Pharma 2020

Belangrijke ontwikkelingen binnen de farmaceutische industrie

De strategie die de farmaceutische industrie in het verleden met succes hanteerde, namelijk het inzetten op slechts enkele moleculen en die vervolgens sterk promoten om er kassuccessen van te maken, heeft lang gewerkt. Toch is het rendement van R&D de afgelopen tijd sterk gedaald en beginnen de omstandigheden te veranderen. Volgens ons zijn er zeven belangrijke ontwikkelingen die de markt opnieuw vormgeven.

Pharma 2020

Zeven ontwikkelingen die de markt opnieuw vormgeven

  1. Chronische ziektegevallen nemen toe, waardoor nog meer druk wordt uitgeoefend op de toch al gespannen zorgbudgetten
  2. Beleidsmakers en betalers in de gezondheidszorg bepalen in toenemende mate wat artsen mogen voorschrijven
  3. Een groeiend aantal instanties binnen de gezondheidszorg monitort de resultaten van geneesmiddelen. Dankzij het gebruik van elektronische patiëntendossiers beschikken zij hierbij over de gegevens die ze nodig hebben om aan te sturen op een op resultaten gebaseerd prijsniveau
  4. De grenzen tussen de verschillende vormen van gezondheidszorg vervagen naarmate voorheen fatale aandoeningen door de klinische vooruitgang chronisch worden en de branche voor zelfmedicatie groeit
  5. De vraag naar medicijnen groeit in de opkomende economieën sneller dan in de geïndustrialiseerde landen
  6. Overheden richten hun aandacht steeds meer op voorkomen in plaats van genezen, ook wordt er nog weinig geïnvesteerd in preventieve maatregelen
  7. Toezichthouders worden voorzichtiger met het goedkeuren van daadwerkelijk innovatieve medicijnen.

Deze ontwikkelingen maken de uitdagingen waarmee de farmaceutische industrie te maken heeft ingewikkelder, maar ze bieden ook een aantal geweldige mogelijkheden.

Hoe kunnen wij u helpen?

De hierboven genoemde ontwikkelingen maken de uitdagingen waarmee de farmaceutische industrie te maken heeft complexer, maar ze bieden ook mogelijkheden. Graag wisselen onze adviseurs met u van gedachte over de kansen en bedreigingen die dit met zich meebrengt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Ron Admiraal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 152 12 33

Volg ons