IT-audit (live online training)

Deze live online training bestaat uit 4 dagdelen en wordt aangeboden via virtual classroom.

Grip op IT-beheersing

Ga samen met onze IT-auditors aan de slag met de belangrijkste aspecten van IT-audit. Kruip in de huid van een auditor en leer aan de hand van praktijkoefeningen en praktische voorbeelden IT-audits toe te passen in uw organisatie!

De huidige technologische ontwikkelingen en de aanscherping van privacywetgeving leiden ertoe dat organisaties zich in toenemende mate bewust worden van de afhankelijkheid van IT. Ook krijgen zij meer behoefte hebben aan inzicht en zekerheid over de IT-beheersing. Organisaties kunnen frequenter hun gegevens opvragen en uitwisselen en het gebruik van Cloud computing, Social media en Mobile devices zorgt ervoor dat er hogere eisen worden gesteld aan de IT-omgeving en de beheersing daarvan. De training IT-audit helpt u om te gaan met deze ontwikkelingen en biedt u handvatten om de IT-omgeving beter te beheersen.

"Belangrijke punten mee naar huis genomen om in de praktijk binnen onze organisatie toe te passen"

Deelnemer IT-audit 2018

Meer over deze training

Deze training gaat in op

In deze training leert u niet alleen over IT-audits te praten, maar het vooral ook te doen. Al in het eerste deel van de sessie stapt u in de rol van een auditor en ondervindt u welke vragen u moet stellen in een gesprek met een beheerder om het proces helder te krijgen. Tevens leert u de belangrijkste controletechnieken voor het uitvoeren van IT audits en kijkt u kritisch naar IT-audits om deze op de juiste manier te analyseren en te rapporteren. Het eerste gedeelte van de training sluiten we af met een Kahoot quiz.

Vervolgens gaat u zelfstandig aan de slag met een praktijkcasus. Deze bespreken we gezamenlijk waarna we ons verdiepen in onderwerpen die u en andere deelnemers graag willen behandelen. Welke onderwerpen dit zijn inventariseren de trainers tijdens dag 1. Kortom, de goede afwisseling tussen theorie en het werken aan praktijkcasussen geven u de handvatten voor een succesvolle toepassing in de praktijk.

 

View more

Voor wie is deze training?

Deze training is bestemd voor interne auditor, controllers en managers bedrijfsvoering / IT.

View more

Over de trainers

De trainers zijn beide werkzaam in de publieke sector en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van IT-audits. Daarnaast hebben ze ervaring met het adviseren van organisaties rondom het vergroten van hun interne beheersing met behulp van IT en zijn zij lid van de PwC sectorgroep publieke sector.

View more

Onderwerpen die aan bod komen

 • Oefenen met controlemethodieken binnen IT-audits;
 • Rapporteren van IT-audit bevindingen en het doorvertalen naar de impact op de interne beheersing;
 • Analyseren van autorisaties;
 • Toepassen van data-analyse als hulpmiddel voor de interne controle;
 • IT-ontwikkelingen o.g.v. Cyber Security, Privacy en Cloud Computing;
 • De 'audit van de toekomst';
 • Verschillende tools, waaronder audit blackbox.

View more

Na afloop van deze training

 • Beschikt u over hulpmiddelen en handreikingen voor het uitvoeren van IT-audits;
 • Bent u in staat veelgebruikte controletechnieken voor IT-audit toe te passen in de praktijk;
 • Heeft u geoefend in de mogelijke toepassing van data-analyse als hulpmiddel voor de interne controle;
 • Kunt u de juiste vragen stellen binnen uw organisatie over actuele IT-ontwikkelingen;
 • Begrijpt u de rol en relevantie van IT-auditing in relatie tot interne beheersing/controle.

View more

Datum

 • dagdeel 1: dinsdagmiddag 26 mei 2020
 • dagdeel 2: dinsdagmiddag 2 juni 2020
 • dagdeel 3: dinsdagmiddag 9 juni 2020
 • dagdeel 4: dinsdagmiddag 16 juni 2020

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 1.250,- vrijgesteld van btw. Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

PE-punten

PE-uren voor accountants (AA en RA) 
De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 14 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)
Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 14 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Contact

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons