Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Hackathon for Humanitarian Aid

Hackathon voor Humanitaire Hulp geeft een stem aan mensen in nood

Om humanitaire hulp efficiënter en transparanter te maken is het noodzakelijk mensen in nood zelf een stem te geven in waar, wanneer en welke hulp geboden wordt. PwC en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de handen ineen geslagen en organiseerden op 11 en 12 februari de Hackathon voor Humanitaire Hulp.

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Hacking Aid

In 2017 zullen 96,2 miljoen mensen in 33 landen in humanitaire hulp behoeven. De toenemende behoefte aan humanitaire hulp, en het toenemende financieringstekort, vragen om radicale innovatie in de humanitaire sector. Afgelopen weekend werkten 75 programmeurs, data analisten, beleidsmakers, hulpverleners en vluchtelingen gedurende 36 uur aan 12 prototypes. De hackathon werd gesteund door de vluchtelingen organisaties van de Verenigde Naties UNHCR en UNOHCA, Google en het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden.

'Hackathon voor Humanitaire Hulp geeft een stem aan mensen in nood.'

Anton KoonstraIndustry Leader Consulting Public Sector - PwC

Winnaars

De jury was zo onder de indruk van de prestaties van de teams dat ze iedereen verbaasde toen ze twee winnaars aankondigde. Het eerste team pakte problemen van lage internettoegang en corrupte overheden aan. Momenteel wordt de stem van mensen in gebieden waar weinig connectiviteit is maar moeilijk gehoord. Daarnaast is veilige en vertrouwelijke communicatie hard nodig. Team Dream Catchers, onder andere bestaande uit vluchtelingen uit Syrië, won de Hacking Aid Award met hun revolutionaire prototype die directe versleutelde communicatie mogelijk maakt tussen mensen in nood en hulporganisaties.

De tweede winnaar van de hackathon is aan de slag gegaan met het feit dat hulporganisaties in toenemende mate ook via social media worden benaderd door mensen in nood. Zij zijn echter onvoldoende in staat om de ongestructureede data die daaruit voort komt op een adequate manier om te zetten tot inzicht en actie. Seeing Hunger stelt, als tweede winnaar van de hackathon, het World Food Programme in staat om de stem te horen van de mensen die hen benaderen via social media.

Tech Award

Daarnaast werd ook een Tech Award uitgereikt. Botcast ontving de tech award voor hun prototype dat radiostations in crisisgebieden mogelijk maakt om direct gehoor te geven aan de miljoenen sms-berichten die zij ontvangen. Met het dit weekend ontwikkelde prototype kan Radio Dabanga in Darfur, met 2,3 miljoen luisteraars ingaan op de 1000 sms-berichten die zij dagelijks ontvangen. 

Innovation Award

De stem van analfabeten wordt door de huidige manieren van data verzameling door humanitaire organisaties onvoldoende in ogenschouw genomen. De Innovatie Award ging naar de app Noci die audiovisuele toepassingen inzet om zij die niet kunnen lezen of schrijven toch in staat te stellen om hun behoeften kenbaar te maken.  

En nu?

De twee winnaars van de hackathon zijn uitgenodigd in Genève bij het UNHCR Board. Daarnaast zullen zij een podium krijgen tijdens  de lancering van het Humanitarian Data Centre van UNOCHA. PwC en Universiteit Leiden zullen de winnende teams begeleiden in het verder door ontwikkelen van de pitch en het prototype. Alle ontwikkelde prototypes zullen open source beschikbaar zijn en voor follow-up worden gepresenteerd in de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation. Berlin Thinking en G-workplace hebben ook hun ondersteuning voor de verdere ontwikkeling aangeboden.

Contact

Anton Koonstra

Partner, Industry Leader Consulting Public Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 10 46

Sanne Maas

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 059 53 55

Volg ons

Contact

Mariëlle van Dijk

Mariëlle van Dijk

Sectorvoorzitter, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 20

Maiko van Bakel

Maiko van Bakel

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 358 23 84

Arne Koole

Arne Koole

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 398 04 93

Rene Wolfert

Subsidy & Compliance Services, Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 367 44 25

Hide