Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

In dialoog over duurzame vooruitgang

Om te begrijpen hoe stakeholders naar duurzame vooruitgang kijken en welke rol zij daarbij zien voor organisaties als PwC, zijn we in gesprek. Naast een-op-eengesprekken in het kader van onze stakeholderdialoog doen we dat op verschillende manieren. 

Bijeenkomst Europese financiële sector en Eurocommissaris Frans Timmermans

De Europese Unie streeft naar een economie die in 2050 slim en innovatief is, emissieloos en circulair en die ten goede komt aan alle Europeanen. De financiële sector wordt gezien als katalysator van die transitie. PwC organiseerde op 8 september 2020 een digitale bijeenkomst waarin een aantal bestuurders van Europese banken, verzekeraars en vermogensbeheerders spraken over hun ambities en uitdagingen met uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. In onze ‘Green Deal Monitor’ legden we verslag van deze bijeenkomst.

Politieke Ontmoeting

Een boeiende spreker op een maatschappelijk relevant onderwerp, een groep Eerste en Tweede Kamerleden, op uitnodiging van PwC bijeen in het Mauritshuis in Den Haag. Dat is het idee van de PwC Politieke Ontmoeting. Circa eenmaal per jaar organiseren we een dergelijke bijeenkomst, waarbij PwC louter optreedt als facilitator. De jongste editie van de Politieke Ontmoeting was in februari 2020, toen de Vlaamse econoom Geert Noels (columnist en auteur van onder andere het boek ‘Gigantisme’) met een groep Kamerleden sprak over de impact op de economie en de samenleving van het ontstaan van economische giganten (bedrijven, organisaties en supranationale overheden).

PwC in gesprek met…

Hoe versnellen we verduurzaming, garanderen we goede en toegankelijke zorg na COVID-19, en wat betekent veiligheid in deze veranderlijke wereld? Jonge PwC’ers gaan in gesprek met gasten over welke uitdagingen er liggen en over het belang van samenwerken om oplossingen te vinden. Zij laten zich inspireren door foto’s geselecteerd door World Press Photo. Want oplossingen vind je alleen met de blik naar buiten. 

Welke rol kan de Nederlandse defensieorganisatie spelen om onze veiligheid te blijven garanderen, nu en in de toekomst? En hoe kun je vanuit de politiek en als PwC veiligheid ondersteunen? Oud-politica Angelien Eijsink (PvdA) en ‘Young PwC Professional’ Sanne Maas gingen hierover in gesprek. Zij deden dit aan de hand van een foto van Pedro Pardo, die het menselijke gezicht achter het begrip veiligheid laat zien.

Kunnen we verduurzaming van de financiële sector versnellen en wat is daarvoor nodig? Nemen bestuurders duurzaamheid mee in hun beslissingen? Hoe komen we met elkaar tot een impact van ‘net-zero’? Voormalig Triodos-CEO Peter Blom en ‘Young PwC Professional’ Milou Keijzer bespraken dit naar aanleiding van een foto van Hkun Lat, die de verwoestende werking van de mijnindustrie op het ecologisch systeem in Myanmar laat zien.

Partnerschappen en samenwerkingsverbanden

Bouwen aan vertrouwen en bijdragen aan duurzame oplossingen doen we het beste samen. Met onze collega’s in binnen- en buitenland, maar ook met vele partners. Vanuit ons ‘Corporate Sustainability Office’ hebben we partnerschappen en samenwerkingsverbanden met een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van sociaal ondernemen, ‘net-zero’ en andere duurzaamheidsgebieden. PwC heeft ook een aantal samenwerkingsverbanden op het gebied van inclusiviteit en diversiteit.

Contact

Hayte de Jong

Hayte de Jong

Senior manager public & regulatory affairs, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 207 40 01

Volg ons