Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Uitkomsten hackathon

Resultaten

Om efficiëntere en een meer transparante humanitaire hulp te bereiken, gelooft PwC in het belang van het delen van innovaties op dit gebied. Met deze reden publiceren we de prototypes die tijdens de Hackathon op 11 en 12 februari zijn ontwikkeld op deze pagina. Hier vindt u alles, van video’s tot applicaties, die betrekking hebben op het ontwikkelen en gebruiken van de prototypes. Wij stimuleren het gebruik van deze documenten als uitgangspunt, zodat ze kunnen worden verbeterd en verder ontwikkeld tot middelen voor wereldwijde humanitaire hulp. Weet u al wat u wilt doen? Deze documenten kunnen ook fungeren als een gids om uw eigen ideeën verder te ontwikkelen en verbeteren. Humanitaire hulp is immers een gezamenlijke inspanning! 

Klik hieronder op de naam van het team om de uitkomsten te bekijken.

Noci

Met het oog op de humanitaire behoeften van ongeletterde en moeilijk te bereiken gemeenschappen, heeft dit team een applicatie voor moderne tablets en smartphones ontwikkeld. De toepassing bestaat uit een schaalbare interface vragenlijst dat gebruik maakt van pictogrammen om te communiceren. Het idee is dat een tablet wordt gegeven aan een vertegenwoordiger in het dorp. Met dit tablet kan de vertegenwoordiger gegevens van de dorpelingen verzamelen. De verzamelde gegevens worden vervolgens lokaal geanalyseerd. 

Ninja Trackers

NGO-medewerkers hebben weinig informatie over locaties en onmiddellijke behoeften in transit plekken. Verder is er beperkte toegang tot deze plekken en zijn er zeer weinig contactmomenten tussen de begunstigden en hulpverleners. Om de communicatie te vergemakkelijken heeft het team Ninja Trackers een eenvoudig online systeem ontwikkeld wat het voor NGOs mogelijk maakt om essentiële informatie over locaties en actuele behoeften bij te houden en te delen. Deze informatie maakt het mogelijk om meer gecoördineerde en geïnformeerde beslissingen te nemen. 

Data Watchers

Hulpverleners en beleidsmakers hebben vaak grote hoeveelheden ongestructureerde informatie die ze moeten verwerken. Datawatchers heeft een algoritme ontwikkeld dat deze ongestructureerde data omzet in visuele inzichten. De hulpverleners hebben slechts een Excel-bestand met ongestructureerde data (input van de getroffen gemeenschappen) en internet toegang nodig. Verschillende aspecten van de visualisaties zijn van belang voor verschillende oplossingen. Dit zorgt voor handige en bruikbare inzichten voor de hulpverleners en beleidsmakers. 

  • Bekijk de pitch video

Playback of this video is not currently available

Kids United

Voor mensen van de kinderbescherming die opereren tijdens noodgevallen, natuurrampen of conflict situaties is het herenigingsproces van minderjarigen en hun ouders een belangrijk bezigheid. Kids United heeft een algoritme ontwikkeld dat helpt met het verhogen van de efficiëntie van het proces. Zodra een onbegeleide minderjarige is geïdentificeerd, neemt een officier van de kinderbescherming een vragenlijst met het kind door. Deze informatie wordt vervolgens ingediend in het system. Zodra het formulier is ingediend, gaat het algoritme op zoek naar overeenkomsten en zal een potentiële match identificeren. De kinderbescherming kan dan controleren of de match klopt en zo kunnen het kind en de ouders herenigd worden. 

Seeing Hunger

Meer en meer mensen bereiken het World Food Program door middel van sociale media platforms. Deze gegevens zijn momenteel ongestructureerd maar kunnen wel waardevolle informatie bevatten. De uitdaging is om de gegevens te filteren op ruis en potentiële veiligheidsrisico’s en zorgen omtrent voedselzekerheid te identificeren. Team Seeing Hunger heeft een chatbot ontwikkeld die de binnenkomende gegevens structureert en categoriseert. De chat-sessie gaat door een triage proces dat de kwesties en zorgen van de persoon categoriseert. De antwoorden worden gewogen op urgentie en belang. Wanneer een zaak als zeer dringend wordt waargenomen, wordt de persoon doorverbonden met een hulpverlener die de situatie op basis van de verstrekte informatie kan beoordelen en besluiten kan maken over de verdere gang van zaken. Als de communicatiedrempel niet wordt behaald, zal de persoon worden verwezen naar reeds bestaande instrumenten en mechanismen. 

Invisible Hand

De bevolking wordt momenteel geconfronteerd met acute voedselonzekerheid. Somalische nomade herders zoeken met behulp van mobiele telefoons uit waar ze hun vee kunnen brengen om te grazen en drinken. Team Invisible Hand heeft een applicatie gebouwd dat de toepassingen van mobiele telefoons verder uitbreidt. Voor mensen in gebieden met onstabiele voedsel prijzen, is er behoefte aan informatie over grondstofprijzen. Deze applicatie deelt informatie met de begunstigden en verzamelt hun inbreng over grondstofprijzen. Vervolgens wordt deze informatie lokaal verspreid door middel van SMS en telefoon diensten. 

iCan

Vluchtelingen buiten opvangkampen zijn niet met elkaar in contact. Ze zijn toegestaan om te werken en zijn dus afhankelijk van humanitaire hulp. Omdat 80% van de Syrische vluchtelingen een mobiele smartphone heeft, kwam iCan tot de conclusie dat een mobiele applicatie een geschikt instrument om vluchtelingen met elkaar in contact te brengen. De creatie van een app die werkt als een platform om vluchtelingen aan elkaar te koppelen, stelt ze in staat om vaardigheden en diensten uit te wisselen. Bovendien kan de informatie ook waardevol zijn voor humanitaire organisaties, omdat het zowel de behoeften als de potentiële vaardigheven arceert. Deze oplossing geeft vluchtelingen een kans om hun vaardigheden te beoefenen en nieuwe manieren te vinden om aan hun behoeften te voldoen. 

  • Bekijk de pitch video

Playback of this video is not currently available

BotCast

Dagelijks vertrouwen duizenden mensen radio Dabanga in Soedan met hun persoonlijke problemen via chat media. De uitdaging is om alle gedeelde informatie te verzamelen en hier naar te handelen. Team BotCast heeft een chat-bot ontwikkelt die onmiddellijk reageert op berichten met follow-up vragen om een complete dataset te bemachtigen. Vervolgens wordt deze dataset vertaald naar gestructureerde input waarmee de Dabanga redactie de informatie kan prioriteren. Zodra de informatie is gecontroleerd, kan het gedeeld worden met noodhulp organisaties, die de benodigde steun kunnen verlenen. Bovendien kan radio Dabanga ook snel hun luisteraars op de hoogte brengen door middel van hun uitzendingen. 

Kiosk

Communicatie tussen humanitaire hulpverleners en de getroffen bevolking wordt bevorderd door middel van menselijke interactie en het gebruik van mobiele telefoons. Hoewel face-to-face interactie de voorkeur heeft, zijn er significante obstakels dit in de weg staan. Om communicatie toch te vergemakkelijken heeft team Kiosk Kioska ontwikkeld. Kioska kan worden beschouwd als een gebruiksvriendelijke combinatie van apparaten om de ervaring van ontheemden in vluchtelingenkampen te helpen. Deze apparaten bieden verschillende diensten, zowel in publieke als private domeinen, die de efficiëntie van het organiseren van kampen kan versterken. 

  • Bekijk de pitch video

Playback of this video is not currently available

[N]abler

Oudere mensen worden onevenredig getroffen door humanitaire crises. Als oplossing heeft team [N]abler een mobiele app ontwikkeld die is afgestemd op de specifieke behoeften van ouderen. De app stelt ouderen in staat om direct te communiceren over hun behoeften en zorgt ervoor dat hun stem wordt gehoord door de lokale humanitaire gemeenschap. 

Work Exchange

Vluchtelingen leven gemiddeld 17 jaar in kampen, waar ze afhankelijk zijn van externe hulp. Ze zijn vaak niet toegestaan om te werken en krijgen nog net voldoende besteedbaar inkomen om aan hun basisbehoeften te voldoen. Desalniettemin hebben veel vluchtelingen vaardigheden die ze ooit gebruikten voor hun banen alvorens ze werden verplaatst. Het Work Exchange (WE) platform maakt het mogelijk voor vluchtelingen om diensten aan te bieden of te zoeken naar diensten dat overeenkomt met de vraag en aanbod van basisdiensten aanwezig in het kamp. Het platform is gericht op laaggeschoolde, informele diensten om ervoor te zorgen dat mensen zonder toegang tot (informele) marktplaatsen nog wel worden ondersteund. Deze niche vermijdt de juridische implicaties van de arbeidsmarkt, die vaak beperkt is in vluchtelingenkampen. De WE wordt gepresenteerd als een marktplaats van vaardigheden waar mensen ofwel kunnen bieden (WE offer), zoeken (WE ask), of handelen (WE match). 

  • Bekijk de pitch video

Playback of this video is not currently available

Dreamcatcher

In conflict gebieden in Syrië hebben burgers met een smartphone beperkte toegang tot hulp. Er heerst veel corruptie en angst voor de lokale ambtenaren. Verder worden materialen routinematig gestolen. Indien er materialen worden geleverd, zijn ze niet altijd afgestemd op civiele behoeften. Om de zaken nog erger te maken, is er geen garantie voor elektriciteit of connectiviteit voor langere perioden. Het team Dreamcatcher heeft een concept app ontwikkeld dat rekening houdt met de lage connectiviteit en de hoge corruptie in Syrië. De app maakt het voor burgers mogelijk om op veilige wijze over hun leefomstandigheden te rapporteren bij hulpinstanties. Zij kunnen in hun app doorgeven waar de behoeften liggen. Dit wordt versleuteld en gedeeld met anderen die van dezelfde app gebruik maken. Zo kan niemand deze informatie onderscheppen of lezen. Wanneer een lid van het netwerk in staat is online te komen, worden hun behoeften veilig geüpload naar VN-servers, waar ze verwerkt kunnen worden. 

Contact

Anton Koonstra

Partner, Industry Leader Consulting Public Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 10 46

Sanne Maas

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 059 53 55

Volg ons

Contact

Mariëlle van Dijk

Mariëlle van Dijk

Sectorvoorzitter, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 20

Maiko van Bakel

Maiko van Bakel

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 358 23 84

Arne Koole

Arne Koole

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 398 04 93

Rene Wolfert

Subsidy & Compliance Services, Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 367 44 25

Hide