Onze accreditaties

Btw-vrij (CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling)

PwC's Academy is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor een BTW-vrijstelling voor ons trainingsaanbod.

Door deelname aan een training van PwC's Academy bespaart u uzelf 21% belasting! PwC's Academy is een Vennootschap onder firma tussen PricewaterhouseCoopers N.V en PricewaterhouseCoopers Deelnemingen B.V. Op de btw-vrije trainingen van PwC's Academy zijn de 'Bijzondere Voorwaarden’ van toepassing, waarin ondermeer bepalingen omtrent betaling en annulering zijn opgenomen.

Permanente Educatie voor accountants (AA en RA)

De trainingen van PwC’s Academy kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

Permanente Educatie Registercontrollers

Registercontrollers kunnen in het kader van de permanente educatie verplichting van Vereniging van Registercontrollers (VRC) PE-punten verdienen. Bij iedere training vermelden wij hoeveel PE-punten u bij deelname kunt ontvangen. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC. Meer informatie over de PE-punten voor Registercontrollers vindt u hier.

Permanente Educatie bestuurders en toezichthouders woningcorporaties

De trainingen van PwC’s Academy kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw PE-punten te registreren en in het jaarverslag te (laten) vermelden.

CMA certificering voor accountants en financiële professionals
IMA’s certification for accountants and financial professionals in business (CMA)

Het betreft CMA certificering voor accountants en financiële professionals . De CMA valideert de beheersing van uw kritische boekhoudkundige vaardigheden die noodzakelijk zijn om een strategisch adviseur voor uw organisatie te zijn; de beheersing van uw financiële planning, analyse, controle en besluitvorming.

Cedeo

PwC's Academy is erkend door Cedeo, de onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties. Cedeo onderzoekt klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. De audit is iedere drie jaar, waarbij de laatste in 2018 plaatsvond. PwC's Academy heeft daarbij de hoogst mogelijke score (Resultaat 1) behaald. Ruim 90% van onze klanten geeft aan 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn over de kwaliteit en de dienstverlening.

Meer informatie over de CEDEO-erkenning

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons