Maatregelen tegen de impact van het coronavirus

Focusgebieden voor uw organisatie op operationeel, fiscaal, financieel en personeelsgebied

Naast de ingrijpende gevolgen voor de gezondheid van mensen en de gezondheidszorg heeft het coronavirus een aanzienlijke impact op onze maatschappij, de economie en daarmee organisaties. Hoe groot de effecten van de Covid-19-pandemie uiteindelijk zijn, is nog lastig te voorspellen. Niet alleen is van belang wanneer de lockdown (deels) wordt opgeheven, maar ook wat de gevolgen voor de wereldwijde economie op de lange termijn zijn. Ondanks deze onzekerheid kunt u echter niet wachten met een reactie en zult u nu maatregelen moeten nemen om uw organisatie af te stemmen op de nieuwe werkelijkheid. 

Scenarioplanning is daarbij cruciaal en bepaalt welke stappen u moet zetten om uw organisatie succesvol door de coronacrisis te leiden. De uitdaging is dat u op korte termijn de juiste overlevingsstrategie kiest en zorgt dat u een liquiditeitstekort voorkomt. Vervolgens zult u uw organisatie moeten afstemmen op de nieuwe werkelijkheid en moeten kijken naar operationele verbeteringen, personele aanpassingen en financieringsmogelijkheden voor de (midden)lange termijn.

globe
Een goede voorbereiding op de nieuwe werkelijkheid

Een goede voorbereiding op de nieuwe werkelijkheid 

Op deze pagina zetten wij voor u de focusgebieden op een rij waarmee u zich succesvol kunt voorbereiden op het ‘nieuwe normaal’. Niet alleen geven we een actueel overzicht van de steunmaatregelen die de overheid neemt, we benoemen ook maatregelen die u zelf kunt nemen om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en waarde te creëren in deze bijzondere omstandigheden.

Wilt u snel inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor uw organisatie en in hoeverre u goed bent voorbereid? Maak dan gebruik van PwC's Covid-19 Navigator.

Zes focusgebieden voor organisaties

Crisismanagement

Geen enkele crisis is een overzichtelijke gebeurtenis die slechts op één onderdeel van de economie, een keten of een organisatie van invloed is. Dat geldt zeker voor de Covid-19-uitbraak. Uw huidige businessplannen zijn waarschijnlijk niet gebaseerd op de snel veranderende en onbekende variabelen van de huidige pandemie. Daarom vraagt ook deze crisis om stevig ingrijpen en leiderschap dat past bij de omstandigheden.

 • Zorg dat u grip krijgt op uw liquiditeitspositie. ‘Cash is king’ is belangrijker dan ooit.
 • Maak een goede scenarioplanning. Dit is cruciaal gezien de onzekerheid over de duur van de crisis en de economische omstandigheden.
 • Focus op feitelijk en effectief communiceren met uw stakeholders.
 • Plan hoe u in afzonderlijke landen aan de overheidsmaatregelen kunt voldoen en hoe u risico’s voor uw organisatie tot een minimum kunt beperken.

Lees meer

View more

Personeel & HR

De coronacrisis heeft invloed op uw medewerkers en uw HR-beleid. Ook pensioenregelingen kunnen onder druk komen te staan. Let op de volgende prioriteiten:

 • Bescherm uw mensen: begin met maatregelen om het fysieke en emotionele welzijn van uw medewerkers te ondersteunen, zowel op het werk als thuis.
 • Communiceer effectief: wees empathisch en zorg voor een communicatie en beleidslijnen die mensen het gevoel geven dat ze worden gehoord en ondersteund.
 • Handhaaf de continuïteit van het werk: zorg ervoor dat uw mensen de middelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om productief te zijn, zeker als ze thuiswerken.
 • Beoordeel de personeelskosten: zet de potentiële noodzaak om kosten te besparen af tegen de wens om mensen aan het werk te houden.
 • Bereid u voor op herstel: stem uw personeelsplanning af op uw bedrijfsstrategie en bereid u voor op een herstellende markt.

Lees meer

View more

Liquiditeit, financiering en overheidssteun

Door de coronacrisis kan uw liquiditeit snel afnemen. Uw bedrijfsactiviteiten worden minder of stoppen helemaal, waardoor uw kasstroom opdroogt. Snel en gedegen actie ondernemen is cruciaal. Met het verstrijken van de tijd nemen de opties die u hebt om een liquiditeitstekort te voorkomen af.

 • Herzie de scenario's om de impact op uw liquiditeit te beoordelen en actualiseer die regelmatig.
 • Breng de financiële en operationele mogelijkheden om geld te besparen en te genereren in kaart.
 • Kijk op welke overheidsmaatregelen u een beroep kunt doen.
 • Inventariseer de impact van de coronacrisis op uw financiële verslaggeving.

Lees meer

View more

Fiscaliteit & wet- en regelgeving

Vanwege de huidige onzekerheden hebben veel overheden speciale belastingmaatregelen genomen. In Nederland kunnen getroffen organisaties uitstel van betaling van belasting krijgen. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zelf kunt u ook acties ondernemen.

 • Beheer effectief uw belastingen door het belastbare inkomen te minimaliseren, beschikbare terugbetalingen te verkrijgen en de vereiste belastingbetalingen te verminderen.
 • Beoordeel de middelen die uw organisatie nodig heeft om te voldoen aan de vereisten voor de naleving van indirecte en directe belastingen.

Lees meer

View more

Supplychain en operationele verbeteringen

De rimpeleffecten van de Covid-19-uitbraak zijn moeilijk te modelleren en te beoordelen, maar hebben ongetwijfeld invloed op supplychains. U zult snel en adequaat operationele verbeteringen moeten doorvoeren. Waarop moet u dan letten?

 • Identificeer alternatieve scenario’s voor supplychains, rekening houdend met de verspreiding van het virus over de wereld.
 • Overweeg acties om uw supplychains te stabiliseren, terwijl u rekening houdt met een goede mix tussen inkomsten en winstgevendheid in de belangrijkste markten.
 • Pas toewijzingen aan klanten en prijsstrategieën aan.
 • Bepaal de impact van uw operationele verbeteringen op btw- en douaneheffingen.

Lees meer

View more

Strategie en merk

Na uw eerste reactie op de coronacrisis, waarbij de nadruk ongetwijfeld vooral op de veiligheid en het welzijn van uw mensen lag, zult u verder moeten kijken om de impact van de uitbraak zo klein mogelijk te houden. Hernieuwde (markt)strategieën om weer sterker te worden komen dan in beeld.

 • Overweeg het versnellen van digitale transformaties. Het thuiswerken heeft wellicht hiaten in uw IT-infrastructuur, personeelsplanning of digitale bijscholing aan het licht gebracht. Werk die weg.
 • Verbeter uw veerkracht door middel van marktanalyse en (strategische) scenarioplanning en het aanpassen van financiële modellen. Verwerk in nieuwe modellen de economische effecten van de pandemie.
 • Communiceer met uw klanten en breng in kaart of hun wensen als gevolg van de crisis zijn veranderd. Pas uw langetermijnstrategie en businessmodellen daarop aan.

Lees meer

 

View more

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Wij informeren u graag.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement (inclusief internationale gegevensuitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Contact

Edwin van Wijngaarden

Edwin van Wijngaarden

Partner, PwC Netherlands

Hide