(Live) online leren

Online leren vraagt een andere aanpak dan fysiek klassikaal. Wij ontwerpen daarom vanuit het principe ‘Learner first, content second’. 

 • Live online = samen leren en doen. Kennisoverdracht doen we vooral offline.
 • Altijd interactie voor betrokkenheid deelnemers.
 • Timing is aangepast aan live online vorm (kort en actief).
 • Groepsgrootte past bij doel van de training.
 • Zo min mogelijk verschillende tools en platforms voor overzicht.
Onze virtuele classroom voor leertrajecten en trainingen

Onze aanpak voor (live) online leertrajecten en trainingen

Vijf Fasen academy
Fase 1
Fase 1: Analyse

Leerbehoeftes en -doelstellingen voor de virtuele training of leertraject worden vastgesteld en uitgangspunten voor de designfase worden opgesteld.

Fase 2
Fase 2: Design

Het programma staat op hoofdlijnen en de virtuele training is goedgekeurd en wordt gedragen door de organisatie.

Fase 3
Fase 3: Ontwikkeling

Leerinterventies en materialen worden uitgewerkt om tot een definitief programma te komen. Het programma wordt getest met inhoudelijke trainers en technical facilitators.

Fase 4
Fase 4: Implementatie

Definitieve programma van de virtuele training of leertraject wordt vormgegeven en geïmplementeerd.

Fase 5
Fase 5: Evaluatie

Evaluatie training/leertraject op basis waarvan aanbevelingen en tips & tricks worden gegeven.

Wat kunt u verwachten van (live) online leren in uw training of leertraject?

 1. Activiteiten gericht op samenwerken en samen leren
  • Virtuele betrokkenheid en verbinding
  • Real time opdrachten
 2. Whiteboards en chats
  • Activiteiten en oefeningen
  • Brainstormen
 3. Breakout room activiteiten
  • Groepsopdrachten
  • Geleid door trainers
  • (Groeps)discussies
 4. Applicatie- en schermdeling
  • Delen op afstand
  • Geleid door trainers of deelnemers

"Ons doel blijft het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, die deelnemers kunnen toepassen in hun werkpraktijk.”

PwC's Academy

Al onze live online sessies worden begeleid door een technical host, die alle deelnemers verwelkomt en hen helpt met alle technische vragen die zij voorafgaand of tijdens de sessie hebben. Deze technical host ondersteunt ook de trainers tijdens de sessie. 

Wij werken nauw met u samen om uw live online training te ontwerpen. Samen met u kijken wij naar de optimale duur van de live online leren sessie en naar de grootte van de doelgroep. We zorgen voor voldoende interactiviteit en voor voldoende pauzes in het programma. 

"Middels break-out sessies werd het gevoel van een fysieke training nagebootst."

Deelnemer live online training 2020

Er zijn veel voordelen aan onze live online leren classrooms, voor zowel u als deelnemer als voor uw organisatie.

Voordelen online leren

Klassikaal omzetten naar virtueel?

De overgang van klassikaal naar virtueel verandert wellicht de manier waarop de training wordt aangeboden, maar doet niet af aan de gewenste resultaten. Ons doel blijft deelnemers kennis en vaardigheden leren die zij kunnen toepassen in hun werkpraktijk. Het programma voor een virtuele sessie moet, net als klassikale trainingen, boeiend en interactief zijn. 

“Het was heel prettig samenwerken met PwC. Ze hebben onze training in korte tijd goed kunnen doorgronden en deze op een werkzame manier om kunnen zetten naar een digitale training. Een hele uitdaging! Nu de trainingen zijn gestart, merken we dat nieuwe vrijwilligers ook digitaal goed getraind kunnen worden in gespreksvoering bij De Kindertelefoon. Zowel de trainers, als de vrijwilligers zijn enthousiast over de digitale training.”

De Kindertelefoon, 2020

Klassikaal omzetten naar virtueel, hoe pakken wij dat aan?

1. Leerdoelen heroverwegen, vaststellen en aanscherpen

Samen met u bepalen we welke leerdoelen thuishoren in de virtuele sessie en aan welke leerdoelen het beste op een andere manier kan worden voldaan (denk aan e-learning, voorbereidende opdrachten, video’s etc.). Zo wordt de tijd in de virtuele sessie effectief ingezet. Wij stellen met u een virtuele training samen, op de manier die het beste past bij de deelnemers en de leerbehoeften.

2. Passende online werkvormen selecteren

Nadat de leerdoelen voor de virtuele sessie vaststaan, starten we met de selectie van passende online werkvormen. Dit is vergelijkbaar met het kiezen van werkvormen voor klassikale trainingen, maar wat anders is zijn de tools die het gekozen virtuele platform biedt. Denk hierbij aan het gebruik van virtuele break-out groepen, polling, brainstorms, whiteboards etc. Een discussie in een klassikale training kan worden omgezet naar een chat-werkvorm en een brainstormsessie kan in break-out groepen plaatsvinden.

Belangrijk is dat wij samen met u de werkvormen kiezen die passen bij het leerdoel en geschikt is of wordt gemaakt om online in te zetten.

3. Deelnemers betrekken

Het grootste voordeel van een virtuele training is dat deelnemers hun werkplek niet hoeven te verlaten om een ​​les bij te wonen. Het is meteen ook de grootste uitdaging. Er zijn veel afleidingen en deelnemers kunnen in de verleiding komen om te multitasken. Het ontwerp van de sessie is hierin belangrijk om deelnemers beter in staat te stellen om hun aandacht bij het leerproces te houden, wat weer zorgt voor betere leerresultaten. Wij ontwikkelen relevante en interactieve sessies, van begin tot eind, met voldoende korte pauzes. 

4. De uitvoering: tools, trainers en technical host

Voor een geslaagde virtuele sessie is het belangrijk dat deelnemers de tool die wordt gebruikt snel onder de knie krijgen. Aan de start, of voorafgaand aan de virtuele sessie(s), besteden wij hier voldoende aandacht aan. Wij laten deelnemers bijvoorbeeld bij de opening van de sessie, tijdens een interactieve kennismaking, meteen oefenen met de functies die de gebruikte online tool biedt. Wij zetten naast de inhoudelijke facilitators ook een technical host in. Deze technical host richt de tool in (denk aan break-outs), verwelkomt deelnemers, helpt hen met alle technische vragen en ondersteunt de trainers tijdens de sessie(s). 

Volg ons

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Anouk Bijleveld

Anouk Bijleveld

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 777 94 08

Hide