Omscholingsvoorwaarde vervolg NOW vraagt om een nationale Skills Bridge

Bastiaan Starink Partner, PwC Netherlands 15/05/20

Begin juni loopt de NOW-maatregel af. Minister Koolmees heeft al laten doorschemeren dat bij een eventuele vervolgmaatregel de voorwaarde wordt gesteld dat werknemers omgeschoold worden. Zo kunnen ze succesvol van baan naar baan worden begeleid en komen er straks niet honderdduizenden extra werklozen bij. Om de kans op nieuw betekenisvol en bevredigend werk voor deze groep te verhogen, is een nationale Skills Bridge nodig.

Juiste competenties voor beschikbare banen

Economische activiteiten in bepaalde sectoren, zoals de horeca, de reiswereld, de luchtvaart en de detailhandel zijn praktisch stilgevallen in de coronacrisis. Door de toch al ingezette ontwikkeling van robotisering, kunstmatige intelligentie en andere technologische vooruitgang gaan er de komende jaren ook andere banen en onderdelen van banen verloren. Daarnaast zijn er veel beroepen en sectoren die blijvend kampen met tekorten, zoals de ICT, de koeriersdiensten en de publieke sector (Politie, Defensie, Justitiële Inrichtingen, zorg en onderwijs). Hierdoor ontstaat er frictiewerkloosheid: er zijn straks voldoende mensen beschikbaar, alleen hebben zij nog niet de juiste competenties om de beschikbare banen in te vullen. Een nationale Skills Bridge biedt uitkomst.

Gecoördineerde aanpak noodzakelijk

Een belangrijke randvoorwaarde voor succes is om van-werk-naar-werktrajecten vooral te benaderen als economische projecten en niet zozeer als sociale projecten, alhoewel de sociale gevolgen uiteraard positief zijn. Allereerst moet er een financiële business case zijn voor alle betrokken partijen. Voor de werkgever die iemand laat gaan, is het van belang om dure outplacementtrajecten en transitievergoedingen te besparen. Voor de werkgever die op zoek is naar nieuw talent schuilt het belang in het verminderen van recruitmentkosten en het sneller vervuld krijgen van een vacature. Voor de overheid is er een financieel belang omdat succesvolle matching naar een nieuwe baan voorkomt dat zij een WW-uitkering, of uiteindelijk een bijstandsuitkering, moet betalen. Ten slotte is de werknemer gebaat bij nieuw, relevant en betekenisvol werk. Vanuit deze positieve business case moeten de middelen beschikbaar komen om de van-werk-naar-werktrajecten te regisseren en de omscholing inclusief het salaris tijdens de omscholing te financieren. Een centrale regierol is belangrijk om ook het mkb – de motor van de economie – hierbij aan te laten haken.

Data die talent herkennen

Om mensen te kunnen matchen met een nieuwe baan is allereerst inzicht nodig op basis van data. Data over welke personen je in dienst hebt, welke werkzaamheden ze verrichten, welke opleiding en competenties ze hebben, wat de ontwikkelpotentie van de competenties is en op welke andere plekken zij eventueel inzetbaar zijn. Ook denk ik aan data over welke ambities mensen hebben en wat zij leuk vinden. Daarover moet je het gesprek voeren. Het Luxemburgse Skills Bridge project is een dynamisch systeem dat dit soort data verzamelt en ontsluit. Het project draagt bij aan het herkennen van talent en eventueel noodzakelijke bij- of omscholingstrajecten om iemand op een andere plaats te krijgen. Zowel werkgevers als werknemers worden begeleid bij het bepalen van de nieuwe strategie, de nieuwe werkelijkheid en de bijbehorende marktkansen, de ambities en het succesvol afscheid nemen van huidige werknemers en het aannemen van nieuwe werknemers.

Maak van de nood een deugd

Er blijven – tijdens en na de coronacrisis – misschien wel meer dan 100.000 vacatures open. In de private sector, maar des te meer in de publieke sector. Laten we ons land een plezier doen en werk maken van een nationaal, goed georganiseerd, datagedreven en economisch ingestoken van-werk-naar-werkprogramma waarbij bij- en omscholing wordt gefaciliteerd. Als we dit centraal organiseren en niet versnipperen over lokaal of sectoraal niveau kunnen we een echte Nationale Skills Bridge opzetten. In andere landen werkt het al.

Voorbereiden op de vaardigheden voor morgen

De manieren van werken wijzigen ingrijpend. Nieuwe technologieën zorgen voor verandering van producten en diensten, verwachtingen en organisaties. Digitalisering en automatisering leiden tot andere werkzaamheden en nemen menselijke activiteiten over. Hierdoor zoeken organisaties naar nieuwe vaardigheden bij medewerkers. De mensen in organisaties vragen op hun beurt om meer flexibiliteit, een ander evenwicht tussen werk en privé, betekenisvolle activiteiten en voldoende leermogelijkheden. Is uw organisatie wendbaar genoeg om in te spelen op de snel veranderende competenties? En hoe faciliteert u werknemers in een leven lang leren?

Lees verder over de toekomst van werk

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Volg ons