Data Analytics Forensic Services

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld komen gevallen van fraude en elektronische criminaliteit steeds vaker voor. Forensische gegevensanalyse omvat de analyse van gegevens om zinvolle patronen te ontdekken, historische gebeurtenissen te meten of de waarschijnlijkheid van toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Hierbij zijn wij in staat om voor uw organisatie grote hoeveelheden elektronische gegevens te analyseren met behulp van geavanceerde technologie en statistische technieken om zinvolle inzichten voor uw organisatie te verkrijgen.

Inzicht in data

Ons werk bestaat uit het doorzoekbaar maken en verrijken van grote databestanden en het identificeren van patronen. Onze kracht is het inzichtelijk maken van bekende en tot nu toe onbekende patronen door visualisatie waardoor het inzicht in en bruikbaarheid van deze gegevens sterk toeneemt.

Zo kunnen wij u helpen

Door de data te structureren, worden de aangeleverde data doorzoekbaar met behulp van in overleg bepaalde vragen. Geïdentificeerde patronen kunnen worden gebruikt om bedrijfsprocessen te verbeteren, fraude te herkennen, marketinginspanningen effectiever te maken, veiligheidsproblemen te voorkomen en risico’s in kaart te brengen.

Contact

Tom Driehuys

Tom Driehuys

Partner, Advisory Cyber Forensics & Privacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 383 29 69

Volg ons