De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft nu al impact

PwC Studie 2023: De meerderheid van organisaties verzamelt al CSRD-gerelateerde KPI’s

PwC-onderzoek belicht de status van de implementatie van CSRD

De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is sinds januari 2023 van kracht. In de toekomst zullen aanzienlijk meer bedrijven dan voorheen over duurzaamheidskwesties moeten rapporteren – en veel uitgebreider dan voorheen: in heel Europa zullen met de CSRD ongeveer drie keer zoveel organisaties verplicht zijn te rapporteren dan voorheen, en hun aantal zal toenemen van bijna 12.000 tot ongeveer 49.000. Op de middellange termijn zullen niet alleen grote organisaties, maar ook kapitaalmarktgerichte kleine en middelgrote bedrijven onder de CSRD-rapportageverplichtingen gaan vallen. 

Met dit onderzoek onderzochten we hoe rapporterende bedrijven de CSRD-implementatie benaderen: Hoe rapporteren organisaties momenteel over niet-financiële kwesties? Welke CSRD-implementatiemaatregelen heeft u al geïmplementeerd? Welke tools gebruikt u hiervoor? En hebben de CSRD-richtlijnen nu al invloed op uw handelen?

Download het hele rapport

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft nu al impact

Het onderzoek in één oogopslag

Enkele van de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn: een duidelijke meerderheid van de organisaties (61%) verzamelt al CSRD-relevante KPI's; Inmiddels heeft 58% een scope-analyse uitgevoerd en 54% een materialiteitsanalyse. 15% van de organisaties is echter nog niet begonnen met het implementeren van de CSRD-eisen.

Het onderzoek in één oogopslag

Duurzaamheidsafdelingen het vaakst verantwoordelijk voor implementatie

Bij 42% van de ondervraagde organisaties zijn duurzaamheidsafdelingen verantwoordelijk voor de implementatie van CSRD. De financiële afdeling is verantwoordelijk bij bijna een derde (30%) en controllers bij 21% van de organisaties. In 63% van de organisaties worden de CSRD-eisen geïmplementeerd door de afdeling die ook verantwoordelijk is voor de implementatie van de EU-taxonomie. 

64% van de ondervraagden geeft aan dat de complexe technische implementatie van de CSRD-vereisten een uitdaging betekent voor hun organisatie. Terwijl voor precies hetzelfde aantal de schaarse middelen een uitdaging vormt. De hoge tijdsdruk bij het implementeren van CSRD-eisen vormt voor voor één op de twee organisaties een hindernis.

Voor de overgrote meerderheid van de organisaties (74%) is het feit dat het technisch complex is om de CSRD-eisen te implementeren vooral te wijten aan het feit dat zij de gehele waardeketen in ogenschouw moeten nemen. Voor 61% is de databasis in dit opzicht ook een uitdaging; voor ruim de helft gaat het om de ruimte voor interpretatie (53%) en definitiekwesties (52%).

Ruim een kwart wil Excel gebruiken voor rapportages

Ruim de helft van de organisaties (52%) wil softwareoplossingen gebruiken voor CSRD-rapportageverplichtingen, terwijl 20% geen enkele softwareoplossing wil gebruiken. Ruim een kwart (27%) van de organisaties wil Excel gebruiken – de meest genoemde oplossing. Bijna elk vijfde bedrijf (19%) is van plan een speciale duurzaamheidssoftwareoplossing of ERP-systeem te gebruiken.

12% van de ondervraagden wil alleen dezelfde softwareoplossingen gebruiken voor duurzaamheidsrapportage als voor financiële rapportage. Bijna een derde van de organisaties (30%) wil naast de software voor financiële verslaggeving ook andere software gebruiken, of wil alleen speciale software gebruiken voor de niet-financiële verslaggeving. Ook weet bijna één op de drie respondenten nog niet welke softwareoplossingen gebruikt moeten worden.

CSRD heeft vaak al invloed op hoe organisaties handelen

Opmerkelijk: bij 59% van de organisaties hebben CSRD-richtlijnen al invloed op operationele beslissingen. En bijna driekwart van de ondervraagden (72%) volgt een duurzaamheidsstrategie die relevant is voor het management – in 2021 was dat nog 24%. Bij 81% van de bedrijven met een duurzaamheidsstrategie is deze geïntegreerd in de algemene strategie van het bedrijf.

Verdere studieresultaten

Klanten stimuleren duurzaamheid

Voor 70% zijn de verwachtingen van hun eigen klanten een sleutelfactor bij het veranderen van hun eigen duurzaamheidsstrategie – belangrijker dan regelgeving, die voor ruim de helft (55%) van de organisaties een drijvende kracht achter verandering is. Marketing (53%) en investeerders (48%) zijn ook belangrijke factoren.

Alleen een audit als het verplicht is

De helft van de organisaties wil hun duurzaamheidsverslaggeving alleen laten auditen als het verplicht is. 22% laat de informatie al controleren met “beperkte zekerheid”, 13% laat deze al controleren met “redelijke zekerheid”. Organisaties die hun data al hebben laten auditen of dit gaan doen, willen een beroep doen op hun accountants (35%) of een ander accountantskantoor (25%).

Extern advies is belangrijk

58% van de ondervraagde organisaties wil extern advies inwinnen over de implementatie van de CSRD, bijna een derde (29%) is niet van plan dit te doen. Een meerderheid van de organisaties (54%) die afhankelijk zijn van consultants is van plan dat zij tot 30% van de implementatie-inspanningen overnemen.

Download nu het volledige onderzoek

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 2023 - een analyse

Nog vragen?

Neem contact op met onze experts

De methodiek

Medio 2023 heeft PwC in totaal 170 organisaties uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland intensief bevraagd over de implementatie van de CSRD. Zwitserland wordt als niet-EU-lid niet noodzakelijkerwijs getroffen; Zwitserse bedrijven volgen echter vaak de rapportagevereisten van de EU-staten. Bovendien kunnen Zwitserse bedrijven ook indirect worden getroffen als zij dochterondernemingen hebben die in de EU zijn gevestigd – die op hun beurt onder de CSRD-regelgeving vallen.

Volg ons

Contact us

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Karin Meijer

Karin Meijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 39 90

Willem-Jan Dubois

Willem-Jan Dubois

Partner, PwC Netherlands

Hide