Daadkracht en leiderschap nodig voor Defensievisie 2035

Daniel de Jager Client Lead Partner voor het Ministerie van Defensie, PwC Netherlands 18/01/22

Structurele investeringen

In het regeerakkoord is er veel aandacht voor verbinding met de samenleving, voor samenwerking en voor klimaat en verduurzaming. Het besluit om structureel drie miljard euro te investeren in Defensie, als ook de extra middelen die in 2024 en 2025 beschikbaar komen om het Europese NAVO-gemiddelde te bereiken, is een positief signaal en een stap in de goede richting. Hierdoor ontstaat ruimte binnen Defensie om echt stappen te zetten die bijdragen aan het realiseren van de Defensievisie 2035, vindt PwC-expert Daniel de Jager.

Personeel en vastgoed

Naast het besluit structureel te investeren in Defensie, heeft het regeerakkoord expliciet aandacht voor het personeel en de personele uitdagingen (onder meer nieuwe HR-model, arbeidsvoorwaarden en compensatie AOW-gat), het wegwerken van diverse achterstanden en het vastgoed. Het kabinet gaat overbodig vastgoed afstoten en het benodigde vastgoed moderniseren en verduurzamen, met oog voor regionale impact. Positief is ook de focus op zelfredzaamheid en internationale defensiesamenwerking. De coalitie wil inzetten op het gezamenlijk inkopen van materieel, het vergroten van de interoperabiliteit en de samenwerking in onderhoud.

Complex vraagstuk met veel perspectieven

Hoewel drie miljard euro een substantieel bedrag is, is het onvoldoende voor het realiseren van de Defensievisie, die uitgaat van dertien tot zeventien miljard euro extra. Keuzes zijn nodig: waarin gaan we extra investeren en wanneer? Niet alles kan, en al zeker niet tegelijk. Voor dit dilemma is niet één makkelijke oplossing. Het is een complex vraagstuk, dat veel perspectieven kent, die allemaal op een passende manier gewogen moeten worden in de besluitvorming. Heldere afwegingen, duidelijke besluiten en sterk leiderschap zijn nodig.

Zet in op modernisering

Wij pretenderen niet dé oplossing te hebben voor dit complexe vraagstuk, maar vinden het wel belangrijk met elkaar tot duidelijke keuzes te komen. Waarin investeren we, wanneer en waarom? En waarin investeren we dus niet, of waarvan nemen we afscheid? Duidelijke en integrale afwegingen zijn nodig. Maak gebruik van brede en diepe kennis in de organisatie, beleg de uitdagingen daar waar de kennis zit en biedt incentives om het beter en slimmer te doen. Breng de basis zoveel mogelijk op een toekomstbestendige manier op orde, vermijd investeringen in vroeger en zet in op modernisering.

Samenwerking

Blijf de verbinding met de samenleving en met partners opzoeken, ook al zijn dit vaak langdurige en moeilijke trajecten. Aandacht en steun van de top is hierbij onontbeerlijk, zeker bij internationale samenwerking. Zet in op specialisatie, op gezamenlijk inkopen, op interoperabiliteit en samenwerking in onderhoud. Voor al deze vormen van samenwerking zijn er tientallen redenen waarom ze niet gaan lukken. Het vergt visie, daadkracht en leiderschap om dit toch met de partners te realiseren.

Onze adviezen voor de grootste uitdagingen van Nederland

De Covid-19-crisis heeft de rol van en de waardering voor de overheid vergroot. Dit lijkt een versterking van de trend die voor corona al is ingezet. Volgens ons moet de overheid dit momentum aangrijpen om grote maatschappelijke issues aan te pakken.

Lees meer

Contact

Daniel de Jager

Daniel de Jager

Client Lead Partner voor het Ministerie van Defensie, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 575 87 57

Volg ons