Leergang Interne controle voor de publieke sector

Grip in een turbulente tijd

In deze leergang leert u als interne auditor aan de hand van praktijkoefeningen en praktische voorbeelden zelfstandig interne onderzoeken uit te voeren en de interne controlecyclus af te ronden. Hierbij focussen we op de gehele publieke sector, zodat u onderling van elkaar kunt leren. De inhoud van casuïstiek wordt toegespitst op de situatie van de aanwezige deelnemers, gericht op de publieke sector en de sectoren van de deelnemers.

Deze leergang helpt u om te gaan met ontwikkelingen als het ‘in control statement’ voor gemeenten, de ‘organisatie van openbaar belang-status’ van woningcorporaties, de transities in de zorgsector en nog veel meer actuele ontwikkelingen in de publieke sector.

De leergang maakt deel uit van een bredere journey voor interne auditors in de publieke sector. Bouw uw persoonlijke interne auditors journey en doe binnen verschillende vakgebieden de benodigde kennis en vaardigheden op om de kwaliteit van uw functioneren naar een hoger niveau te tillen.

Deel deze brochure

Meer over deze training

Na afloop van de training

  • bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van interne controle methoden en technieken zoals data-analyse, voor de publieke sector;
  • heeft u een visie op de doorontwikkeling van interne controle in uw specifieke situatie en kunt u dit spiegelen aan de andere deelsectoren van de publieke sector;
  • kunt u zelfstandig een efficiënte auditplanning maken en uitvoeren gebaseerd op een risicoanalyse;
  • bent u in staat de interne controlecyclus af te ronden, inclusief het opzetten van uniforme dossiervoering;
  • weet u op welke wijze u een systeem- en risicogerichte interne controle kunt inrichten en uitvoeren;
  • kunt u aanknopingspunten voor de interne controle bij nieuwe werkstromen herkennen en het proces volledig inrichten.

 

View more

Voor wie is deze training?

Deze training is bestemd voor managers, internal audit, auditors, interne controleurs en (concern)controllers van publieke instellingen.

View more

Over de trainers

De training wordt verzorgd door accountants en adviseurs uit onze publieke sectorgroep.

View more

Interesse?

Heeft u interesse in deze training? Wij bespreken graag samen met u uw leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek.

De duur, datum en locatie van de training worden ook in overleg met u vastgesteld. Op basis van het voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat.

PE-uren/punten

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van PwC Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolg lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons