Combinatie PwC-functie met academische functie

Verscheidene partners en medewerkers van PwC combineren hun functie bij PwC met een academische functie. Dit betekent dat deze medewerkers naast hun functie bij PwC werkzaam zijn bij een universiteit als bijvoorbeeld (bijzonder) hoogleraar, docent  of onderzoeker. 

PwC stimuleert deze combinatie van functies. Onze partners en medewerkers kunnen zo ook naast hun PwC-werkzaamheden een bijdrage leveren aan de maatschappij door het delen van hun praktijkervaring, kennis en vaardigheden. Dat past bij onze ambitie om te bouwen aan vertrouwen en duurzame vooruitgang te creëren.

Wanneer een PwC partner of medewerker tevens een functie aan een universiteit vervult, dient het te allen tijde duidelijk te zijn in welke hoedanigheid die partner of medewerker optreedt. Voor de PwC partners en medewerkers die tevens werkzaam zijn bij een universiteit is het daarnaast essentieel dat zij, in lijn met de academische vrijheid, integriteit en onafhankelijkheid, onbelemmerd hun wetenschappelijke activiteiten kunnen verrichten. Medewerkers van universiteiten moeten zich houden aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Om de academische vrijheid, integriteit en onafhankelijkheid te borgen heeft PwC richtlijnen opgesteld, welke onder meer vermelden dat PwC geen enkele inmenging nastreeft in wetenschappelijk onderzoek dan wel publicaties of uitingen van partners en medewerkers die tevens werkzaam zijn bij een universiteit. Mochten deze laatste partners en medewerkers dat anders ervaren, dan kunnen zij zich wenden tot een externe vertrouwenspersoon. Verder vermelden de richtlijnen dat partners en medewerkers die tevens werkzaam zijn bij een universiteit in hun publicaties en optredens transparant zijn over de verschillende functies die zij bekleden.

Richtlijnen Wetenschapsbeoefening Professionals

Overzicht PwC partners en medewerkers die tevens (bijzonder) hoogleraar zijn:

 • Ab Klink
  Strategic Advisor Strategy&
  Hoogleraar Zorg, Arbeidsmarkt en Politieke Sturing, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Ad van Doesum
  Director Knowledge Center
  Hoogleraar Kostprijsverhogende Belastingen, Universiteit Maastricht
 • Allard Knook
  Partner Legal
  Bijzonder hoogleraar Staatssteun, Universiteit Utrecht
 • Arjan Brouwer
  Partner Audit National Office
  Hoogleraar Externe Verslaglegging, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Barbara Baarsma
  Hoofdeconoom
  Hoogleraar Toegepaste Economie, Universiteit van Amsterdam
 • Bastiaan Starink
  Partner Workforce
  Bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting, Tilburg University
 • Gérard Kampschöer
  Director Tax & Legal
  Hoogleraar Fiscale Economie, Universiteit van Amsterdam

 

 • Gülbahar Tezel
  Partner Strategy&
  Professor of practice Applied Policy, Competition and Regulatory Economics, Tilburg University
 • Herman van Kesteren
  Partner Indirecte Belastingen
  Hoogleraar Indirecte Belastingen, Tilburg University
 • Jacques de Swart
  Partner Consulting Data Analytics
  Hoogleraar Toegepaste Wiskunde, Nyenrode Business Universiteit
 • Maarten Floris de Wilde
  Director Tax & Legal
  Hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht, Erasmus Universiteit
 • Roland Brandsma
  Partner Tax & Legal
  Hoogleraar Fiscale Economie, Universiteit van Amsterdam
  Hoogleraar Belastingrecht, Nyenrode Business Universiteit
 • Ruud Wetzels
  Director Consulting Data Analytics
  Hoogleraar Data Science, Nyenrode Business Universiteit
 • Simon Cornielje
  Director Indirecte Belastingen
  Bijzonder hoogleraar Indirecte Belastingen, Vrije Universiteit Amsterdam

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons