Druk van stakeholders zet bedrijven voor existentiële vraagstukken

Viviana Voorwald Partner, PwC Netherlands 20/01/20

Wereldwijd ziet bijna driekwart van de CEO’s dat de strijd tegen klimaatverandering kansen biedt voor het ontwikkelen en leveren van nieuwe diensten en producten. Een zelfde percentage ziet daarin een kans om de reputatie richting stakeholders te versterken. Viviana Kooistra denkt dat dit laatste een harde noodzaak is.

Als er een ding duidelijk naar voren komt uit de uitkomsten van de nieuwe CEO Survey, is het wel dat klimaatverandering wereldwijd op de agenda staat van CEO’s. 64 procent van de ondervraagde bedrijfsbestuurders is bezorgd tot zeer bezorgd over de gevolgen van klimaatverandering en milieuschade en dat is aanzienlijk meer dan tien jaar geleden. In diezelfde tijd zijn CEO’s erin geslaagd kansen te identificeren rond de klimaatkwestie. Wereldwijd zegt bijna driekwart van hen dat de strijd tegen klimaatverandering mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen en leveren van nieuwe producten en diensten.

Een kans om aan reputatie te bouwen

Wat ik een logische uitkomst vind is dat CEO’s dit eveneens zien als een kans om aan hun reputatie te bouwen - hun merk te laden - richting hun belangrijkste stakeholders. Een belangrijke stakeholdergroep voor elke organisatie zijn de huidige en toekomstige werknemers en klanten. Het zijn vooral de vertegenwoordigers van de Generatie Y en Z die eisen stellen aan hun (potentiële) werkgevers: zij hechten niet alleen waarde aan de financieel-economische, maar misschien nog wel meer aan de maatschappelijke prestaties van bedrijven. 

Stakeholders steeds belangrijkere machtsfactor

Bedrijven die vroeger golden als de helden van corporate Nederland, en de aanvoerders waren van de lijstjes van meest aantrekkelijke werkgevers, worden nu - op vaak hoge toon - ter verantwoording geroepen. Wat doen zij aan milieu en klimaat? En wat gaan ze nog meer doen? Dit plaatst bedrijven voor vraagstukken die verder gaan dan het competitieve voordeel dat een goede reputatie oplevert. Het is veel existentiëler: hoe garanderen we onze continuïteit als straks niemand meer bij ons wil werken of van ons wil kopen? De stakeholders - klanten, potentiële en eigen werknemers en de maatschappij in zijn geheel - worden een steeds belangrijkere machtsfactor. Hun verontwaardiging is niet de enige, maar wel een belangrijke driver achter de urgentie die bedrijven voelen om bij te dragen aan de beperking van de klimaatverandering. 

Klimaatverandering dwingt bedrijven tot meer transparantie

Dat dwingt bedrijven tot veel meer transparantie. Ze moeten laten zien hoe zij produceren en zakendoen, tot welke schade dat mogelijk leidt en hoe zij die schade beperken. Ze moeten open zijn over toekomstige strategieën en vooral ook aantonen dat zij, net als de rest van de wereld, óók aan het veranderen zijn. Voortdurende communicatie, oprecht en authentiek, is een noodzaak geworden. 

Energiesector heeft stakeholders hard nodig

Vroeger was het thema van de olieprijs leidend in discussies over de energiesector, nu gaat het bijna alleen nog maar over energietransitie en innovatie. Om deze transformatie tot een succes te maken, heeft de energiesector zijn stakeholders hard nodig. En als je érgens maatschappelijke impact wilt maken, is juist de energiesector in transformatie een uitdagende werkplek.

Klimaatverandering nadrukkelijker op agenda CEO's

Het probleem van klimaatverandering staat steeds nadrukkelijker op de agenda van CEO's. Dat is een van de bevindingen in de CEO Survey van PwC. 64 procent van de mondiaal ondervraagde CEO’s zegt zich zorgen te maken. Tegelijkertijd zien ondernemers - veel meer dan tien jaar geleden - klimaatverandering steeds meer als een kans. De Nederlandse uitkomsten liggen hiermee in lijn.

Zorgen over (toekomstige) regelgeving

De Nederlandse CEO’s zijn significant meer bezorgd over regelgeving rond klimaat dan hun collega’s wereldwijd (46 procent tegenover 35 procent). Viviana Kooistra, leider van de Energy, Utilities en Resources-praktijk van PwC, denkt dat dit te maken heeft met de recente ontwikkelingen in Nederland als het gaat om bijvoorbeeld de totstandkoming van het klimaatakkoord, de geplande CO2-heffing voor de industrie, en de afbouw van het gasgebouw.

Contact

Viviana Voorwald

Viviana Voorwald

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 536 23 07

Volg ons