Insurance 2020 & beyond: Reaping the dividends of cyber resilience

“Cybercrime kost de wereldeconomie meer dan $400 miljard per jaar en dit wordt alleen maar meer”

Cyberverzekeringen is in potentie een enorme, maar nog niet volledig benutte kans voor verzekeraars en herverzekeraars. Terwijl de jaarlijkse premies op dit moment optellen tot $2.5 miljard, is onze verwachting dat dit bedrag aan het eind van het decennium op loopt tot $7.5 miljard.

Bedrijven in alle sectoren beginnen het belang van cyberverzekeringen in het hedendaagse bedrijfsleven onder ogen te zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door de groeiende complexiteit en grotere risico’s in de digitale wereld. Tegelijkertijd proberen veel verzekeraars en herverzekeraars – op hun beurt – de zeldzame kans om hoge marges te realiseren in een markt waarin de marges dalend zijn volledig te benutten. Nog steeds zijn er vele partijen onbekend met de cyberrisico’s. Hoe lang kunnen zij nog aan de zijlijn blijven toekijken?

Cyberverzekeringen zullen snel in het verzekeringspakket opgenomen moeten worden om aan de klanteisen te voldoen. De verzekeraars die cyberproducten niet meenemen in hun pakket zullen de strijd met concurrenten snel verliezen.  In de tussentijd worden veel verzekeraars geconfronteerd met significante cyberrisico’s binnen hun technologie, algemene aansprakelijkheid en andere bestaande business lines.

Cybercriminelen zijn constant op zoek naar zwakheden en passen hun tactiek daar op aan. Terwijl ons beeld van de daders vaak gericht is op activisten en georganiseerde groepen, kunnen het evengoed de werknemers zelf zijn. De doelgroep van cybercriminelen wordt ook steeds groter. Een duidelijk voorbeeld zien we in de verzekeringssector zelf, waar een bedrijf werd gehackt voor het bijhouden van gegevens over vrachtzendingen.

Al deze factoren maken cybercrime een dure, moeilijk te detecteren en lastig te bestrijden gevaar. Vanuit een verzekeringsoogpunt, waar de link vaak wordt gelegd met terrorisme en onheilspellende risico’s, zijn cyberrisico’s in veel opzichten risico’s als geen ander. 

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Bram van Tiel

Bram van Tiel

Partner Cybersecurity & Dataprivacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 243 29 62

Volg ons