht van stakeholders

Responsible investment staat in toenemende mate centraal bij private-equityhuizen en corporates. Ook investeringsfondsen werken aan manieren om sustainability in projecten structureel te versterken. Daarmee beantwoorden zij aan de stijgende aandacht van aandeelhouders, klanten, medewerkers, politiek en maatschappij voor onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, milieu-impact en belastingafdracht. Alleen al de aanscherpende regelgeving, met name op klimaataspecten, stelt bedrijven voor stijgende kosten als zij hun investeringen niet verduurzamen.

Waardecreatie bij fusies en overnames

Investeringen zijn vanzelfsprekend bedoeld om waarde te creëren – financiële waarde, maatschappelijke waarde of anderszins. Private-equityhuizen zoeken specifiek naar manieren van waardecreatie die financiële outperformance leveren. In veel gevallen geldt inmiddels dat duurzamere businessmodellen meer waarde creëren en leiden tot een hogere verkoopprijs of beurswaarde bij een IPO. Niet voor niets wordt het toepassen van ESG-criteria bij fusies en overnames steeds gebruikelijker door ondernemingen en door private-equitypartijen, als zowel koper en verkoper.

Zo kan PwC u helpen

ESG-criteria integreren in uw investeringsstrategie en operatie

Wij helpen investeerders om te bepalen welke ESG-criteria relevant zijn om tot een responsible investment te komen, al naar gelang de sector waarin u actief bent. De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties kunnen daarin een ijkpunt zijn. Wij adviseren bij opzet, bestaan en werking van het ESG-beleid: van het bepalen van uw ambitie, naar de vertaling in uw strategie en operatie, tot en met het meten en rapporteren van uw duurzaamheidsresultaten. De vaststelling van specifieke ESG-risico’s en -mogelijkheden is daarbij een belangrijk begin.

  • Voor PE-huizen kan dit betekenen dat we adviseren over de verankering van duurzaamheid in de centrale strategie en in het portfoliobeheer.
  • Corporates helpen wij onder meer bij het integreren van aangekochte bedrijfsonderdelen in de duurzaamheidsstrategie.
  • Investeringsfondsen ondersteunen wij om ESG-factoren te borgen in de fondsstructuur, in het beleid voor onder meer de behandeling van investeringsaanvragen en in de projectuitvoering wereldwijd.

Meetbare waarde creëren met ESG

Het toepassen van ESG-criteria bij uw investeringen leidt in veel gevallen tot een hogere waardering. Wij vertalen uw responsible investment naar meetbare waarde – zowel financieel als niet-financieel. Daarvoor gebruiken we impact measurement-tools en sectorbenchmarks. De uitkomsten van deze waardering bieden mogelijk aanknopingspunten om de waardecreatie van uw responsible investment verder te vergroten. Zo helpen wij PE-huizen met de analyse van vervuilende bedrijven die na aankoop verduurzaamt kunnen worden – koop zwart goedkoop, verkoop groen duur.

Transacties beoordelen aan de hand van ESG

Met de toenemende aandacht voor ESG van stakeholders, nemen ook de risico’s en mogelijkheden toe bij fusies en overnames. Wij adviseren PE-huizen en corporates als aankopende of verkopende partij bij de beoordeling van ESG-factoren. Zo onderzoeken we voor een due dilligence niet alleen financiële criteria maar ook onderwerpen zoals integriteit, beloningsbeleid en diversiteit. Verder hebben we aandacht voor factoren die in de sector speciaal belangrijk zijn – denk aan grondstofgebruik, CO2-uitstoot, arbeidsomstandigheden en transparantie van de supplychain.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Leonie Schreve

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 063 48 15

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Hide