Basistraining jaarverslaggeving in de zorg

Merkt u dat uw kennis van de jaarverslaggeving niet meer actueel is, of heeft u een nieuwe baan in de zorgsector, en moet u voor het eerst een jaarrekening op gaan stellen? Tijd om aandacht te besteden aan uw basiskennis van jaarverslaggeving in de zorg!

Graag nodigen we u uit voor de basistraining ‘Jaarverslaggeving in de zorg’. Tijdens deze interactieve training wordt specifiek aandacht besteed aan de basisuitgangspunten voor jaarverslaggeving bij zorginstellingen. Financiële medewerkers die voor het eerst aan de slag gaan met het opstellen van een jaarrekening of medewerkers die nieuw zijn in de sector, gaan in deze training aan de slag met de verslaggevingsregels die specifiek voor jaarrekeningen van zorginstellingen van toepassing zijn.

Na afloop van deze training

  • kent u de vereisten voor het opstellen van de jaarrekening op basis van de jaarrekeningmodellen RJ655/Regeling Verslaggeving WTZi/RJ/BW2T9;
  • kunt u benoemen wat belangrijk is bij het opstellen van de toelichting op de jaarrekening. En heeft u hierbij aandacht voor zorgspecifieke jaarrekening posten (zoals vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging en WNT toelichtingen);
  • hebt u inzicht in vastgoed en bedrijfswaardeberekeningen, waaronder waarderingsgrondslagen in de jaarrekening versus de bekostigingsregels;
  • begrijpt u het belang van een adequate liquiditeitsprognose (inclusief het voldoen aan leningsvoorwaarden) en het effect daarvan op de continuïteitsparagraaf en waarderingsgrondslagen in de jaarrekening;
  • hebt u inzicht in de waarderingsgrondslagen voor voorzieningen & reserveringen, inclusief zorgspecifieke reserveringen (zoals Levensfasebudget) en voorzieningen (waaronder langdurig zieken, onderhoudsvoorziening en reorganisatievoorziening);
  • bent u bekend met de toelichtingsvereisten over de bestuurdersbeloning en de Wet Normering Topinkomens;
  • bent u bekend met het kasstroomoverzicht en de waarde hiervan voor de gebruiker.

Voor wie?

Deze training is primair gericht op (nieuwe) medewerkers bij zorginstellingen op het niveau van midden management. Bijvoorbeeld controllers, medewerkers financiële administratie, financiële directeuren en medewerkers planning & control.

Trainers

De trainers zijn vak- en sectorspecialisten uit de brede sectorgroep gezondheidszorg van PwC.

Interesse

Heeft u interesse in deze training? Wij bespreken graag samen met u uw leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek. Op basis van dit gesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat. Via het contactformulier kunt u meer informatie aanvragen over deze training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan contact met u op om deze training voor u op maat te maken.

PE-uren/punten


PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van PwC's Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.


PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons