Maatregelen tegen de impact van het coronavirus

Aandachtspunten voor uw organisatie op fiscaal, juridisch, financieel en personeelsgebied

Nu het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt, ligt de eerste prioriteit bij het welzijn van de mensen. Maar ook de economische impact van de maatregelen die de overheid neemt om verdere verspreiding van het virus in te dammen, is bijzonder groot. Niemand kan op dit moment nog de volledige reikwijdte van de gevolgen van de coronacrisis voorzien. Wel zijn er praktische aandachtspunten en maatregelen die u nu al kunt treffen om de gevolgen voor uw onderneming zoveel mogelijk te beperken.

Op deze pagina zetten wij voor u op een rij hoe u zich verder kunt voorbereiden, welke steunmaatregelen de overheid neemt en u welke maatregelen u zelf kunt nemen om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Aanmelden voor 'Coronavirus impacts and updates - webcast 2'

Grip op liquiditeit

Een belangrijke eerste stap is dat u goed inzicht krijgt in uw liquiditeitspositie op de korte en middellange termijn. Als gevolg van de pandemie en de genomen maatregelen kunnen uw inkomsten en kasstromen sterk teruglopen. Als u niet in staat bent uw uitgavenpatroon hierop aan te passen, zal uw liquiditeitspositie snel verslechteren. Snel en gedegen actie ondernemen is cruciaal. Met het verstrijken van de tijd nemen de opties die u hebt om een liquiditeitstekort te voorkomen af.

Om een liquiditeitstekort als gevolg van de coronacrisis af te wenden kunt u diverse maatregelen nemen. Wij zien mogelijke acties op in elk geval vijf gebieden:

  • Optimalisatie van het werkkapitaal
  • Aandachtspunten op personeelsgebied
  • Fiscale mogelijkheden
  • Aanpassingen in bestaande financiering en aantrekken van noodkrediet
  • Hulp vanuit de overheid

Ga op tijd in gesprek met uw stakeholders

Daarbij is het zaak dat u op tijd de communicatie met uw afnemers, leveranciers, werknemers, financiers en overige stakeholders aangaat. Maak duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf zijn en hoe u daar proactief mee omgaat. Laat zien welke maatregelen u neemt en houd daarmee de regie in eigen handen.

Maatregelen die wij zelf nemen

De bovengenoemde gevolgen gelden ook voor onze eigen medewerkers. Wij nemen daarom verschillende maatregelen om medewerkers, klanten en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Gezien de huidige bezorgdheid over COVID-19 hebben we informatie opgesteld om u te helpen bij het beantwoorden van eventuele vragen over ons vermogen om door te gaan met het leveren van diensten.

Lees meer over onze maatregelen


Hieronder vindt u verder een overzicht van aandachtspunten voor uw organisatie op fiscaal, juridisch, financieel en personeelsgebied. Bij de nieuwe ontwikkelingen of nieuwe overheidsmaatregelen passen wij deze informatie aan.

Aandachtspunten

Goed omgaan met een crisis

Geen enkele crisis is een overzichtelijke gebeurtenis die slechts op één onderdeel van de economie, een keten of een organisatie van invloed is. Dat geldt zeker voor de COVID-19-uitbraak. Waarop moeten bestuurders letten om de effecten te verzachten?

Meer over crisismanagement

Steun van de overheid en aanpassingen in bestaande financiering

Door de coronacrisis kan uw liquiditeit snel afnemen. Hoe blijft u dan zorgen voor een goede financiering? Lees meer over de mogelijkheden en het brede pakket aan steunmaatregelen dat het kabinet heeft aangekondigd.

Meer over overheidssteun en financiering

Aandachtspunten op personeelsgebied

De coronacrisis heeft invloed op uw medewerkers en uw HR-beleid. Ook pensioenregelingen en contractuele verplichten kunnen onder druk komen te staan. Lees welke maatregelen u op deze gebieden kunt nemen.

Meer over personele aangelegenheden

Fiscale mogelijkheden

Vanwege het coronavirus heeft de overheid enkele crisismaatregelen genomen. Getroffen organisaties kunnen uitstel van betaling van belasting krijgen. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Lees meer over de fiscale mogelijkheden.

Meer over fiscale mogelijkheden

Optimalisatie van het werkkapitaal

Als de liquiditeit van uw onderneming onder druk staat, is het zaak om het werkkapitaal en kostenniveau van uw organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. U zult snel en adequaat operationele verbeteringen moeten doorvoeren. Waarop moet u dan letten?

Meer over optimalisatie van het werkkapitaal

{{filterContent.facetedTitle}}

Volg ons

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Wij informeren u graag.

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement. (inclusief internationale gegevens uitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Contact

Edwin van Wijngaarden

Partner, PwC Netherlands

Hide