Ervaar BXT in PwC's Experience Center

De BXT-methode van PwC verbindt bedrijfsvoering, klantbeleving en technologie met elkaar. In het speciaal ontworpen Experience Center in Amsterdam ervaren bedrijven en organisaties hoe transformatie uitpakt voor hun klanten en medewerkers.

Business, eXperience, Technology

Om de complexiteit van grote transformatieprojecten aan te kunnen, is tegenwoordig meer nodig dan puur strategisch of technologisch advies. De grootste uitdagingen draaien om drie pijlers: Business, eXperience en Technology (BXT). Wanneer een probleem vanuit al deze perspectieven bekeken wordt, ontstaan oplossingen die niet bedacht zouden zijn, als er slechts vanuit één perspectief geredeneerd zou worden. Belangrijk is verder dat de transformatie begint en eindigt bij de eindgebruiker: zijn ervaring blijft altijd centraal staan.

Experience Center

Multidisciplinair werken vormt het uitgangspunt van de BXT-methode. Businessexperts, developers, user experience designers, industrieel ontwerpers, creatievelingen, klanten én eindgebruikers werken samen om unieke en duurzame ervaringen en diensten te creëren. Het Experience Center fungeert daarbij als fysieke ruimte, waarin zij gezamenlijk en binnen korte tijdspannes kunnen innoveren: creatief denken, co-creëren en prototypen en oplossingen testen. Stakeholders ervaren zo niet alleen hoe een organisatieverandering uitpakt voor klanten en medewerkers, maar krijgen ook snel inzicht in de volgende stap in het transformatieproces.

Het beste van drie werelden

Het succes van de BXT-methode laat zich verklaren doordat PwC’s kennnis en expertise op het gebied van Business, eXperience en Technology bij elkaar wordt gebracht. Brede kennis van industrieën en sectoren, diepe domeinexpertise en langdurige klantrelaties worden gekoppeld aan technologische allianties (denk aan Salesforce, Microsoft, Google, Oracle en Workday) en opkomende technologieën en technieken als data analytics en kunstmatige intelligentie. De mogelijkheden die dat oplevert, ervaart u letterlijk in het Experience Center.

Contact

Benieuwd hoe BXT en PwC’s Experience Center uw organisatie vooruit kunnen helpen? Neem contact op met Berry Driessen, Experience Center Lead NL.

Contact

Berry Driessen

Berry Driessen

Experience Consulting Lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 32 71

Volg ons