Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Verder bouwen aan een inclusieve cultuur

Een diverse organisatie als basis voor een inclusieve cultuur

Wij streven naar een inclusieve organisatie met een cultuur waarin iedereen wordt gewaardeerd. Niet ondanks, maar dankzij verschillen. Het verbreedt ons perspectief en verbetert ons vermogen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen bij het oplossen van belangrijke problemen. Het bieden van ruimte voor creativiteit en het waarderen van mensen is cruciaal voor het werven en behouden van (technologisch) toptalent. Dit ondersteunen we met een uitgebreid diversiteitsbeleid. Dat bestaat naast het meten en monitoren van de doelstellingen onder andere uit opleidings- en coachingsprogramma’s. Ook hebben we verschillende netwerken zoals PwC Women NL, Connected Cultures, Shine (voor LGBT+-collega’s) en (dis)Ability (voor talent met met een arbeidsuitdaging).

Jaarbericht diversiteit

Meten en monitoren om diversiteitsdoelstellingen te halen

Een belangrijke manier om onze doelstellingen te halen is meten, monitoren en bijsturen. We hebben jaarlijkse doelen geformuleerd op het gebied van aanname, promotie en verloop van vrouwen en collega’s met een niet-westerse migratieachtergrond. We monitoren de voortgang en als deze achterblijft, nemen we (afhankelijk van de oorzaken daarvan) aanvullende maatregelen. Een voorbeeld daarvan is dat bij benoemingen van nieuwe partners en directors vrouwen minimaal 25 (partners) en 30 procent (directors) van die groepen moeten uitmaken. Die doelstelling hebben we ook dit jaar gehaald. 

We zijn blij met de vooruitgang die we maken, maar we zijn ons er zeer van bewust dat we er nog lang niet zijn. Om onze ambitie waar te maken, moeten we versnellen. Daarbij ligt onze uitdaging bij het behouden en het laten doorstromen van divers talent.

Percentage vrouwelijke benoemingen

Functie legend

Genderdiversiteit per functieniveau

2018/2019 - 2019/2020

Culturele diversiteit per functieniveau

2018/2019 - 2019/2020

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons