In dialoog over duurzame vooruitgang

Om te begrijpen hoe stakeholders naar duurzame vooruitgang kijken en welke rol zij daarbij zien voor organisaties als PwC, zijn we in gesprek. Naast een-op-eengesprekken in het kader van onze stakeholderdialoog doen we dat op verschillende manieren.

Werkbezoeken

Bestuurders van PwC gaan regelmatig bij andere organisaties (bijvoorbeeld bedrijven of maatschappelijke organisaties) op werkbezoek. Daar leren we van elkaar over maatschappelijke thema’s die beide organisaties raken, zoals ons uitspreken in het publieke debat, ‘net-zero’ en organisatiecultuur. Zo halen we de blik van buiten verder naar binnen.

Focusgroeponderzoek

PwC is niet alleen in dialoog over duurzame vooruitgang met stakeholders die wij al kennen. We willen ook graag weten hoe mensen die niet of nauwelijks met ons bekend zijn – zogenoemde indirecte stakeholders – de maatschappelijke rol zien van bedrijven in het algemeen en PwC in het bijzonder. Daarom voeren we regelmatig focusgroeponderzoek uit.

Bijeenkomst Europese financiële sector en Eurocommissaris Frans Timmermans

De Europese Unie streeft naar een economie die in 2050 slim en innovatief is, emissieloos en circulair en die ten goede komt aan alle Europeanen. De financiële sector wordt gezien als katalysator van die transitie. PwC organiseerde najaar 2020 een digitale bijeenkomst waarin een aantal bestuurders van Europese banken, verzekeraars en vermogensbeheerders spraken over hun ambities en uitdagingen met uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. In onze ‘Green Deal Monitor’ legden we verslag van deze bijeenkomst.

Partnerschappen en samenwerkingsverbanden

Bouwen aan vertrouwen en bijdragen aan duurzame oplossingen doen we het beste samen. Met onze collega’s in binnen- en buitenland, maar ook met vele partners. Vanuit ons ‘Corporate Sustainability Office’ hebben we partnerschappen en samenwerkingsverbanden met een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van sociaal ondernemen, ‘net-zero’ en andere duurzaamheidsgebieden. PwC heeft ook een aantal samenwerkingsverbanden op het gebied van inclusiviteit en diversiteit.

PwC in gesprek met…

Hoe versnellen we verduurzaming, garanderen we goede en toegankelijke zorg na COVID-19, en wat betekent veiligheid in deze veranderlijke wereld? Jonge PwC’ers gaan in gesprek met gasten over welke uitdagingen er liggen en over het belang van samenwerken om oplossingen te vinden. Zij laten zich inspireren door foto’s geselecteerd door World Press Photo. Want oplossingen vind je alleen met de blik naar buiten. 

Welke rol kan de Nederlandse defensieorganisatie spelen om onze veiligheid te blijven garanderen, nu en in de toekomst? En hoe kun je vanuit de politiek en als PwC veiligheid ondersteunen? Oud-politica Angelien Eijsink (PvdA) en ‘Young PwC Professional’ Sanne Maas gingen hierover in gesprek. Zij deden dit aan de hand van een foto van Pedro Pardo, die het menselijke gezicht achter het begrip veiligheid laat zien.

Kunnen we verduurzaming van de financiële sector versnellen en wat is daarvoor nodig? Nemen bestuurders duurzaamheid mee in hun beslissingen? Hoe komen we met elkaar tot een impact van ‘net-zero’? Voormalig Triodos-CEO Peter Blom en ‘Young PwC Professional’ Milou Keijzer bespraken dit naar aanleiding van een foto van Hkun Lat, die de verwoestende werking van de mijnindustrie op het ecologisch systeem in Myanmar laat zien.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons