Covid-19 SDG Barometer

De impact van Covid-19 op de sustainable development goals in Nederland

De gevolgen van de verspreiding van het Covid-19-virus en de daaropvolgende crisis zijn ongekend in omvang. De crisis raakt de hele wereld. Niet alleen specifieke sectoren, maar de hele economie. Zowel private bedrijven, als ook de gezondheidszorg, overheden en andere instituties. Deze Covid-19-barometer benadert de gevolgen van Covid-19 op Nederland vanuit het perspectief van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Periodiek inzicht in gevolgen van crisis

Veel overheden, bedrijven en organisaties hebben in de afgelopen jaren gehoor gegeven aan de oproep van de Verenigde Naties om actief bij te dragen aan een oplossing van de grootste mondiale problemen, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze Covid-19 SDG Barometer geeft op basis van beschikbare data periodiek inzicht in de gevolgen van Covid-19 op de SDG’s die het meest relevant zijn voor Nederland.

Impact van Covid-19 op SDG’s is groot

‘Als je door een specifieke SDG-bril kijkt, zie je hoe groot de impact van Covid-19 op de SDG’s is. De Covid-19-crisis heeft ook in Nederland bestaande problemen verdiept en vergroot’, zegt Renate de Lange, lid van de raad van bestuur van PwC en verantwoordelijk voor het beleid rondom corporate sustainability. ‘Ik hoop dat organisaties deze barometer gebruiken om ook vanuit het perspectief van de SDG’s naar de gevolgen van de crisis te kijken en van daaruit naar oplossingen te zoeken.’ Volgens Renate de Lange biedt de crisis momentum om zaken fundamenteel te veranderen en te verbeteren. ‘Dat betekent dat alle partijen die zich verbonden hebben aan de VN-doelstellingen moeten blijven samenwerken. Geen bedrijf of organisatie kan dit alleen. Laten we elkaar blijven opzoeken.’

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, Raad van Bestuur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 58

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Contact

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, Raad van Bestuur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 58

Viviana Voorwald

Viviana Voorwald

Partner, ESG Lead PwC NL & PwC Europe, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 536 23 07

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 28

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Hide