Pharma 2020

De strategie die de farmaceutische industrie in het verleden met succes hanteerde, namelijk inzetten op slechts enkele moleculen en die vervolgens sterk promoten om er kassuccessen van te maken, heeft lang gewerkt. Toch is de productiviteit van R&D nu sterk gedaald en beginnen de omstandigheden te veranderen. Volgens PwC zijn er zeven belangrijke ontwikkelingen die de markt opnieuw vormgeven:

  • Chronische ziektegevallen nemen toe, waardoor nog meer druk wordt uitgeoefend op de toch al gespannen zorgbudgetten
  • Beleidsmakers en betalers in de gezondheidszorg bepalen in toenemende mate wat artsen mogen voorschrijven
  • Een groeiend aantal betalers van gezondheidszorg meet de farmacro-economische resultaten van verschillende geneesmiddelen Dankzij het algemeen aanvaarde gebruik van elektronische patiëntendossiers beschikken zij over de gegevens die ze nodig hebben om aan te sturen op een op resultaten gebaseerd prijsniveau
  • De grenzen tussen de verschillende vormen van gezondheidszorg vervagen naarmate voorheen fatale aandoeningen door de klinische vooruitgang chronisch worden en de branche voor zelfmedicatie groeit
  • De vraag naar medicijnen groeit in de opkomende economieën sneller dan in de geïndustrialiseerde landen
  • Overheden beginnen hun aandacht te richten op voorkomen in plaats van genezen, ook al is er nog weinig geïnvesteerd preventieve maatregelen
  • Toezichthouders worden voorzichtiger met het goedkeuren van daadwerkelijk innovatieve medicijnen.

Deze ontwikkelingen maken de uitdagingen waarmee de farmaceutische industrie te maken heeft ingewikkelder, maar ze bieden ook een aantal geweldige mogelijkheden.

Contact

Ron Admiraal
Partner
Tel: +31 (0)88 792 15 46
E-mailadres

Peter Paul Hoek
Director
Tel: +31 (0)88 792 59 14
E-mailadres

Volg ons