Btw in de zorg (live online)

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden wij onze trainingen via virtual classroom (live online) aan. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en zullen deelnemers van onze trainingen tijdig informeren wanneer de situatie aanzienlijk verandert. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op via +31 (0)88 792 86 70 of nl_pwc_academy@pwc.com.

Open training

Direct inschrijven

Inhouse training

Inhouse training

Kansen op btw gebied signaleren en benutten

Werkt u in de zorg en:

 • wilt u op een heldere en interactieve manier meer inzicht krijgen in de btw-vraagstukken die uw organisatie bezighouden?
 • twijfelt u over de toepassing van een btw-vrijstelling op bepaalde diensten?
 • worden er kosten door of aan uw instelling zonder btw doorbelast?
 • verwacht uw instelling een btw-controle van de belastingdienst?
 • wilt u meer weten over de complexe regels met betrekking tot de aftrek van btw?
 • wilt u oefenen met casussen uit de praktijk en btw regels goed leren toepassen?

Kunt u één of meer van bovenstaande vragen met 'ja' beantwoorden? Dan is deze training zeer geschikt voor u! In deze tweedaagse blended training 'Btw in de zorg' leert u kansen en risico's op btw-gebied signaleren en veel te oefenen met praktijkvoorbeelden. Daardoor bent u beter in staat de btw in uw organisatie op de juiste manier toe te passen.

Over deze training

Meer grip krijgen op de btw

De btw wet- en regelgeving geeft helaas geen direct toepasbare handvatten. U zult de btw-regelgeving dus moeten interpreteren. Dit is zeker niet altijd even eenvoudig. Met deze praktische tweedaagse training helpen wij u hierbij zodat u na afloop in staat bent 'de btw' binnen uw organisatie beter te organiseren.

De training gaat onder meer in op

 • de belangrijkste theorie van de btw, zoals het begrip ondernemerschap in de btw, de fiscale eenheid btw en wanneer sprake is van een prestatie (een levering of dienst) voor de btw;
 • toepassing van btw-vrijstellingen in de zorg;
 • btw-gevolgen van samenwerking tussen zorginstellingen;
 • de regels rondom aftrek van btw op gemaakte kosten;
 • de belangrijkste btw-aspecten die aan de orde kunnen komen bij (ver)bouw en verhuur van onroerend goed;
 • praktijk casuïstiek van btw bij zorginstellingen.

Na afloop van de training bent u in staat om

 • kansen en risico’s op btw-gebied te signaleren binnen uw instelling;
 • de maatregelen te bepalen die nodig zijn om btw-risico’s te beheersen en btw-kansen te benutten;
 • uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Voor wie?

Financials in de zorg, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistent) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van zorgorganisaties kunnen middels dit actuele trainingsaanbod hun kennisniveau snel en efficiënt op peil brengen en verhogen. Deze training is geschikt voor een ieder die zijn/haar basiskennis van de btw in de zorg wil vergroten of updaten.

Over de trainers

De trainers zijn specialisten in de publieke sector op het gebied van btw en overdrachtsbelasting.

Datum 

Deze training wordt aangeboden via virtual classroom en vindt plaats op 10 en 17 juni 2021. Deelnemers die deelnemen aan deze training volgen beide trainingsdagen.

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 795,- (vrijgesteld van btw).

Locatie 

Deze training vindt live online plaats. 

Programma

Trainingsdagen en tijden:

10 juni: 09.00-13.00 uur

17 juni: 09.00-13.00 uur

Het programma zijn wij momenteel aan het ontwikkelen en zullen wij tijdig publiceren op onze website. 

 

Nieuwe regeling voor accountants (AA en RA) per 1 januari 2021

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

NB: overgangsregeling NBA voor accountants

Tot 30 juni 2021 heeft u de mogelijkheid om nog PE-uren (AA en RA) te ontvangen welke u kunt gebruiken voor uw PE-verplichting van 2020. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training. Indien u gebruikt maakt van de overgangsregeling en deze training registreert voor 2020, dan kunt u deze training niet gebruiken in uw PE-portfolio 2021.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons